Utku Şen

Din, Siyaset, Bilim ve Bilgisayar konuları
üzerine paylaşımlar

Deccal ve Yeni Dünya Düzeni

Yayın Tarihi: 28 Haziran 2011 | Yorumlar: 442 Yorum | Kategori: Din-Siyaset

Giriş

Son yıllarda popüler kültür bize pek çok  geyik malzemesi verdi. Bunlardan biri de: Illuminati . Melekler ve Şeytanlar filmini izleyen, internette bir kaç yazı okuyan herkes “abi adamlar dünyayı yönetiyo” tarzı muhabbetler yapmakta. Bu muhabbetlere itirazım yok. Aksine, bu yazıdaki amacım bu konuyu detaylıca ele alıp insanlara daha fazla bilgi sunmak, daha fazla düşündürmek.

Başlıktan da anlaşılacağı gibi bu yazı Deccal ve Illuminati bağlantısının oluşturmak istediği Yeni Dünya Düzeni (New World Order) üzerine olacak. Öncelikle şunu size belirtmek istiyorum. Bu yazıyı, yaklaşık 3-4 senelik bir teori filizinin, meyvelerini vermeye başlamasıyla yazmaya karar verdim. Kendi kafamdaki düşünceleri ve yabancı kaynaklarda bu konuyla ilgili olan teorileri harmanlayarak bu yazıyı ortaya çıkardım. Bu yazı 10 dakikada okunup, sindirilecek bir yazı değil. Sizden istediğim şu; yazıya geniş bir vakit ayırın , gerektiği yerlerde durup düşünün. Yazının aralarında size bazı video linkleri vereceğim. Onları da mutlaka izleyin.

Amacım size bu konuda gerekli temel bilgileri vermek ve düşünmenizi sağlamak. O yüzden bazı şeylere çok detaylı yer vermedim. Çünkü insan kendisinin arayıp bulduğu bilgiye daha çok sahip çıkar, daha çok hatırlar.

Yazının içeriği dini olsa da, dinle ilgilenmeyen insanların da okumasını öneririm. Günümüz dünyasıyla alakalı ilginizi çekecek detayların olacağına eminim.

Şimdi biraz yazının planından bahsedeyim. Şuan okuduğunuz bölüm giriş bölümü. Yazı hakkında biraz genel bilgi verdim. Bundan sonraki bölümde konuyla ilgili tanım ve tasvirlere yer vereceğim. Daha sonra deccal’in tarih içindeki rolünü ele alıp çözüm önerileriyle yazıyı bitireceğim. Yazının içindeki resimler küçük haldedir. Üzerlerine tıklayarak büyük hallerini görebilirsiniz. Başlayalım!

Tanımlar

Bu bölümde, yazıda değineceğim kavramların tanımlarını ve açıklamalarına yer vereceğim. Öncelikle şeytan kavramını tanımlayarak başlayalım.

Şeytan ve Yardımcıları

Şeytan’ın Allah tarafından cennetten kovulma hikayesine tanımları yaptıktan sonra yer vereceğim. Ama bu konuyla ilgili yanlış bilinen bir noktayı düzeltmek istiyorum. Şeytan, sanılanın aksine tek bir varlık değil; kendi içinde hiyerarşi barındıran bir gruptur. Lideri ve o liderin yardımcıları vardır. Onların altında, her insanı kötü yola sevketmek için başka şeytanlar vardır. Bunları şöyle gösterebiliriz:

1) İblis (Lucifer): Şeytanların lideridir. Allah tarafından kovulduktan sonra kendini, insanları Tanrı’nın yolundan saptırmak ve dünyaya fitne getirmeye adamıştır. Ahir zamanda dünyaya Deccal olarak, insan suretinde ineceği belirtilir.

2) Şeytan (Satan): İblis’in yardımcısıdır. İblis, diğer şeytanlar, kötü cinler ve kötü insanlar arasındaki haberleşmeyi sağlar.

3) Diğer Şeytanlar (Devil): İnsanları kötü yola saptırmakla görevlidirler.

4) Kötü Cinler ve İnsanlar (Demon): Tanrı’yı terkedip iblise itaat eden kısımdır.

Şeytan’ın hiyerarşisini böyle tanımladık. Bir de şeytanın Tanrı’nın huzurundan kovulma hikayesine değinelim (Isra Suresi):

61- Hani meleklere Adem için saygı ile eğilin” demiştik, onlar da saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, “Hiç ben, çamur halinde yarattığın kimse için saygı ile eğilir miyim?” demişti.

62- Yine demişti ki: “Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? And olsun eğer bana kıyamete kadar vakit verirsen, onun soyunu, pek azı hariç, azdırarak kontrolüm altına alacağım.”

63- Allah şöyle dedi: “Çekil, git”. Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır.”

64- “(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun.” Hâlbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez.

65- “Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiç bir hâkimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter!”

Bu olaydan sonra iblis Tanrı’ya olan inadı ve kibiri yüzünden tüm insanlığı doğru yoldan çıkarma, kendi kontrolü altına almayı hedeflemiştir. Şeytan’nın temel presipleri şöyledir:

-Şeytan’a göre, Tanrı’ya gerçekten vefalı, sadık tek bir kişi bile yoktur. Sadık olan kişiler yalnızca kendileri için iyi şartlar sürdüğünde sadık kalmaya devam ederler. Eğer bu sadık insanların başlarına çeşitli sıkıntılar gelecek olursa, bu kişiler Tanrı’ya bağlı olmaktan vazgeçeceklerdir

-Şeytan’ın insanlara da vaadi şudur: “Allah size herşeyi kısıtlamakta şartlar koşmaktadır, ben size herşeyi, ahlaki değerler olmadan özgürce yaşama hakkı veriyorum”

Deccal

Deccal (antichrist) ahir zamanda dünyaya inecek olup, insanlığı Tanrı’nın yolundan saptırarak bütün dünyaya savaş, açlık ve sapkınlık yayacak olan kişidir. Yukarıda belirttiğim gibi deccal aslında iblisin insan şeklidir. Hz.Nuh’tan Hz.Muhammed’e kadar bütün peygamberler kavimlerini Deccal tehlikesine karşı uyarmıştır. 3 semavi dine göre de deccal’in hikayesi aynıdır. Yeryüzünde büyük bir fitne çıkaracak, insanları Tanrı’nın yolundan saptırıp kendine hizmet ettirecek, daha sonra Mehdi ile Mesih (Hz.İsa) deccali bulup bizzat öldüreceklerdir. Şimdi deccalin özelliklerini hadislere bakarak yakından inceleyelim:

“Hz. Adem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccalden daha büyük bir fitne yoktur”

“Hiçbir peygamber gönderilmemiştir ki, ümmetini tek gözü kör, çok yalancı Deccal ile korkutmuş olmasın. Haberiniz olsun! Onun tek gözü kördür. Yüce Rabbiniz ise kör değildir. Onun iki gözü arasında Kâfir yazılmış olacaktır.”

Ayrıca bu hadis illuminatinin simgesinin neden tek göz olduğunu açıklıyor o meseleyi bir sonraki başlıkta inceleyeceğiz.

“İsa, deccali öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz

Bu hadis de bize deccalin ölümünden sonraki dünyayı tanıtıyor. Bu konuya da sonraki başlıklarda değineceğiz. Ayrıca Deccalin yağmur yağdırma gücünün olduğu rivayet edilir. Hatta o yüzden modern illuminati’de deccalin lakabı “rain man”dir.

Illuminati

Deccal’in dünyayı kontrol altında tutmak için 1776 yılında kurduğu gizli örgüttür. Esasen deccalin dünyadaki beyin takımı diyebiliriz. Üyelerine “mason” ismi verilir.

Simge ve Ritüeller

Illuminati logo olarak üçgen içinde tek göz (deccalin tek gözlü olmasıyla ilgili) , piramit, pergel ve cetvel kullanır.

 

3. resimde dikkatimizi çeken başka bir nokta da damalı yüzeydir. Masonik ayinlerin genelinde damalı yüzey bulunmaktadır. Masonların inanışına göre damalı yüzey cinlerin ve şeytanların başka boyutlardan dünyaya gelmesi için bir kapı görevi görmektedir. Damalı yüzey üstünde kan akıtarak ya da başka şekillerde bu işi gerçekleştirirler.

Bu ayinlerde bulunmuş birinin ropörtajı: http://www.youtube.com/watch?v=huQHiTMRu5k

Bunun yanısıra “Devil Horn” yani şeytan boynuzu denilen el işareti de illuminatinin simgelerindendir. Bu işarete “rockçıların işareti şeytanla ilgisi yok” şeklinde itiraz edebilirsiniz. Evet genelde rockçılar anlamını bilmeden kullanır, ben de eskiden kullanırdım. Ama bu işaretin anlamı müzikle sınırlı değildir.

Tarihsel Süreç

Yukarıdaki kısımlarda belirttiğim gibi iblisin amacı, bütün insanlığı kendi kontrolü altına almak. Bunu başarabilmek için çeşitli ihtiyaçları var:

1) Çok büyük bir ekonomik güç

2)Kısa sürede çok sayıda insanı etkileyebilecek bir iletişim ağı

Ekonomik güç dünyaya hükmetmek için olmazsa olmazdır. Hem elinde, aklından geçenleri gerçekleştirebileceğin sınırsız gücün olur; hem de insanlar, hayatta kalmak için sana hizmet etmeye mecbur kalırlar. İkinci olarak da ekonomi gücünü kullanarak köleleştirdiğin insanlara kendi fikirlerini aşılaman gerekir. Tek tek bütün insanlara bu işlemi uygulamak zor olduğu için hepsini aynı anda etkileyebileceğin bir sistem geliştirmen gerekir. O yüzden deccalin tarih boyunca hükmettiği ülkeler, teknoloji olarak dönemin en gelişmiş ülkelerindendir. Şimdi tarih boyunca deccalin hükmettiği devletlere göz atıp, bugünki duruma değineceğiz.

Antik Mısır Uygarlığı

Bilim kurgu hikayelerine en çok konu olmuş uygarlık tartışmasız mısır uygarlığıdır. Çözülemeyen piramit sırları, hiyeroglifler, tanrılar, lanetler … pek çok ilginç konu mevcut. Mısır devleti M.Ö. 3050 yılları civarında  Kuzeydoğu Afrika’da Nil Nehri’nin denize ulaştığı bölgede kurulmuştur. İblisin yani deccalin birebir etki ederek hükmettiği ilk devlettir. Deccal satanist ritüel ve simgeleri ilk kez bu ülkede ortaya koydu. Peki bunu nereden anlıyoruz? Bu soruyu cevaplamak için mısır devletine kabaca bir göz atalım

*Mısır uygarlığı fivarunlar tarafından yönetilirdi. Her firavun tanrı olarak görülürdü

-Yazının başlarında bahsettiğim şeytanın, insanlara aşılamaya çalıştığı din anlayışını, ilk defa burada görüyoruz: Tanrıya ihtiyacın yok, sen zaten kendinin tanrısısın. Ayrıca soldaki resimde görebileceğiniz gibi firavunlar başlarına 2 yana sarkan bir şapka takmaktadır. Bu da iblisin boynuzlarını simgelemektedir.

*Mısır uygarlığında çok tanrılı din hakimdi. Ateş tanrısı, su tanrısı, toprak tanrısı vs. gibi tanrılar bulunurdu. Her tanrı hiyerogliflerle resmedilirdi. Genelde bu tanrılar çeşitli hayvan figürleriyle gösterilirdi.

-bugün artık bildiğimiz satanizmin simgelerinden olan korkunç suratların, motiflerin temelleri o zamanlardan atılmış

 

*Piramitler bütün gizemini bugün bile korumaktadır. Burada uzun uzun anlatmaktansa şuradaki linkten bütün gizemlerini okuyabilirsiniz.

-Hani sürekli bir soru vardır. Piramitlerin yapıldığı taşlar kilometrelerce uzaklıktan  nasıl getirildi, nasıl öyle mükemmel tasarlandı, yoksa uzaylılar mı yaptı vs. Tanımlar başlığında şeytanın yardımcıları kısmında kötü cinlerden bahsetmiştik. İki boyut arasında gidip gelebiliyorlardı. O günki şartlarda normal insanların o taşları taşıması imkansızdır. Zaten o yüzden mısır uygarlığı bugün, gizemli bir uygarlık olarak görülüyor. Deccal teknoloji konusunda bu cinlerden yardım almıştır. Hatta bazı kaynaklarda mısırlıların elektrik enerjisini kullandıkları çok yerinde kanıtlarla savunulmaktadır. Bu tür, çağının çok çok ötesindeki teknolojik imkanlar ancak insan dışı varlıkların yardımıyla gerçekleşebilmiştir.

-Piramit, tek göz, put şeklinde figürler ve satanist ritüeller yine ilk defa bu dönemde deccalin simgesi haline gelmiştir. Deccal neden mimarisinde piramit şeklini seçmiştir şu an bilemiyoruz. Fakat araştırdığım yabancı kaynaklarda bu konuyla ilgili bir teori görmüştüm. Bu teoriye göre yapılan binalar, insanların enerjilerini etkilemektedir. Kubbe, sekizgen gibi yapılar pozitif enerji yayarken, piramit şeklindeki yapılar negatif enerji alanı yaratmakta. O yüzden deccal piramitler yaptırmakta ve uzun binaların uç kısmını piramitleştirmektedir. Doğruluğu tartışılır bi teori ama paylaşmak istedim.

Antik Mısır Uygarlığını tekrar kısaca özetlersek; deccalin etki ettiği, yönettiği ilk devlettir. Satanist simge ve ritüelleri ilk defa bu ülkede dünyaya tanıtmıştır.

Britanya İmparatorluğu (İngiltere)

Gelelim tarihin ilk ve en büyük emperyalist güçlerinden olan İngiltere’ye. Yukarıdaki kısımlarda bahsettiğim gibi deccalin amacını yerine getirebilmesi için ekonomik güce ve geniş bir iletişim ağına ihtiyacı vardır. İngiltere o yüzden ülke politikası olarak sömürgeciliği ve emperyalizmi esas almıştır.

*İngiltere 1600’lerden beri Batı Avrupa’nın en güçlü devleti konumundadır.

*Ele geçirdiği ülkelerin yer altı kaynaklarını ve iş gücünü kullanarak kendine geniş bir ekonomik güç sağlamıştır. Ayrıca ingiliz dilini ve kültürünü de fethettiği bütün ülkelere empoze eden ingiltere, dünyadaki kültür yozlaşmasının temelini de ilk kez bu tarihlerde atmıştır.

*Defalarca bahsettiğim gibi deccal geniş kitlelere ulaşmak için her hükmettiği devlette, teknolojiyi sonuna kadar ilerletmeye çalışmıştır. 1763 yılında buharla çalışan çarklı makinaların icadıyla “Sanayi Devrimi” İngiltere’de başlamıştır. Sanayi devrimi, günümüz teknolojisinin miladıdır. Buharlı makineler, trenler, film sektörü vs. gelişmeler sanayi devriminin etkisiyle gerçekleşmiştir. Ayrıca dünyanın yeni ekonomik sistemi olan kapitalizmin temelleri atılmıştır.

İngiliz Devletindeki Illuminati Simgeleri

Deccal nasıl ki mısır devletinde simgelerini, ritüellerini ortaya koyduysa, daha sonra hükmedeceği devletlerde de o adeti sürdürdü. Bu konuda ilk değineceğim nokta İngiliz Kraliyet Arması. Aşağıdaki ayetler İncil’deki Vahiy 13 suresinden alınmıştır. Hz.İsa gördüğü şeytanı tasvir ediyor (bu arada yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim.şeytan insan dahil pek çok şekle girebilir, aşağıdaki o şekillerden sadece biri)

“Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde on taç vardı, başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı.”

“Gördüğüm canavar parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi”

“İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar. “Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir?” diyerek canavara da taptılar.”

“Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı.”

“Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666’dır.”

Şimdi İngiliz Kraliyet Arması’na bir göz atalım (arma oynama olmaksızın birebir wikipedia’dan alındı)

 

Bu da İngiliz istihbarat teşkilatı olan MI5’ın logosu. Üçgen şekli, üstte tek göz, ve taç dikkatimizi çeken noktalar.

Mısır uygarlığı kısmında bahsettiğim başka bir simge daha vardı. Firavunun iki yana sarkan başlığı. Bunun şeytanın iki boynuzunu temsil ettiğini söylemiştim. Aynı simge burada da var. Hani şu ingiliz hakimlerinin ve soyluların taktığı beyaz peruk

 

Aztek Uygarlığı

Deccal, Brityanya Krallığı ile Avrupa ve Afrika’ya hükmederken; daha güçlü bir devletin çalışmalarını yapıyordu. Bu çalışmalar için gelişmiş insanların pek gelmediği Amerika Kıtası’nı kullanmaktaydı. 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış olan Aztek Uygarlığı ile mısırdakine benzer bir altyapı hazırlamıştı. Din anlayışı olarak mısırdaki gibi satanist-pagan bir anlayış hakimdi. “Tanrılar kurban istiyor” kalıbını eminim ki çoğunuz duymuşsunuzdur. Buradaki tanrılardan kasıt şeytandır. Çeşitli amaçlar için insanları şeytan için kurban etmişlerdi. Ayrıca mimari olarak tıpkı mısırdaki gibi piramitler ve totemler görüyoruz.

Deccalin aztek uygarlığını kurmasının amacı dünyaya hükmetmek değil, amerika kıtasında kurmak istediği büyük devlet için altyapı hazırlamaktı.

 

Amerika Birleşik Devletleri

Sonunda geldik yazının en önemli kısmına. Deccalin bu güne kadar kurduğu en güçlü devlet. Ve maalesef bu devlet sayesinde ihtiyacı olan büyük ekonomik güce ve iletişim kaynaklarına kavuşmuş durumda. Bu kısımda ABD ile ilgili temel bilgileri, illuminati işaretlerini verip çok önemli bir kısma gireceğim. Deccalin en önemli gücü, bütün dünyayı hipnoz ettiği silahlara: Hollywood, medya ve müzik endüstrisi!

*ABD 4 Temmuz 1776 yılında kurulmuştur (Dikkat ediniz Illuminati’nin kuruluşuyla aynı tarih)

*Deccal amerikanın politikasını da ingilterede olduğu gibi emperyalizm ve kapitalizm üzerine kurmuştur.

*Kapitalist sistem deccal için en ideal ekonomik sistemdir. Çünkü bu sistemde insanlar, sabahtan akşama kadar büyük şirketler tarafından köle gibi çalıştırılıp, az maaş almalarına rağmen; kendilerini özgür hissederler. Yıllarca bu şekilde çalışan insanların hayatlarında başka amaç ve hedefleri kalmaz. En büyük hobileri akşam eve geldikten sonra televizyon karşısında uyumaktır. Bu şekilde yüzbinlerce insan dev şirketler tarafından sömürülmekte ve hipnoz edilmektedir. Ama çok ilginç ki bu insanlar hallerinden memnun. Şu söz bu durumu çok iyi özetliyor “insanları kontrol altına almanın iki şekli vardır. ilk şeklinde dikenli tellerin seni çevrelediğini görürsün.bunu değiştirmeye, kaçmaya çalışırsın.ama diğer şeklinde onları göremezsin özgür olduğunu zannedersin.o yüzden bu durumu değiştirmek için en ufak bir çaba sarfetmezsin”

*Bu ekonomik düzenin en büyük rakibi komünizmdi. Rusya’da başlayan akım, Avrupa’yı da etkisi altına almaktaydı. Genelde islam düşünürleri komünizmi çok kötü birşeymiş gibi anlatırlar. Ben buna katılmıyorum. Çok mükemmel bir sistem olmasa da deccalin sistemi olan kapitalizme karşı büyük bir güçtü. Nitekim Rusya ile Amerika arasında uzun yıllar soğuk savaş oldu. Deccal bu savaşı televizyon, medya, müzik ve fast food zincirleri ile kazandı.

Amerika’daki Illuminati Simgeleri

Deccal bütün devletlerinde yaptığı gibi amerikada da kendi simgelerini sıkça kullanmakta.

1 Dolar

Deccal, ilk defa kendi simgesini bu kadar cesur ve net olarak bir dolar üzerinde kullanmıştır. Bir doların arka yüzünde piramit ve tek göz bulunmaktadır. Piramidin üstünde yazan Annuit Coeptis “Tanrının destekleriyle” ya da “Tanrı başlangıcı destekler” anlamlarına gelmektedir. Buradaki tanrıdan kasıt tabiki iblistir. Amerika devletinin deccal tarafından kurulduğu buradan çok net anlaşılıyor. Paradaki ikinci slogan ise Novus Ordo Seclorum da “Yeni Dünya Düzeni” anlamına gelmektedir. Bunu da az çok anlamışsınızdır, deccalin yönettiği yeni bir dünya ifade edilmiş.

Ancak şu nokta çok ilginç. Piramit tam değil yarım bırakılmış. Bunun altındaki anlam şu. Piramit deccalin tarih boyunca dünyayı yönetme projesini temsil ediyor. Projede epey yol katedilmiş. Ancak son basamak eksik. Amerika dünyayı tamamen ele geçirince iblis, yani deccal, dünyaya maddi olarak inip yönetimi eline alacak, yani son basamak tamamlanacak.

Skull and Bones Tarikati

Skull&Bones (kafatası ve kemikler) tarikati 1832 yılında Yale Üniversitesi kampüsünde kurulmuştur. Bu tarikatın temel amacı Amerika Birleşik Devletlerine başkanlık edecek insanlar yetiştirmekti. Amerika başkanlarının çoğu bu tarikatın üyesidir (resimler aşağıda) .  Bu örgütten yetişen amerikan başkanları deccalin politikasını sürdürmekle yükümlüydü. Skull and Bones’a üye olabilmenin doğal şartları erkek olmak, beyaz olmak ve protestan bir aileden gelmekti.

Eski başkan John F. Kennedy’nin öldürülmesi de aslında bununla ilgiliydi. Kennedy Skull&Bones üyesi olmayan, katolik, ilk ABD başkanıdır. Kennedy, zencilerin Güney eyaletlerindeki üniversitelere girmelerini kolaylaştırdı. 28 Ağustos 1963’te, yaklaşık çeyrek milyon kişinin katılımıyla düzenlenen ve hak eşitliği yasasının çıkarılması istenilen Washington D.C.’deki İş ve Özgürlük Yürüyüşü’nden hemen sonra Kongre’ye okullarda, otellerde ve lokantalarda ırk ayrımcılığını ortadan kaldıran bir yasa önerdi. Yani kısacası insancıl bir başkandı. Tabi ki böyle biri deccalin işine gelmedi ve 22 Kasım 1963’de Kennedy kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bir suikast ile hayatına veda etti.


2. resimde George Bush’u ve John Kerry’yi tanıdınız mı?

Deccal Amerikası Bütün Dünyayı Nasıl Kontrol Altında Tutuyor

Deccal dünyayı iki şekilde kontrol altında tutmakta. Birincisi geliştirdiği silahlarla fiziksel olarak (depremler,iklim değişiklikleri vs.) İkincisi hollywood ve müzik sektörüyle manevi olarak. En kötü yanı da insanların çoğu kontrol edildiklerinden habersiz.

Illuminati Kartları ve HAARP Silahı


Bu konu aslında başlı başına bir yazı konusu. Konuyu dağıtmamak için özet geçip izlemeniz için 2 tane video linki vereceğim.

Nikola Tesla ismini aşağı yukarı herkes bilir. Tesla’nın yaptığı icatlara bakarsak, gelmiş geçmiş en zeki bilimadamıdır diyebiliriz. Ancak bilimadamı görünümlü kapitalist Edison yüzünden önü kapatılmıştır. Herneyse. Tesla iyonosfer üstünde çalışmalar yapan bir bilimadamıydı. Kablosuz elektrik aktarımı ve dünya çapında telsiz başardığı projeler arasında. Ama bundan daha önemli bir şey daha var. Tesla iyonosferden dalgalar göndererek bir deprem silahı icat etmişti. Bu silahı ilk olarak Manhattan üzerinde deneyen Tesla 4.2 şiddetinde bir depreme yol açmıştı. Daha sonra Tesla’nın ölümüyle bu silahın ne olduğu bilinmiyor.

Şimdi düşünün. Tesla 1930’lu yıllarda böyle bir silah keşfetmiş. Ölümünden sonra da bu proje Amerikan hükümeti tarafından insanlıktan gizli bir şekilde geliştirilmiştir. Sizce 1930’lu yıllarda 4.2 şiddetinde deprem yaratabilen bir silah, 2011 yılında nasıl işler başarır?

Amerika 1993 yılında, sözde iyonosferin davranışlarını incelemek için; özde deprem ve iklim değikliğine yol eçen silahı geliştirmek için HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) projesini başlattı. Günümüzde Amerika bu silahı deprem ve iklim değişiklikleri yaratmak için kullanmaktadır. Bu konuyu daha iyi anlamak için şu videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum: http://vimeo.com/19775777

Ayrıca HAARP silahıyla ilgili şu derleme haberi de okumanızı tavsiye ederim: http://www.odatv.com/n.php?n=deprem-yaratiyor-insan-beynini-kontrol-ediyor-vs…-2012121200

 

Gelecekten Gelen Edit: Illuminati kartlarıyla ilgili ayrıca bir yazı yazdım. Yazıya devam etmeden önce mutlaka okuyunuz. Okumak için tıklayınız

Dev Şirketler

Amerika’nın dünya ekonomisini nasıl elinde tuttuğunu herkes az çok biliyor. Tabiki dev şirketler ve markalar ile. Bu şirketler hem deccale büyük bir ekonomik güç sağlamakta, hem de girdiği ülkenin kültürünü bitirmekte. Bugün Coca Cola’nın, McDonalds’sın, Starbucks’ın ve Marlbora’nın girmediği ülke kalmadı neredeyse. Bu zincirlerin yol açtığı yıkımı ülkemize bakarak da anlayabiliriz. Bugün, starbucks kültürü türk kahvesini alt etmek üzere. McDonalds, KFC gibi zincirler zaten Türk mutfağını çoktan yıktı. Az gelişmiş ülkelerde neredeyse herkes sigara içmekte…

Illuminati simgeleri çok önemli olmasa da büyük şirketlerin içinde yer almakta (çok önemli değil dedim çünkü, bu şirketlerin yol açtığı kültürel ve ekonomik zararları göz önünde bulundurursak simgelerin hiçbir önemi yok)

Bu resimlerde Coca Cola’da ve Philip Morris’teki göndermeyi görememiş olabilirsiniz. Coca Cola reklamındaki adam bir gözünü şişeyle kapatarak ‘tek göz’ göndermesi yapmaktadır. Dünyanın en büyük sigara üreticisi Phlip Morris’in logosu da yukarda açıkladığım Hz.İsa’nın tarif ettiği şeytana gönderme.

Medya ve Televizyon Dizileri

Illumunatinin diğer büyük silahı da medya ve televizyon. Medya ile bütün dünyayı inandırmak istediği haberlere inandırmakta, televizyon dizileri ile de gençler,e hedeflediği hayat tarzına alıştırmaktadır.

“temel amaç televizyon ve diğer araçlarla dayatılan fikirleri kendi fikrinizmiş gibi sahiplenmemiz”

Medya, geniş kitleleri yanlış giden olaylara karşı uyuşturmak için en etkili silahtır. En etkili silahtır çünkü dünyanın en fakiri de en zengini de televizyon izler. Cnn kanalında güzel bir kadın spiker çıkar, İslami teröristler 10 sivili öldürdü der. Koskoca Cnn kanalının ve şu melek gibi kadının yalan söyleyecek hali yok ya… inanırız hemen. Biz bu şekilde güzel spikerlerle uyutulurken, illuminati dünyayı ele geçirmeye devam eder.

Medyanın bize nasıl fikir aşıladığını bir örnekle daha iyi anlayalım. Şimdi sizden şu soruyu cevaplamanızı istiyorum: Sizce uzaylılar var mı?

İnsanların çoğu bu konuda farklı şeyler düşünebilir. Ama şundan eminim ki insanların %95’i inanmasa bile kesin yoktur diyemez. Neden mi. Çünkü medya bizi yavaştan yavaştan “uzaylılar var” fikrini kafamıza yazmaya çalışıyor. Her yıl mutlaka çıkar: Bilmemnerde ufo görüldü işte video. Sonra bir de meşhur rossweld kazası var. Yine yukarıda olduğu gibi düşünürüz. Koskoca CNN yalan söyleyecek hali yok. Ama söylüyorlar…

Bir diğer silah da televizyon dizileri. Gossip Girl, How I Met Your Mother vs. liste uzayıp gider. Ama hedef hep aynı: Gençler! Amerikan yaşam tarzı sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada gençliğin içine virüs gibi yerleşmiş durumda.

Hollywood

Amerikanın başka bir başka silahı da sinemadır. Hollywood’da her yıl üretilen onlarca film ile insanları kendi tasarladıkları hayal aleminde yaşartırken, yine kendi belirledikleri fikirleri de empoze etmektedir.

Hollywood kelimesinin ne anlama geldiğine bir bakalım. Hollywood kutsal tahta demektir. Aztekli pagan rahiplerinin kullandığı bi araçtır. İnanışa göre rahipler bu araçla karşısındakini transa sokup hipnoz edebilir. Hollywood’un da yaptığı tam olarak bu. Büyük kitleleri karanlık bir ortamda, beyaz perde karşısında hipnoz etmektedir. Şunu hiç düşündünüz mü. Neden popüler kitapların filmleri çekiliyor? Buna çoğu kişi “para için olsa gerek” diye cevap verecektir. Elbet de para kazanmak da bu işin bir amacı, ancak temel amaç bu değil. Temel amaç insanları kitap okumaktan uzak tutmak. Çünkü kitap, insana hayal gücünü kullandırtır. Olayları, kişileri kendi kafasında canlandırdığı şekilde yaşar. Yani kısaca, kitap okuyan insan düşünür! Ama deccalin istediği düşünen insan değil, izleyen insandır. O yüzden bugün sinema sektörüne ayrılan para, kitap sektörüyle kıyaslanamaz durumda.

Hollywood’un bize nasıl fikir aşıladığını bir örnekle anlamaya çalışalım. Soru yine uzaylılarla ilgili. Yukarıda uzaylılar var mı diye sormuştum. Şimdi başka bir soru:

*Uzaylılar varsa sizce neye benziyorlar

*Eğer bir gün uzaylılar dünyaya saldırırsa sizce insanlığı kim koruyacak?

Bu sorulara eminim ki insanların %95’i aynı cevapları verecek. Uzaylılar yeşil, kısa boylu, aliminyum kıyafetli canlılardır. Eğer bir gün dünyaya uzaylılar saldırırsa Amerika bizi müthiş silahlarıyla koruyacaktır.

Peki bu fikirler beynimize nereden yerleşti? Hayatımızda hiç uzaylı gördük mü, ya da hiç gerçek bir uzaylı görüntülendi mi? Cevap hayır. Peki Amerika’ya bizi koruyacağı konusunda neden güveniyoruz. Amerika bütün dünyaya barış ve koruyuculuk mu sağlıyor. Hayır aksine birçok katliama yol açtı. Ee bu fikirler nerden geldi de beynimize oturdu o zaman? Cevabı size bırakıyorum.

Çizgifilmlerde de durum değişmiyor. Çocukların bilinçaltına gizlice ektiği fikir tohumları yıllar sonra bile, o insanı yönetmeye yetmekte. Aileler çocukların izlediği çizgifilmlere çok dikkat etmeli. Örneğin, dünyanın en büyük çocuk kanalı olan nickolodeon’ın açılışında illuminati’yi görüyoruz.

Mesela ben bir yetişkin olarak bile şu çizgifilmi izleyince ürperdim, ruhum karardı. Bir çocuk izleyince neler hisseder bir düşünün http://www.youtube.com/watch?v=5JLV_bGM6YY

Hollywood Filmlerinde Illuminati Simgeleri

Hollywood filmlerinde illuminati simgeleri çok yaygın kullanılmaktadır

Hollywood’un çoğu illuminati’ye teslim olmuş durumda. Ancak az da olsa anti-illuminati projeler de var. Aslında anti-illuminati tanımı biraz yanlış. İyilik-kötülük mehdi-deccal savaşını konu alan filmler diyelim.

The Matrix: Filmde mehdi(neo), mesih(morpheus) ile deccal’in(agent smith) savaşı bilim-kurgu yoluyla anlatılmış. Birinci filmde Morpheus kurtarıcı olarak seçtiği Neo’ya bir seçenek sunuyor. Sahte dünyanda yaşamaya devam mı edeceksin, yoksa benimle gerçek dünyaya mı geleceksin? Gerçek dünyadan kastı iyiyle-kötünün arasındaki mücadele. Film iyilerin kazanmasıyla son buluyor.

Yüzüklerin Efendisi: Burada mehdi-deccal öğelerini daha net görüyoruz. mesih(gandalf), mehdi(frodo) ile deccal(saruman) ‘ın savaşı fantazi biçimiyle anlatılmış. Burada dikkatimizi çeken bir başka nokta da sauron’un gözü. Deccalin herşeyi gören tek gözünü temsil etmekte. Filmin sonunda frodo kötülüğü simgeleyen yüzüğü yok ediyor.

Star Wars: Bu filmde de iyiyle-kötü arasındaki savaş çok net anlatılmakta. Darth sidius deccali temsil etmekte. 3. filme kadar kim olduğu bilinmiyor. Gizleniyor. 3. filmde seçilmiş kişi olan Anakin Skywalker’ı kendi tarafına çektikten sonra kendini açıklıyor. Filmin sonunda Darth Vader(Anakin Skywalker) ne kadar kötülüğe hizmet etse de oğlu sayesinde kötü lordu öldürüp galaksiye barışı getiriyor.

Harry Potter: Seçilmiş kişi (mehdi) Harry Potter’ın deccali temsil eden Voldermort ile olan savaşını anlatmakta.

Lost: Dünyanın en popüler televizyon dizilerinden olan lost’un son sezonu, yine yukarıda anlattığım filmlerdeki gibi iyilik-kötülük savaşı üzerine kuruluydu. Aslında dizi son sezona kadar epey materyalist bir çizgide ilerliyordu. Fakat son sezon ne olduysa işi dine çevirdiler. Bunda da mesih(jacop), mehdi(jack) ile deccal(black smoke)’in savaşını anlatıyor. Dizinin sonunda Jack black smoke’u öldürerek dünyaya kötülüğün yayılmasını engelliyor.

 

Müzik Endüstrisi

Edit:Bu konuyla ilgili ayrıca bir yazı yazdım. Yazıya devam etmeden önce mutlaka okuyunuz. Okumak için tıklayınız

 

Gelecekte Ne Olacak?

Deccal her ne kadar dünyanın önemli bir kısmını ele geçirmiş olsa da, henüz dünyanın tek lideri olamadı. Kendisini açığa çıkarmak için önünde hiçbir güç kalmamasını bekliyor. Peki bu liderliğe nasıl ulaşacak. Bu konuda iki teorim var.

Sahte Uzaylı İstilası

Yukarıda, medyanın ve hollywood’un bizi sürekli uzaylı konusunda etki altına almaya çalışmasından bahsettim. Peki bunu neden yapıyorlar. İleride bir uzaylı istilası olunca çabuk adapte olalım, varımızla yoğumuzla Amerika’ya bizi kurtarması için yalvaralım diye.

Ama ilginç nokta şu. Ortada uzaylı falan olmayacak. Benim seneryom şu:

Bugün biliyoruzki Hitler 2. dünya savaşında ufo benzeri hava araçları yapmayı başarmıştı. O zamanın teknolojisiyle bu olay gerçekleştiriliyorsa bugün tam anlamıyla dairesel hava araçları yapılabilir. İleri bir tarihte NASA açıklama yapacak. Dünya dışında hayat olabilir diye. Daha sonra dünya dışında hayat olduğu resmileşecek. Ondan sonraki adım da uzaylılarla aramızda çıkan bir savaş. Amerika kendi yaptığı ufoları dünyaya saldırtacak. Sonra tıpkı o hollywood filmlerindeki gibi dünyanın liderliğini üstlenip bizi sözde kurtaracak. Böylece dünyanın tek lideri konumuna gelecek.

Peki bu olay ne zaman olur diyorsanız. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama 2012 bu olayın başlangıcı olabilir. 2012 olayı Mayaların takvimine göre kıyameti simgeliyor. Mayalar da satanist-pagan bir toplum. Ayrıca medya ve hollywood sürekli kafamıza 2012’yi sokmak istiyor. Ne olacak bilmiyorum ama 2012 için bir planları var.

Bu konuda anti-illuminati’ci, barış insanı ve yürekten sevdiğim Michael Jackson da bir açıklama yapmıştı. Ropörtajda diyorki “gezegeni koruyun, bundan 4 yıl sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” (4 yıl sonrası 2012’ye denk geliyor). Ropörtaj için: http://www.youtube.com/watch?v=6vn8cVoK70M

Ayrıca bir başka dayanağım da, yukarıda bahsettiğim illuminati kartları. Bir kartta uzaylı istilası gösteriliyor. Yani demekki böyle bir planları var.

 

Zombi Ordusu

Açıkçası bu teorimin gerçekleşeceğine pek inanmıyorum, yani inanmak istemiyorum. O yüzden fazla uzatmayacağım. Bir bilim dergisinde okuduğuma göre yeni ölmüş bedenlere adrenalin ve başka bazı hormanlar enjekte edilerek tepki vermesi sağlanabiliyormuş. Yani gerçek olarak yaşamasa bile kaslarını çalıştırabiliyorlarmış. Günümüzde modern tıbbın ne kadar ilerlediğini göz önünde bulundurursak, böyle birşey asla olamaz diyemeyiz.

Bu teoriyi Metallica grubunun All Nightmare Long adlı şarkısına çektiği klipten ilham aldım. Klip, kısa bir bilim kurgu filmi gibi izlemenizi öneririm: http://www.youtube.com/watch?v=S28LDft7cO4

Illuminati kartlarında bununla ilgili bir gönderme de var

Deccal’in Ölümü ve Altın Çağ

“İsa, deccali öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz” – Hz.Muhammed

Bütün semavi dinlerin anlattığı deccal seneryoları aynıdır. Tabiki ölüm kısmı da. Buna göre; deccalin dünyaya hükmettiği zamanlarda Mesih(Hz.İsa) dünyaya inecektir. Mehdi’nin de yardımıyla deccale karşı bir anti yapılanma, iyilik harekatı başlatıcaklardır. En sonunda Hz.İsa deccali yani iblisi bizzat öldürüp bütün dünyaya barışı getirecektir. (ki bu olay kıyametin son alameti) Hadislerde denildiğine göre deccal öldükten sonra dünyada suç, açlık, savaş gibi kötü olaylar yok olacaktır. Çünkü bu olayların sebebi olan, insanları azdıran, sömüren iblis ve takımı tamamen yok olacaktır. Dünya bir süre altın çağı yaşadıktan sonra kıyamet kopacaktır.

Son

Bu yazıda size kendi fikirlerimi, çeşitli kaynaklar sunarak anlatmaya çalıştım. Sizi ne derece etkiledi bilmiyorum. Ama eminim ki, bundan sonra izlediğiniz filmlere, okuduğunuz haberlere, dinlediğiniz müziklere daha sorgulayıcı yaklaşacaksınız. Bu bile önemli bir kazanımdır.

Yazıyı okudum, ben de iyilerin yanında yer almak istiyorum, ne yapmalıyım diyorsanız, şuan yapılabilecek şey önce kendinizi kurtarmanız. Deccal’in çarklarından uzak durmanız, namaz ve ibadetle kendinizi Allah’ın yolundan ayırmamanız gerekir. Daha sonra çevrenizdeki insanları bu tehlikeye karşı uyarabilirsiniz. İnsanlar güzel ahlakı benimseyip Allah’ın yolundan ayrılmadıkları sürece şeytanın oyunları boşa çıkmaya mahkumdur.

Yazıyı Allah’ın iblise söylediği bir sözle bitirmek istiyorum

65- “Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiç bir hâkimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter!”

Allah hepimizi o gerçek kullardan eylesin

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Din-Siyaset | 442 Comments »

Başka bir paylaşımımı inceleyebilirsiniz

«

»

 • http://yucelz.blogspot.com yucel

  gerçekten ufku genişleten bir yazı olmuş.Eksik bildiğim noktaları düzelten,Bildiklerimin üstüne bilgiler katan,bundan sonra şarkılar,filmler üzerinde birer kez daha düşünmemi sağlayacak bir yazı olmuş.Teşekkürler utku.

  • Mustafa

   Dünya bir imtihan yeridir ve hepimiz bu imtihan dünyasında imtihandayız.

  • serkan

   tek göz ve ingiliz kraliyet işareti murattı sıgarasında vardır tutun yazan yerınde hatta tek gözun tam karsısanda ay ve yıldızda var bır anlamı varmı bılmıyorum ama dıkkatımı cekdı

  • Emre

   Arkadaşlar bende müslümanım şüphelenmeyin.Yazıyı yazan arkadaşında söylediği gibi zombiler gerçekleştirilebilir.Ama hormon yoluyla falan uğraşmalarına gerek yok .Call of Duty Black Ops Zombie Mod’da ve bunun gibi bir çok oyunda.Belli olduğu kadarı ile Element 115 yani Ununpentium bazı insansı maddelerle temas ettiğinde ölülerin canlanması bir teoriye göre mümkün.Vikipedi’den aldığım bilgilere güvenmiyorum.( zaten o sayfa siyonistlerin )Ama buna ramen yaptığım araştırmaların sonucunda bu azda olsa kanıtlanmış birşey.Hitler’in çok asker kaybetmesi yüzünden ölen askerlerini diriltmek için bir madde yada bir karışıma ihtiyacı vardı. Buda Ununpentium yani bilinen adıyla Element 115. Arkadaşlar bu konuyu araştırın.

   • Emre

    Ölülerin diriltilmesi ile ilgili bir link buldum. Söylediklerimin azda olsa bir kanıtı var demiştim bunun bir teoriye göre mümkün olduğunu söylemiştim. http://www.youtube.com/watch?v=7kpyRwuk-Bc
    Bu linkte anlamayanlar için deşifre yapayım . Araştırdığım kadarıyla ilk söylediği rakamlar bir yeri kordine ediyor BÖLGE 51 .Bir link daha var onuda inceleyin.

    • Emre

     http://www.youtube.com/watch?v=9GDfPCyq8lQ
     Bu linktede arkadaşımız bize deşifre konusunda bayağı bir yardımcı olmuş. Bu linke tıklamanızı öneriyorum . Açıkça deşifre edilmiş .

     • Emre

      Mesajda konuşan adamın sonlarda söylediği şeye dikkat çekeyim. 115 İS THE DANGEROUS AT THE BEST . Diyor 115 de ne ? Element 115 Ununpentium .

  • http://heygirl justin bieber mason mu

   merhaba ben justin bieber ın illuminati olup olmadığını merak ediyorum

 • macroasm

  utku bey yazınızı büyük ilgi ile okudum. tam olarak 2 saatimi aldı ama söyledikleriniz konusunda haklısınız. böyle bir araştırmayı niçin yaptınız onu merak ettim. farkındalık yaratmak mı istediniz?, birilerini etkilemek mi?, nefret mi?. çalışmalarınızın bundan sonrada takipçisi olacağım. elinize sağlık. Allah’ a emanet olun.

 • utku

  farkındalık yaratmak istedim.yoksa kimseyi etkileme ya da nefretimi kusma gibi bi derdim yok.teşekkürler güzel yorumlar için

  • dominic

   sayın utku bunlarla ilgili bayagı araştırmalarım oldu mason sitelerine cogu masonla da konuşmuşlugum var ama gercekten ismini vermke istemiyorum kimseyi deşifre edemem adam diyoki satanizim illimunati ve masonizim bu üclü birbirleri ile bir beden ama cok gizli bi şekilde bu gruplar bi araya gelip tartışma yapıyolar sorsanız masonalra sorsanız bizim satanizim yada illimunati ile bi alakammız yok derler ama benim ögrendilerime göre bu üc şeytani grup birbirleri ile anlaşmalı dedigimi iyi düşünüp araştırın sizde göreceksiniz saygılarımla

   • addsd

    hepsi aynı bokun parçası zaten

   • lale

    birbirleriyle bağlantıyı inkar etmeleride bir komedi zaten üçüde aynı amaca yani şeytana hizmet ediyorlar

  • etemer

   sevgili kardeşim, dünyamızın pozitif enerjiye ihtiyacı var. çünkü pozitif ile negatif uyumlu ve dengeli olursa sağlık, huzur ve gelişim doğar. buna örnek ise kadın ile erkek çiftidir. kutsal yaratıcı dünyamızı zıtlıklar biçiminde yaratmış. iyilik ile kötülük birlikte var oluyor, biri olmazsa diğeri de olmuyor. bugün negatifin ileride olması suç değildir, bilakis iyiliğin geride kalması suçtur. burada dünyadaki kaosun sebebi olarak suç; iyilerdedir. çünkü iyiler görevini tam yapmıyor, bu yüzden dünyanın dengesi bozuluyor. iyiler, kötüleri kötülemek ile büyük hata yapıyor. çünkü bu şekilde kötülüğe hizmet ediyorlar, halbuki, iyilerin görevi iyiliğe hizmet etmektir. lütfen buna dikkat edelim. iyiliğin çoğalması için elimizden geleni yapalım ki, dünyamızda iyilik ile kötülük denge kurup dünyamız huzur bulsun.kötüler kötüdür, kötüler iyi olsun demekle iyi olunmaz. başkalarını kötülemeyi bırakıp iyi projeler üreterek ve uygulayarak ancak iyi oluruz. mesihin deccalı üldürmesi olayına gelince; bu hadisi şerif de yanlış yorumlanmıştır. doğru anlamı şudur; mesih gelecek iyileri birleştirecek, iyiliği çoğaltacak kötülük ile denge sağlayacak böylece dünyadaki kaos bitecek, iyilik ile kötülük denge kuracak, yeni dünya düzeni kurulacak. sevgi ve saygı ile selamlarım.

   • Selim

    Bu tespitin son kismina katilmiyorum, yazilan söylenen ortadadir, ortaya sahte bir mesih cikarilacagi asikardir, hatta simdiden birileri organize edilmeye baslandi, arayan bulur.

    • Ersin_34

     kesinlikle haklısın. Arkadaşlar bazı alametlerin olacağı zaten yazıyor ama bunu teorilere bağlamak bi yerde koparabiliyor herşeyi….yoprumlar ve hazılarr hepsinde doğruluk payı var konuları araştırıyorum ama ing çıkıyor ve bazı linkler çalışmıyor yada ulaşılamaz halde konuyu araştırmak istiyorum yardımlarınızı bekliyorum

     • caner

      michael sikkofield blogunu oku kardeş

  • illuminati_rezil

   abi allah razı olsun senden yalnız bu paylaştıkların sadece binde biri ben inşallah başka bi isimle paylaşmaya çalışacağım

  • ne önemi var

   Mehdi geldi arkadaşlar ama savaşlar çıkacak 2-3 yıl sabredin inanmayacağınızı biliyorum ama aklınızın bir köşesine yazın.Mutlaka yazın.

 • treflh

  Merhaba Utku Bey yazınızı büyük bir ilgiyle okudum çok önemli konulara değinmişsiniz.Sizi Tebrik ederim.

 • Lady Gaga

  utku kardeşim merhaba lady gaga ben.arkadaşlar haber verdi.arkamdan “lady gaga illuminaticiymiş” diye atıp tutuyomuşsun.ben senin ablan yaşındayım ayıp değilmi.bizde kendi halimizde ekmemiğimizi kovalıyoruz.ayıp değilmi ekmeğimle oynuyosun.alejhandro klibini çekeren gözüm iltihaplanmıştı doktor damla verdi o yüzden tek gözlü olarak çektik mecbur.amma meraklısın iftira atmaya.bu yazıyı sil yoksa şikayet edicem seni.selametle

  • allah kulu

   ne sacma bi cevap olmus LADY GAGA turkceyide iyi konusuyo olmus. Yazilanlari ciddiye alin bi an once robota donusmeden. Ayrica koskoca LADY GAGA her turlu sitee illuminatiden oldugu bahsediliyo… Kimse aptal degil

   • http://resulunal.com resul

    sazan.avi

  • http://www.deccal.com god adı deccal(arkadaşlar der.)

   selamın aleyküm ben de deccal iblisin gardaşı

  • http://utkusen.com durdane

   ben lady gagaya katılıom hiç kimse ekmeiğle oynayamaz bide lady gaga saten önceden de açıklamıştı nerde olduğunu unuttum ama açıklamıştı onu çok ii hatırlıom lady gaga o zaman gözünden rahatsızmış ve o zaman doktor ona göz damlası vermiş klipte ise gözü yüzünden elini kapatmış böle açıkladı ama yani nie tüm sitelerde öle mal mal haberler verilmiş bi türlü anlayamadım bu arada LADY GAGA bn senin büyük hayranınım Saygılar…

   • nergiz

    durdane arkadaşım sanırım cok bı bılgın yok bu konu ıle ılgılı. gercekten buna ınanmıs olmana sasırdım. bende lady gagayı cok sevıyorum ama illuminati uyesı oldu o kadar acıkkı kadın sadece cıkıp bagırmıyor. her klıbınde dıkat et tek gozu kapalıdır yada sex ıcerıklı unsurları cok kullanır. sevısmeyı andıran sahneler yada cıplaklık. bunun dısında goz makyajı ve kıyafet. alejandro klıbınde mesela beyaz bır kıyafet var uzerınde ters hac ısaretı var buda en belırgın ısaretlerdendır. sarkıların sözlerıne dıkkat et. özellıkle rihanna ın umbrella klıbını dıkatlı ızleyın. suya 6.kez vurdugunda klıpte ortaya cıkan sekle dıkat edın. jay-z raın man dıyor en basta bu seytan anlamına gelmekte bunun dısında rıhanna da mesela illuminatiye umbrella sarkısı ıle katlıyor jay-z yı dıkatlı dınlersen acıkca bunu zaten soyluyor. allaha askına koru korune sevmeyın. britney spears mesela bı ara kafayı yemıstı. neden bılıyomusun? cunku illuminatiye uye olcaksan b kere ruhunu seytana satman gerekıyor. ne zanedıyosunuz? sattım gıttı dıyınce orda oyle kalmıyo. seytan sana musallat oluyor. o kadın bu yuzden kafayı yedı ve kendısıde ıtıraf ettı sesler duyuyorum dıye. bu yuzden delırdı. michael jackson bu örgüt tarafından öldürüldü çunku müzlüman olmak istiyordu ve ızın vermıyorlardı.!!!! bu yuzden hıc bır zaman michael jakcsonun olum sebebı tam olarak acklanamadı. amy neden öldü? bu örgüt yüzünden ama uyuşturucu dedıler. beyonce ve jay-z karı koca tam ıkı seytan her klıplerınde vardır ellerını ucgen yaparlar ve tek gözle bakarlar o üçgenın ıcınden . lil wayne, snoop dog, katty pery… o kadar cok varkı. katty perry mesela kendısıne soruluyor bı röpörtaj esnasında bu degısımın sebebı nedır? nasıl geldınız buraya kadar dıye? cunku kendısı önceden klısede sarkı soyleyen bı bayandı ve bı anda patladı. kendı azı ıle ruhumu seytana sattım dıyor!!!! artık daha ne oabılırkı? e.t klıbını ıyı ızleyın zaten ınanamıcaksınız oradakı goruntulere. arkadaslar ben cok arastırdım bu konuyu ınanın bos konusmuyorum. olurda etrafınızda bunula alaklı bı konu gectıgınde lutfen uyarın ınsanları cunku ınsanlar bunu ıyı bısey oldugunu zannedıyolar. masonluk mesela her zaman ıyı bıseymıs gıbı anlatılır degılmı? ozaman benden sıze tavsıye arastırın ve 33. dereceden masonların katıldıkları ayını ızleyın? bakın nasıl seytana tanıpyolar ve kecıyı kesıp yerden kanını ıcıyorlar? bu ıyı bısey olsaydı zaten herkes arkasından gıderdı herkes mason olmak ısterdı ama degıl .. ınanın bna masonluk ve illuminati satanızımın sadece lafta kıbarlastırılmıs halıdidr. yahudılerın müslümanlar uzerınde oynadıkları bır oyun. sorusu olan varsa yazsın cevaplarım seve seve.

    • etem erbay

     sevgili kardeşim, dünyamızın pozitif enerjiye ihtiyacı var. çünkü pozitif ile negatif uyumlu ve dengeli olursa sağlık, huzur ve gelişim doğar. buna örnek ise kadın ile erkek çiftidir. kutsal yaratıcı dünyamızı zıtlıklar biçiminde yaratmış. iyilik ile kötülük birlikte var oluyor, biri olmazsa diğeri de olmuyor. bugün negatifin ileride olması suç değildir, bilakis iyiliğin geride kalması suçtur. burada dünyadaki kaosun sebebi olarak suç; iyilerdedir. çünkü iyiler görevini tam yapmıyor, bu yüzden dünyanın dengesi bozuluyor. iyiler, kötüleri kötülemek ile büyük hata yapıyor. çünkü bu şekilde kötülüğe hizmet ediyorlar, halbuki, iyilerin görevi iyiliğe hizmet etmektir. lütfen buna dikkat edelim. iyiliğin çoğalması için elimizden geleni yapalım ki, dünyamızda iyilik ile kötülük denge kurup dünyamız huzur bulsun.kötüler kötüdür, kötüler iyi olsun demekle iyi olunmaz. başkalarını kötülemeyi bırakıp iyi projeler üreterek ve uygulayarak ancak iyi oluruz.

   • kafanız kendi halinde çalışmıyor

    arkadaşım onun sadece 1 klibinde deil bütün klipleri ve konserleri illuminati sembolu doludur ama görmek için boş bakmamak lazım senin gibi salakları onlara hayran edip aklını değiştiriyolar işte aç gözünü biraz

   • lale

    nasıl bir göz rahatsızlığıymış kardeşim bu binbeşyüztane resim koyayım önüne tek gözlü onuda geç klibinde resmen iüminatinin simgesini kullanmış kadın cayır cayır bağrıyolar sizi aptal yerine koyduk diye hala saf saf konuşuyosunuz sizin gibiler mahfetti bu memleketi açın gözünüzü be

  • http://itoglu.it Lady Gaga Avukatı

   hehe :D

  • layd gaga gerck

   asıl gercekk olan layd de gaga da benim tebiyesizse uymayın siz hayranlarım siz istediğinizi düşüne bilirsiziz benim hakkımda ne güzel hayat sizi seviyorum canlar amann cokk takılmayın böyle seylere hayatı yasayın ramazanınız mübarek olsun bu arada ben müslümanım :))

  • Rockefeller

   selamın aleyküm ben rockefeller ailesindenim lady gaga bizim sürtüğümüzüdür

 • illuminator

  yazdıgını kullanıyorum hakkını helal et

 • Csy

  En etkileyici kısım Illuminati oyun kartları kısmı sanırım.Kartları gördüğümde dehşete düştüm.Öncelikle uzaylı istilasıyla ilgili şunu söyleyeyim,bu sahte uzaylı istilasına sanki yavaş yavaş alıştırılıyoruz zaten.Onun dışında Japonya depremindeki saat kulesi de ilgi çekici ve tüyler ürpertici.Ama beni asıl şok eden Illuminati kartlarında ikiz kulelerin yıkılışını temsil eden oyun kartının altında yazan tabir oldu.”Play this card at any time to give +10 power or RESISTANCE (YOUR CHOICE)TO ANY VIOLENT GROUP YOU CONTROL.” şimdi burada ”interpretation” yani yorumlayarak çeviri yapacak olursak büyük harflerle yazdığım kısımda ”BU KARTI SİZİN YÖNETTİĞİNİZ HERHANGİ BİR ‘ŞİDDET GRUBU’NA DİRENMEK İÇİN OYNAYIN” yazıyor.Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmem ancak ABD’nin tezgahladığı öne sürülen 11 Eylül saldırılarını üstlenen El Kaide örgütünün aslen ABD menşeili bir örgüt olduğunu biliyorum.Hatta Fahrenheit 9/11 adlı belgeselde örgüt lideri Usame’nin üyesi olduğu Bin Laden hanedanın ABD ile iyi ilişkileri ve ekonomik durumları göz önüne serilir.Baktığınız zaman El Kaide ve Usame Bin Laden’in çıkışı da Rusya’nın Afganistan’ı işgaline karşı bu örgütü milis grubu olarak donatması ve öne sürmesidir.Fahrenheit 9/11’de Michael Moore bunların olduğunu iddia etmişti ama bu önermeler henüz hâlâ birer iddia.Doğrulanması mümkün değil zaten.Illuminati oyun kartlarının tabirlerinde dolaylı yoldan olayların iç yüzü ve perde arkası da anlatılmış sanki.Fakat herşeye rağmen kafamda birçok soru işareti var Utku,şu an çok uykum olduğu için toparlayamıyorum.Daha sonra soracağım.Takdir edilesi bir çalışma olmuş.Planlı bir emeğin ürünü olduğu belli.

 • _Killuminati_

  Tebrikler, güzel yazı..

 • pkz

  bir de ek olarak 06.06.06 tarihi ve olanlarla ‘ Bu konu bilgelik gerektirir.Anlayabilen , canavara ait sayıyı hesaplasın.Çünkü bu sayı insanı temsil eder.Sayısı 666.dır’ yazısını bağdaştırmaya çalışabilirsin. . güzel bir yazı…

  • Mutluhan

   Cok guzel yazi olmus ellerine saglik yalniz anlayamadigim konu var 666 olayini biraz aciklarmisiniz cahil kalmayayim seytanin rakami oldugunu biliyorumda baska 06.06.06benim bilmedigim biseymi oldu ? Tesekkurler

 • KRY

  Utku bey gerçekten yazınızla hayatımda yeni bir sayfa açıldı.Ben büyük resimde hep İsraili görürdüm fakat bunları okuyunca sadece işin küçük bir kısmı olduğunu anladım.Ama ne yalan söyleyim insanlar da bunları hak ediyor.

 • İbrahim Alper Sönmez

  İslam öğretisine göre İblis ile Şeytan aslında aynı varlık değil midir? Ben “Şeytan İblisin yardımcısıdır” kısmında takıldım… :S

  • Savaşçı

   Şeytan (iblis olanı) ve diğer mahluklar hepsi cinlerdendir.
   Kur’an-ı Kerim sevgili kitabımız da belirtilmiştir.
   “Şeytan da cinlerden idi” diye bir cümle var.
   Nette araştır kardeşim.
   Bunlar arasında dereceler vardır.
   Masonluk bu cinlerin derecelerinden esinlenmiş olabilir.
   cinler içerisinde de adlar vardır.
   ifrit cinleri şeytan cinnleri
   Allaha iman ve ibadet eden cinler gibi.
   Ya biz nasıl yaşıyoruz mesela.
   Yeryüzünde hakiki müslüman insan ile kafir insan arasında oran neredeyse 10 da 1
   cinlerde de öyle çok az bir kesim mümin diğerleri kafir.
   İfritler en güçlüleri en yeteneklileri şeytan eskiden meleklerin hocası olarak biliniyor.insanları kendi ırkına kıskanıyor.yani amacı bizi Allah’ın (cellecelalehu,azimuşşan) rabbimizin bizi onlardan üstün kıldığının yersiz olduğunu ıspat etmek için (haşaaaa) bizi vesvese ile kandırıyor. doğaüstü (bize göre Rabbimiz katında pek basit pek kolay) yetenekleri ve hileleri büüyüleri ile insanları aldatmaktadır. Rabbimiz ona kıyamete kadar vaad vermiş bize imanımızın sınanması için bir imtihan olarak izin vermiştir.

 • Dila

  Utku bey gerçekten yazınızı çok beğendim. Ne mutlu ki dünyada bu yok edici şeytani düzenin farkında olan ve bu düzene dahil olmayan bu düzenin karşısında olan insanlar var. Bunu yazıp insanları bilinçlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnsanın aklı almıyor ama gerçekten de. Doğduğumuzdan beri safça bu düzene göz yummuşuz. Katy Perry, Lady Gaga ve daha bir sürü popüler sanatçıların(!) -sanatçılar demem yanlış onlar insanların beynini yıkamak ve onları robottan farksız kılmak ahlak ve mantığı yok etmek için araçlar sadece- şarkılarını dinleyip duruyoruz. Bu beyin sömürgesine “dur” diyen insanların kalmış olması çok iyi. MJ ye yapılan komplo çok adice. Bu yazıyı okuyanların http://www.youtube.com/watch?v=DQ7JislcKtI bu linkteki michael jackson’ın black or white klibinde illuminatiye ve iblise nasıl meydan okuduğunu izlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. İşte popun kralı, işte MJ!

 • _Killuminati_

  @ibrahim Alper Sönmez;
  İblis şeytanların başıdır. İblis ile şeytan aynı şey değildir. Şeytan çoğul bir ifade, yani birden çok şeytan vardır.. İblis onların başıdır.

 • İsmini Vermek İstemeyen İzleyici

  Ellerinize sağlık, çok çok güzel bir yazı olmuş. Uzun süredir araştırmaya çalışıyorum şu illüminatiyi ancak bir türlü bunun kadar kapsamlı bilginin bir arada olduğu -üstelik Türkçe- bir kaynak bulamamıştım. HAARP projesinden bahsetmişsiniz, bunun yanında yine NASA’nın önderlik ettiği ‘Blue Beam’ projesi de mevcut. Yani mesih geldiğinde gerçek mi değil mi onu bile anlayamayacağız, o derece planlı hareket ediyorlar. 2012’yi endişe ile bekliyoruz artık…

 • nadide

  zamanına, bilgine, araştırma yeteneğine, sabrına, emeğine sağlık. harika bir yazı olmuş, teşekkürler.

 • ogün

  DOSTUM AYIPTIR SORMASI BU BİLGİLERİ NERDEN EDİNDİN ? ORTADA Bİ SAÇMALIK VAR DEDİKLERİNİN HEPSİ İDDAA VEYA TEORİ. ZAMANINDA DÜNYAYI OSMANLI İMP. YÖNETTİ ONUDAMI DECCAL YÖNLENDİRDİ ? BÖYLE GEREKSİZ HİKAYELERLE İNSANLARIN AKLINI KARIŞTIRMAYIN. BÜTÜN SAVAŞ HERZAMAN PARA İÇİN OLDU HERZAMANDA PARA İÇİN OLUCAK. BU DEDİĞİN GÖZ PİRAMİT HİKAYELERİ EMPERYALİST DÜZENİN PARÇASI. AMAÇ İNSANLARI KORKUTUP ONLARI SÖMÜRMEK. AMA DÜZEN ÇÖKÜYOR BUDA AŞİKAR. 2 YILDA BİR KRİZ PATLAMAYA BAŞLADI. EVET YENİ DÜNYA DÜZENİ OLUCAK AMA ÇOK DAHA FARKLI Bİ BİÇİMDE. BU TARZ TEORİLER YALNIZDA İNSANLARIN BEYNİNİ BULANDIRIR. UZAK DURALIM LÜTFEN. HAYAT ÇOK GÜZEL , YAŞAYIN

  • utku

   pollyana olmak da bi tercih

   • mehmet

    POLYANNA OLMAYI TERCİH EDERİM. ÇÜNKÜ BUNLARI DÜŞÜNDÜKÇE GECE UYUYAMAZSIN VE ÜSTELİK BİZİM YAPACAĞIMIZ BİRŞEY YOK.HEM ONLAR BİZİ HİPNOTİZE EDİCEK KADAR GELİŞİRSE BİZ DAHA NE YAPALIM HİPNOTİZE OLMAKTAN KURTULABİLECEK YOL BİLİYOR MUSUN? BİLİYORSAN PAYLAŞ BİZİMLE YANİ!

    • utku

     Allah’a sığınmak

     • mehmet

      allaha her zaman sığınırım.

     • http://yutube ahmer

      alahm sen bizi bunlardan kurtar

     • serdar

      TELEVIZYON DENILEN ALET “DECCAL” DEGILDE NEDIR? FITNEYI TUM DUNYAYA YAYAN DEGILMIDIR. DECCALIN OZELLIKLERINI BIRAZ AKLINDAN GECIRIRKEN TELEVIZYONUDA GECIR AKLINDAN BAKALIM NE BULUYOSUN UTKU KARDESIM…

    • arif

     sadece tv den bize çok olağanmış gibi gösterilmeye çalışan ve toplumu sakınlaştıran dizi vs. programları izlemeyi bırakırsan zihnin daima açık olur ve koyun sürüsü gibi yönlendirilmekten kurtulursun,

    • elaaa

     gercekten korkudan odamin kapisi acik yatiyorum :S Allah gercek muminlerden olmayi nasip etsin ins..

    • lale

     mehmet kardeşim uyumayalım uyuandıralım benim çevremde 100 kişiden 2 si anca biliyor bu konuyu heleki genç nesil sapıt durumda imandan kuran dan ahlaktan iyice sapmış durumda hep bunların yüzünden 2 çocuğa gence bişileri göstersen anlatsan kardır belki bizim için geç ama onalar için hiç bir zaman geç değil

  • Mutluhan

   Utku bey kimse tesekkur ederim yuregimden. adam arastirmis okumus belkide uyumamis bu bilgileri yazabilmek icin Osmanli İmp.lugu neden yikildi diye dusundugum zaman bizim imp .torlukta hak vardi hukuk vardi zenginlik vardi iyilik vardi iste deccalin yaymak istedigi duzene yenik dustu biz onlar gibi olmadik cunku fitne fesat hile hurda yoktu bizde utku kardesimizde cok guzel aciklamis nede insanin Aklini karistirma diyorsunuzki?

  • http://www.gamekolay.tr.gg Anti illuminati

   sen kendini akıllı sanıyorsun galiba.Kur’an a ve hadislere inanmadığın anlaşılıyor.İblisin (deccalin) ne yapacağı belli.İnşalah Allah(c.c.) ın dediği gerçek kullardan oluruz.

  • lale

   o gün malın önde gidenisin bunlar rivayet değil tarih kitaplarında yazılanlar kurandaki açık ayetlerle deccal tasfir edilmiştir bunların kullandıkları simgelerde bariz açta iki kitap oku bu masonların avukatlığını yapacağına milyonlarca müslüman öldürülüyor buna gıkın çıkmaz ama laf konuşmuş olmak için adama saldırısın allahın angutu

  • tugba

   Admin ellerine saglik baya bilgilendirici olmus. Ogun bey, dediginiz para mevzusu zaten mevzu bahis güç kaynağı ve planın önemli aşaması. Olay o zaten. Devamida Kuran’da belirtilen dar zamanlarki git gide buyuyo. Rabbim imtihanimizdan alnimiz akiyla cikmak nasib etsin.

 • hasan

  son 5 6 yıldır illuminati ile ilgiliyim,ve bu yazı da gayet açıklayıcı ve etkileyici olmuş teşekkürler.

  Belki alakasız olucak biraz ama son cümle dikkatimden kaçmadı, edit yapabilirsen sevinirim. “Yazıyı bir Allah’ın iblise söylediği sözle bitirmek istiyorum”

  edit: “Yazıyı Allah’ın iblise söylediği bir sözle bitirmek istiyorum

  • Bi’ri

   hasan kardeşim çok ince bir noktayı farketmiş. Bu nedenle Allah razı olsun kendisinden. Evet Utku kardeşim. Sondaki cümlede bir düzeltme yaparsan sevineceğiz. “Yazıyı “bir” Allah’ın iblise söylediği sözle bitirmek istiyorum” cümlesini “Yazıyı Allah’ın iblise söylediği “bir” sözle bitirmek istiyorum diye güncelleyiniz lütfen.

   • mehdinin askeri

    doğru yazmış bence ^^bir allahın iblise sözüyle ^^la ilahe illallah^^başka ilah yok o bir dir tekdir yani bir allah rabbimiz yaratanımız can verenimiz bağışlayanımız utku kardeşim emeğine sağlık bende araştırmalarımı daha geni kapsamlı ilerletiyorum inşallah yakın zamanda daha güncel şeyleri paylaşacağım…7 aralık 2011 hatayda toplantı yapılacak dikkalerinizi oraya verin allaha emanet olun…

 • fall illuminati

  illuminati gercegine inanmayan size allahın adını veririm ki kafirdir.cünkü apacık gercekler vede kanıtlar var.kanıtlara inanmayan baska neye inanır? dünya seytan ve tanrının savas bahcesi.kazanan belli tabi ki ama oyuncular biziz ve büyük bi söz bunu acıklıyor ‘hayat tercihlerden ibarettir.’

  emegine saglık allah bunu paylastıgın icin seni bagıslasın dilerim…

 • serdar

  Albert Pike’ın 3. Dünya savaşı planına göre işliyor herşey :

  “3. dünya savasi, siyonistlerle islam alemi arasinda illuminati ajanliginin sebep olacagi farkliliklarin körüklenmesiyle tetiklenmeli. bu savas öyle bir savas olmali ki islam ve siyonizm birbirini yiyerek yok etmeli. bu arada diger uluslar, fiziki, ahlaki, ruhsal, ekonomik yikimlara sürüklenerek bölünmeli. öyle bir sosyal kaos yaratilmali ki, herkes dinleri kanli siddetin temel sebebi olarak görmeli ve insanlar mutlak ateizme yönelmeli. son olarak lucifer’in saf ve mutlak doktrininin manifestosuyla hristiyanlik ve ateizm de silinmeli…”

  Evet yıllardır İsrail ve Müslümanların yaşadığı ülkeler birbirini yiyiyor. Sonunda İsrailin devleti de kalmayacak. Bunun yanında son bir senedir yaşanan dünya çapındaki kaos ortamına bir bakın. En son ingilterede ortalık karıştı..Ekonomik olarak dünyanın haline bakın…Gidişatı görün..

  orijinal ingilizcesinden :

  “”The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”

  • http://[email protected] cebrail

   serdar sende ozaman kıçına kına yakarsın o olu la olum siz ne salak adamsınız bizi en yakın din müslümanlık he sen onlar gibi barbar olmak istiyosan tutmayalım seni barbar ol ama şunu söylim cami duvarına işeme seni ben kurtaramam ya

  • yok

   paylasim icin sagol serdar

 • http://crystenger.blogspot.com metude

  Nikola Tesla’nın hayatına ilişkin şu ana kadar yazılmış en başarılı yazılardan. Bilgi edinmek ve sıkılmadan okumak isteyenler için.
  1. bölüm: http://www.turkiyegazetesi.com/HaberDetay.aspx?haberid=193682
  2. bölüm: http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=193795

 • sercan s.

  işin kötü tarafi senin bu yazdiklarina insanlarin kaynağini sorgulamadan inanacak olmasi, tipki senin yaptigin gibi. Youtube videolarindan, doğruluğunu ve kaynağini muhtemelen bilmediğin internet denemelerinden derledigin, bir arastirmaci gozuyle bakinca ben cok siğ bir yaziyim diye bağiran bir deneme bu. Yazarken hiç kütüphane gezmediğine, uzmanlarla röportaj yapmadiğina da bahse girerim. Internette arama motorlarina yazdiğin kelimelerle bulduğun sonuçlarla ancak bu kadar sağlikli bilgi çikiyor ortaya demekki.

  • http://hip-hop-az.com Mcahandar

   Bir de sen kütüpane gez ve birileriyle görüş.Sen de bi şeyler yaz.Biz de okuyalim.Amma burda gelip böyle konuşma.O hiç diyilse araştırmış.Amma sen onu bile yapmamışsındır!

 • kasperla

  UTKU BEY METALİCAYI BIRAK SAN Kİ MATELİCA ÇOK İYİ BİRİ PİSLİĞİN TEKİ ADAM YIKANMIYOR KOLTUK ALTLARI KILDAN GÖZÜKMÜYOR.yORUMLARA BAKTIM OSURUK ADAMLAR İBLİS ŞEYTAN MIDIR ŞEYTAN İBLİS MİDİR DİYE TARTIŞIYORLAR
  GEL BİR YERDE ÇAY İÇELİM UZUN UZUN BU KONULAR HAKKINDA KONUŞALIM.raportaj olur.ARTIK BİR SEVGİLİ YAPMALISIN YANLIZLIKTAN BUNLARA SARMIŞSIN
  LADY GAGA KATP PİÇİ DİNLEYEN ONLAR GİBİDİR SATEN.SANAT DEDİKLERİ GÖT AÇMAKTAN İBARET AÇ AÇ YİYİŞ SONRA SANAT DE UTKU NE DİYELİM İKİNCİ EL KADINLAR TÜREDİ.

  • Mert

   Dostum sen temizliği yürekte değil koltuk altında arayacak kadar basitsen bu yazıyı anlamış olmanın imkanı yok boşuna kirletme büyük harflerinle burayı…

   • http://[email protected] cebrail

    mert adam doğru söylüyo pisler abicim biz allaha şükürler olsun kol altı sonra aşası her zaman kaymak gibi terledikmi güzel soğuk suyla duş yaa olum kaplan yattığı yerden belli olur ya pardon başka hayvanın adıyda aklıma gelmedi

  • http://yook ekrem

   ufo olayı ortaya çıktı bunu yapamazlar daha
   tek mantık 3 dünya savaşı ve müslümanları yok etmek
   ve bunuda yapıyolar zaten bitek 3 dünya savaşı kaldı

   çünkü müslümanlar deccali tanıyor ona itaat etmezler
   ve son bir basamağı kalmış çok kötü
   amerika irana saldıramadı 3 dünya savaşı ertelendi galiba güçleri yetmiyo demekki

 • tülay

  merak ettiğim konuyu teker teker tüm ayrıntılarıyla açıklamışsınız. harika bir anlatım. gayet açık anlaşılır bir dil ve bir çok bilgi aynı yerde.
  tebrik ederim.

 • http://hip-hop-az.com Mcahandar

  Mükəmməl bir yazı…

 • Çağrı

  Öncelikle şunu belirtiyim illumaniti hakkında çok araştırma yapıyorum ve bilgiler çok doğru ikincisi yazının tanım bölümünde tanrı demişssiniz Allah’ın (c.c) 99 isminde tanrı yoktur şuan bilmeden de olsa şirk koştunuz ben şakirt değilim tam tersi dinle fazla alakam yoktur ama bunu belirtmek isterim ve düzeltmenizi rica ediyorum .
  ps:Blogu sürekli takip edicem

  • Anıl

   Tanrı türkçe bi kelimedir , tanrı denildiginde şirk koşulmuş olmaz lütfen yanlıs şeyler biliyorsunuz , ilk türk toplumlarındada TANRI denmiştir Türkçe bi kelimedir

   • nihal

    ”Allah tanrının belasını versin” Necip Fazıl

   • fatoş

    Eski Türk toplumlarında Tengri olarak kuullanılmıştır. Türkler eskiden Şamandı. Müslüman olduktan sonra Allah denilmiştir.

   • ufuk

    Tanrı hiç bir şey değil bizim inançlarımıza göre Allahtır.
    Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi Allah tanrının belasını versin ;)

 • Deniz

  Gerçekten okuyunca dehşete düştüm. Lütfen bu konu hakkında yazmayı bırakma. Kim ne derse desin. Bunlar tesadüftür, saçmalıktır diyenlere aldırmadan yazılarını bizimle paylaşmaya devam et lütfen çünkü merakla gelecek yazılarını bekliyorum…

 • http://- Talha

  Merhaba… Öncelikle Utku Beye size çok Teşekkür ederim. Mükemmel bir yazı kalem almışsınız. Olayları o derecede güzel ve derinlemesine (sırasına göre, yaratılıştan itibaren ) anlatmışsınız.

  Bende yaklaşık 9 ay önce (Tesadüfen diyemiyeceğim . Çünkü tesadüflere inanmıyorum. Yüce RABBİMİN bir lütfu idi bu.) youtube’da türkiyedeki masonların gizli kameraya çekilmiş ayin görüntülerini izledim. Acaba bunlar ayin yaparken gerçekten şeytana mı tapıyor dedim ve Ondan sonra bu işi araştırmaya başladım ve bu güne kadar afedersiniz ama ot gibi yaşamış olduğumu farkettim. Yüceler Yücesi Rahman ve rahim olan RABBİME hamd olsun ki bana ilham verdi de bu konuları araştırıp az çok bilgi sahibi oldum.

  Utku Bey bu güne kadar bu tek göz simgesini neden düşünemedim bilmiyorum. Ama bu yazıyı okuduktan sonra aklıma Hz. İbrahim Oğlunu ALLAH için kurban etmeye götürdüğünde şeytan Hz. İsmaile görünüp “Baban Seni öldürmeye götürüyor.” demişti ve Hz. İsmail onun şeytan olduğunu anlayıp Ona bir taş atmıştıda bir gözünü kör etmişti. Tek göz simgesinin açıklaması bu olsa gerek diye düşünüyorum. Siz nu konuda ne düşünüyorsunuz ? Cevabınızı bekliyorum.

  Artık cihatlar sadece kılıçla, tüfekle, topla olmuyor. Sizin bu yazdıklarınızı kişisel sitenizde yayınlanması da cihad ile eşdeğerdir. Bende araştırmalarımı tamamladıktan sonra çok geniş bir site kuracağım.(inş.) (Sizin bu yazınızıda kaynak göstererek yayınlayacağım izniniz olursa tabi.) ve ne kadar insana bu fitne ve tuzakları anlatabilirsem o kadar mutlu olacağım. Ve şuna da kesin bir iman ile inanıyorum ki. eğer bu yolda da başımıza bir şey gelirse şehit oluruz.(inş..)

  Son olarak buradan herkese sesleniyorum. gerekirse yemeyin ve içmeyin. Lain iblisin Bu tuzaklarını ve fitnelerini araştırın. Aile efradınızı bu tuzaklardan koruyun. Anlatabildiğiniz kadar herkese anlatın bu konuları.

  Utku bey sizi can-ı gönülden tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Allaha Emanet olun..

 • on üç

  Bilinçaltı, algılayamadıklarımızı da depolar. İleride bu depolanan objelerle duygularımıza etki eder. Mesela islama inanan birisine; bak kardeş Allah yok ha, sakın inanma denilirse, bilincinin etkisi gereği, kardeş sen ne diyosun tarzı veya daha aşırı tepkiler verir. Çünkü söylenenler o kişinin bilincine takıldı. Başka bir örnek olarak , kadim insanların bulunduğu bir ortamda cinsellikten bahsetmemizde tepkilere yol açabilir. Ama bu örnekler kişinin bilincine fark ettirilmezse(günümüzde bir film, şarkı ya da müzik ile), işte o zaman bilinçaltı bunların hepsini algılar. Örneğin; çocukluğumuzda korktuğumuz bir filmdeki portrenin veya hayatta korktuğumuz bir şeyin, ileride yaşadığımız bazı olaylarda bizi etkilemediği söylemek, biraz gurur yapmak olur.

  Filmler, şarkılar(BAZI SÖZLER deccalın BÜYÜSÜ olabilir. unutmayalım ki kabala kitabı tehlikeli bir büyü kitabı.) ya da müziklerin(deccala TAPMA AYİNİ olabilir) içinde içerdiği cinsel oyunlardan çoğumuz haberdarızdır. Filmleri izlerken fark etmiyoruz bunları. Zaten fark etsek, hop noluyoz, film mi izliyoz erotikmi, tarzında tepkiler veririz. Bunu birde masum bir çocuğun izlediği bir çizgi filmde de olduğunu düşünürsek, bize şöyle bir vah çektirir. Çünkü o çocuk ileriki döneminde, bilinçaltında yaşanan o olaylar, onun duygularına etki edecektir. Bunların hepsi, bilinçaltımızın duygularımıza etki etmesi için gönderilerdir, kısacası bilinçaltına ulaşmadır. (BİLİNÇALTINA ULAŞMANIN DİĞER BİR YOLU KİŞİYİ TRANSA GEÇİRİP HİPNOZ ETMEKTİR.) Tüm sektörler bunu en çok cinsellikle yapıyor. Daha sonra aşılanması istenen düşünceler(piramit,göz, satan falan) vardır. Çünkü cinselliğin en önemli özelliği beyni tembelleştirir, unutkanlaştırır, hayvanlaştırır. Başka bir deyişle köleleştirir. Yani hedeflenen düzen için uslu, uysal, köle beyinler.

  İnsanoğlu ne yazık ki tutkularının kölesi olabilir. Bu yüzden iblis bütün varını, bu acizliği kontrole çevirmeye adadı. En kötüsü ise bu kontrolden çoğumuzun haberi yok. Habersizce bu kontrolden zevk alıyoruz. Unutmayalım ki, Allah bize dünya zevkini bir imtihan kıldı. Asıl duygunun kendi katında olduğun bildirdi.

  Bu hasta inancın yaptıkları, bilinçaltımızı onlara açmasın. Ahiret gözümüze bir perde olmasın ve Kime köle olduğumuzu şaşırtmasın. Ki, Mehdi(a.s.) bizi ordusuna asker seçsin.

 • gzccan

  1. deccal’in, iblis’in insan şekline bürünmüş hali olacağını yazmışsın bunu neye dayanarak yazdın ? Bildiğim kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil, deccal insan fakat farklı bazı özellikleri var.

  2. deccal öldükten sonra suç, açlık, savaş, fitne, fesad vb. bir süreliğine yok olacak, tamamen yok olmayacak. Bu da iblis ve taifesinin tamamen yok olmasıyla değil de dünyadaki deccal yandaşlarının öldürülmesiyle ve insanların İslam üzere yaşamalarıyla sağlanacak. Fakat cinn taifesinden olan şeytanların varlığı sürecek ve onlar insanları saptırmaya devam edecek ve belli bir süre sonra insanlar tekrar sapmaya, küfre girmeye başlayacak. Hatta çok azgınlaşacaklar ve kıyamet bu kafirlerin üzerine kopacak. Bu kısmı iyi araştır sanırım bilgi eksikliğin var.

  3. İslam’daki tağut kavaramını araştırmanı tavsiye ediyorum. Sana büyük faydası olur. Zira deccalle yakından ilgili. O dünya tarihinin gelmiş en büyük tağutu olacak. Bütün peygamberlerin kavimlerini ondan sakındırması boşuna değil.

  4. Cessase hadisi diye bilinen bir hadis var. Bunu da araştır. (Belki biliyorsundur) Bu hadiste deccalin bir adada, kilise-havra gibi bir yapının içinde zincirlerle bağlı olduğu anlatılıyor. Bu olayı yaşayanlar bazı sahabeler, deccali bizzat görüyorlar ve onunla konuşuyorlar.

 • Cuq0

  Bu yazı için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

 • serdar

  kardeşim yazdıklarını arkadaşlarımla paylaştım bana innmadılar ama bnde senn gibi düşünüyom gerçek bir OSMANLI hayranıyım

 • songül eyibil

  ben yazılarınızı tesadüfen okudum ama tespitler gerçekten de çok güzel. bütün makalelerinizi fırsat buldukça okumak faydalanmak istiyorum. zaten ahlak yapımızda yaşanan değişiklikler sözüm ona ‘çağdaşlık’ımız onların eseri bunların farkında olmalıyız. örf adet ve geleneklerimizden kopmamalı piyon olmayı kabul etmemeliyiz. zaman ayırıp bilgilerinizi derlediğiniz ve bizlerle paylaştığınız için çok teşekkürler. Allah yardımcınız olsun…

 • erkan

  ben bu anlatılanların birazda şeytanın gücünün fazla oldugunu düşnmemizi ve şeytandan insanların korkmasını isteyerek baskı kurma çabalarının olduğunu düşünüyorum.çünkü şeytan o kadar güçlü olsaydı önünde itat etmek emri aldığı hz ademi yok ederdi yada ondan bi sonraki nesli yok ederdi insanoğlunun bukadar büyümesini beklemezdi bunlar aptal insanlar örnek bush yada iç dünyalarında bi sistemin önemli parçası olma egosunu tatmin yatıo okdar güç olsa istanbul fetih edilmez viyana kuşatılmaz üç kıtada müslüman hakimiyeti sağlanmazdı paraya doyan bu insanların bu gücü tanrısallaştırmak istemeleri sadece

  • http://www.gamekolay.tr.gg Anti illuminati

   arkadaşım deccal zaten antik mısır uygarlığında bile yönetiyordu fakat güçlü değildi şimdi ise bazı salak insanlar sayesinde güçlendi.yakında dünya onun kontrolü altına geçecek.Benim görüşüm bu…

   • http://[email protected] cebrail

    arkadaşlar bir türkü tuturmuşsunuz gidiyor madem çok büyüklerde niye hiç harekete geçmediler he olum biz demirden korksaydık tirene binmezdik siz bence şeytandan değil allahtan korkun rahim gaffardır la ilahe illalah muhhemeden resululah arkadaşlar şeytandanda korkmuyorum cindende ilminutenden de savaşı ben çıkartırım ben bitiririm

    • lale

     Allah tan büyük hiç bir varlık yoktur tabiki ama sen zannediyomusun ki boş durudular haçlı seferlerinden itibaren hep islamiyeti yada yolu islama doğru olanları hep yok etmeye çalıştılar en yakınımızdaki örnek buyrun bakın filistin buyrun bakın arakan afganistan suriye ırak iran sen hepsinin iç savaşmı olduğunu düşünüyorsun kardeş adamlar senaryoyu yazdi setini kurdu filmini çevirdi çekti sanada bi hikaye kurgulayıp sundu ve bizzzz yalayıp yuttuk üzerine soğuk suyu içtik örnek mavi marmara örnek 2 şehidin verildiği uçağımızın düşürülmesi ve pkk gerçeği hepsi oynu filmin parçası arap baharı nı başlattılar ya bu memleketin sonu zannediyomusunuz ki biz bu ülkede ağalar paşalar gibi huzurla yaşıcaz hala uyumaya inat endenler bir kurşun gelip sizin yuvanıza düştüğünde acı gerçeği anlarsınız Rabbim Gönlü Gözü açık olanlardan eylesin

    • lale

     Bu adaletsiz savaşın bitmesi elimiz kolmuz bağlı olanları izleyerek olmayacaktır ne yani ebabil kuşlarının gelmesinimi beklicez uyanın arkadaşım bir kişi bile bişi öğrense kardır allah cümlemizin yardımcısı olsun

 • Merve

  Paylaşım ve bilgileriniz için çok teşekkür ederim. İllüminati hakkında daha çok aydınlanmamı sağladı bu yazı… Ancak anlayamadığım nokta, Deccal dünyayaya kıyamet kopmasından önce gelip, örgüt mü kurdu? Veya kıyametten önce dünyaya gelebilme imkanı var mı?

  Bazı konuları anlayamadım ama genel olarak çok güzel anlatmışsınız. Tekrar tekrar teşekkür ederim.

  • SELEFİ

   Aradan bir yıl geçti ama bilgi vereyim gene. Hz.Muhammed(s.a.v) deccalin kendisi hayatta iken dünyaya salınacağından bahsetmiştir.Dünyaya salındığında ömrü 40 gündür.1 gün 1 yıl kadar,1 gün 1 ay kadar ve 1 gün 1 hafta kadar. 1000 yıl ingiltere,100 yıl amerika ve pek yakında son 20yıl için israil.Daha sonra deccal (sahte peygamber,kral,sahte mesih),israildeki tahtına oturacaktır.Ve bir günü bir insan gününe eşit olacaktır.
   Saygılarımla

 • inci özcan

  sizi tebrik ediyorum. en güzel şekliyle anlatmışsınız, kafamdaki soru işaretleri tamamen gitti. çok teşekkürler

 • inci özcan

  ayrıca 25. kareyi de açıklarsanız çok sevinirimn :)

 • nihal

  açıkça yazınızı okurken dini konularda emin olmadan ve şüphe içersinde okudum sonra son kısımdakı bazı özel insanlara çamur atmaya kalmışsınız bunu gördüm ve vermek istediğniz önemli bilgileride silip attım kafamdan. Şurda 2 sayfa bi şey yazdığınız için b kadar değerli birini çamurlamak!ama o çamurlamak istediğiniz insan. değil 2 sayfa, sadece 1 kitabında 200 sayfa, bundan katkat önemli ve değerli bilgiler paylaşmasına rağmen böyle bir tutum sergilemez.

  insanlar üzerine böyle bir önyargı aşılamak , yalnış. şu an bu kınadığınız gurupla aynı safta yer aldığnız farkında olmalısınız.

  insanlar bu grupları yenilmez görmemeli. anlıyacağınız sadece farkında olmalılar.

  ”Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir” B.S.D.

 • ozan

  bu illuminati kartlarının nerden bulablriz ?

 • memo

  utku bey şu kenarda çıkan avatarlar varya acayip acayip resimler çoğu tek gözlü boynuzlu ne iş ?

 • kahkihkohkih

  etkileyici bir yazı.fakat bence hiç inandırıcı olmayan ya da bilgi eksikliği olan iddialarınız var.

  piramitler konusu

  “Tanımlar başlığında şeytanın yardımcıları kısmında kötü cinlerden bahsetmiştik. İki boyut arasında gidip gelebiliyorlardı. O günki şartlarda normal insanların o taşları taşıması imkansızdır. Zaten o yüzden mısır uygarlığı bugün, gizemli bir uygarlık olarak görülüyor. Deccal teknoloji konusunda bu cinlerden yardım almıştır.”

 • kaan

  george orwell 1984………….

 • M.E.Sayn

  Mehdi ya da mehiyet de yeryuzunde deccale karsi savasini vermektedir bu konudaki tespitlemi merak ederseniz mailime yaziniz,te sbitleriniz yerinde ancak deccali herkes farkedemedigi gibi mehdi yi de herkes farkedemiyor,o da tek bir sahis degil daha cok bir sistemdir ve scud fuzelerine karsi kullanilan patriotlar gibi deccalin hamlelerini onlemeye calismakta ileride de galip gelecektir diye dusunuyorum…

 • UKAP

  Arkadaşlar illuminati, deccal ve bir sürü önemli konu hakkında size bir siteyi şiddetle tavsiye ederim http://www.onaltiyildiz.com/
  araştırmacı yazar oktan keleş abimizin sitesi.mutlaka girin.pişman olmazsınız

 • Çağrı

  Bu güzel yazı için teşekkür ediyorum , eline sağlık .Bu konu hakkında herkesin bilgi sahibi olması çok önemli.Facebook’ta Uyanma Projesi adı altında açılan bir grup var orada yaklasık 30 35 tane bu konuyla alakalı cok guzel vıdeolar var arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim.

 • alper babacan

  selamun aleyküm

  Kardeş yazını okudum güzel bi yazı. bundan sonra inşallah aldığımıza kullandığımıza dikkat edeceğim ve hepimiz edelim.

  Allah sonumuzu hayır eylesin
  Amin

 • İlke

  Yazı gerçekten güzel olmuş, ellerine sağlık. Birçoğunun doğru olduğunu da düşünüyorum ama bazı noktalar kafamı karıştırdı. Illuminati kesinlikle mantıklı geliyor ama Deccal’in o kadar gizli olduğuna pek inanasım gelmiyor. Deccal dediğin kişi (belki de birkaç kişidir, bildiğim kadarıyla Illuminati’nin kökeninde 7 yahudi iş adamı var, ABD’nin derin devleti. Onların devamı olabilir.) bence gerçek Deccal değil de, cidden çok kötü birisi olabilir. Deccal denince benim aklıma daha değişik bir varlık geliyor. Sonuçta Deccal, İblis’in insan görünüşünü almış hali. Gerçekten de bu kadar insan onu bu kadar çok biliyor olamaz. Deccal çok daha zeki bir yaratık olmalı.

 • sukuti

  bilgilendirici ve etkileyici bir yazı. elinize sağlık.

 • pranga

  hepsi bir oyun


  Via MebApp.com

 • unforgiven

  tebrikler utku bey yazı gerçekten güzel olmuş

 • http://www.hasanboz.com Hasan

  Çok teşekkürler emeğinize yüreğinize sağlık :)

 • bosver

  yanlıs bilgi vermek istemem ama deccal kuranı kerimdede geçiodu yada hadisi şeriflerde kıyametten önce inip bn peygamberim diceni duydum ama pek fazal arastırmadım çnkü kndimi ona inanmıcamı biliodum ama işin içine hipnoz fln girdi bide 7 aralık mı neydi ole şeyler duymaya basladım herhangi bir iblign olursa söle lütfen.
  Allah herkesin yardımcısı olsun

 • seher

  illuminati.org sitesine girdiğinizde simsiyah bi ekran çıkıyo . CTRL A ya bastığınızda ekranın sol üst köşesinde bir geri sayım sayacı var ve sayaç 7 aralıkta sona eriyo. sayaç sona erdiğinde sistemde üzgünüz geç kaldıız yazacakmış. bu konuyu çok araştırdım ve bu bilgileri elde ettim.

 • Biri iste napcan

  Bence cok mantikli bir yazi olmus. Tebrik ederim cesaretinizden dolayi. Illuminatinin kopeklerine Allah’in huzuruna birakiyorum. Sizde lutfen takmayin kafirleri.

 • akademisyen

  Sevgili arkadaşlar biz millet olarak neden efsane yazılara kendimizi çok kaptırırız. bu yazının çok etkili bir hollywood filminden farkı nedir. Yukarıda bir arkadaşımız demiş ki; arama motorlarından aldığın bilgilerle içi boş bir çalışma yapmışsın demiş. Diğeri de kalkmış sen kütüphane gezseydin diye hazır cevap vermiş. yapmayın arkadaşlar kaynağı net olmayan referansı youtube falanca internet sitesi olan herşey insan kafası ve mantalitesi ile tasarlıdır. bir yazıyı okurken var olan hipotez yada iddanın ciddi bir teknik ve yöntemle yürütülmesi ve test edilmesi gerekir. bunun neytini test edebilirsiniz ki?

  Bir de ek olarak birşey söyleyeceğim şimdi damarlarına emevi ve arapçı islam inancı işlemiş ve diğer insanlara kafasındaki dogmalarla her türlü baskıyı kuran yobazın teki gelip mutlaka karşılık verecek söyleyeceğim şeye. Ama cevap vermeyeceğim boşuna yorulmasın.

  Yukarıda arkadaş demişki deccal tanrıya iyi birşey vaadedildiğinde ancak insanları tutabilirsin olmadığında tutamassın diyor. Ben simdi bu noktada aynen günümüz islam inancına karşı çıktığım gibi bunada karşı çıkıcam evet Deccal harika demiş bravo:) neden mi? hanginiz orucu ve namazı cennete gitmeyi düşünmeden tutuyor? vaadedilen şey cennet ve bu doğrultuda oraya gitmek için birşeyler yapıyorsunuz. hatta o şeyleri yaparken bazen kendi inancınızla çelişip farketmeden allahıda kandırıyorsunuz. Sahte oruçlar yada kurban bayramında kurbanı kesip yemek gibi:)yada cuma dayım gelicem diye yazı yazıp işyerinden gitmek gibi (desinlerki çok dini bütün adam)

  Ben ataist değilim ama sizin gibi vaadedilen birşeyden dolayı namaz oruç vs. tutmuyorum gerekte duymuyorum. iyilik kişiye göre değişir evet ama çevremdekiler çok iyi biri olduğumu söyler ben bu şekildeyim bu şekildeki halimle allah ister beni Cehenneme göndersin ister cennete hatta dahda ileri gidiyim ben bu şekilde cehenneme gideceksem razıyım.. saygılar…

  • oguzhan islam

   ya arkadaşım bas git biz orucu ve namazı cennet için yapmayız,sadece Allaha karşı bir görevimiz olduğu için yaparız,hiç bugüne kadar oruç tutarken aklımdan Allah beni cennete koyar bunu yaparsam diye geçirmedim.Oruç tutmuyon,namaz kılmıyon sen nerden bilecen içimizden geçeni,o yüzden boş boş konuşmada biraz adam ol….

  • oguzhan islam

   cenenneme gitmeyi elinin sobada yanması zannediyon herhalde,nedir bu pişkinlik hali……

  • tugba

   Akademisyen isimli kişi senin kalbin körelmiş. Şöyle diyim: Oncelikle senin cennet ile cehennemin gercek anlamlarını bi kavraman gerekki yok ben ödül için şunu bunu yapmam diye aciz, kibirden kurmuş olduğun düşüncelerden arınasın. Beyninin algılayamayacağı kadar şeyi yaradanın şart koştuğu emir karşısında senin ne hükmün varda gelmiş geçmiş onca yüce Islam liderlerini bile hiçe sayarak ibadet etmeyi gereksiz görüyosun? sen İslamın farzlarını saymışsın. Onları ınsana yaptıranda zaten IMAN. Iman demek insanın hakiki huzura ve mutluluğa erişmesi demek, HEM dunyada HEM ahirette. Yanı ınsan ıbadetını sırf cennete gıdeyım dıye yapmaz. Oyle bi mantık yok. Yapıyosa kainat için yapıyodur çoğu farkında olmasada. Cennete gitmekde bunun bir parçasıdır. Allahu tealanın emrettiği oruç ve namaz kainatdaki dengenin parçasıdır ve insanların bu dengeyi devam ettirmelerindeki görevlerindendir. Diger turlu sirf cennete gidecem aman namaz kilayim diye bir grup insan yoktur senin iddia ettigin gibi. Namaz kilayimki cennete gideyim fikri tablonun bir parçası. Sirf bu düşünceyle ibadet eden insan olamaz cunku cennetı ısteyen ve o ibadetleri yapan kişı bişileri anlamışki cennet istiyo. Dilerim sende farkina varırsın

 • Isımsiz

  Bu güzel bilinçlendirici yazınız için teşekkür ederim. İnsanların uyanması gerek. Ne olursa olsun tövbe edip Allaha sığınmanın geç olmadığını bilelim. Her an tövbe edebiliriz. Ben bilinci açık kardeşlerime sesleniyorum, lütfen sıcak bir duş alıp, biraz kutsal kitabımızı okuyun. Kuran’ı kerimi. Ben kötü enerjilerin hedefi olan olan hep direnen bir insanım.Önemli olan kötülüğü bir kanıt bilip iyiliğe koşmak, Allahımıza sığınmaktır. Aynı konumdaki kardeşlerime Allah’a sığınmalarını öneriyorum.

  Saygılar.

 • http://utkusen.com Fatma

  allah bizi korur arkadaşlar biz sadece allaha sığınalım <3

 • http://utkusen.com polyanna

  utkuuu aşıkım sanaaaaaaaa <3 :*

 • Seval

  benim bir lise öğretmenim derdi ki , Deccal kim biliyor musunuz? , YASAR NURI ÖZTÜRK derdi.o adam deccalin teki derdi.nedense o zmndan berı yani yaklasık 12 senedir bu adamı gördükçe o aklıma gelir.söyledikleri de beni sinir eder durur.

 • bir dost

  yazı orjinalmiş ama daha orjinal yorumlar var mutlaka okuyun yorumlarıda …
  Birde bilgi doğru olsa bile kafamızda büyütmeyelim bu tür şeyleri hayat devam ediyor bence insan böyle şeylerden önce kendini sorgulamalı

 • pnr

  arkadaşlar önce konu hakkında bilinçlenmek yani hiç birşey bilmesek de bu işi organize eden ve yürütenlerin dinlere karşı olduğundan çıkarabiliriz şeytanın oyunu olduğunu…
  biz ne yapabiliriz ki diyen arkadaşlarımıza bir tavsiye
  tabiki tek başınıza dünyayı kurtaramazsınız ağır silahlar kullanarak da bunu yapamazsınız zaten sizler merhametli ve merhameti seven insanlarsınız.
  türkiyenin yükselişinin farkında olmayan yoktur . bu yükseliş önce insanlarımızın yüreklerindeki iman sonra sabır ve merhamet sahibi olmalarından kaynaklanıyor.tarih boyunca görüyoruz ki En başta Osmanlı türkleri merhametleri ADALETLİ olmaları ile az zamanda çok işler başarmışlardır.
  konuyu dağıtmayayım bizler emin olun ki hepimiz düşüncelerimizi birletirirsek ve bunu kuranın ışığında inceleyip büyük küçük demeden bu konu da bilinçlendirirsek çok şey kazanacağız. arkadaşlarımızla lady gaga şarkılarından bahjsederken birde onun bu tarikate üye olduğundan konu açıp tarikatin kötülüklerinden ufacıkda olsa bahsetmemiz bize ne kadar büyük şeyler kazandırır ve ileride mevlerini verir bilemezsiniz.
  sonuç olarak bu akımı yenmek kuran iledir. Açıp okuyun herşeyin cevabı yazıyor. neyi neyle çözeceğiniz yazıyor. uyuşturulmaya göz yummayın sevdiklerinizide yanınıza alın… kim cehennemde yanmak ister ki?

 • ümit

  yazara teşekkürler çok iyi bi yazı olmuş vede yazara bir notum var bence kitap yazmayı flan dene

 • novus ordo seclorum

  Dostum, çok güzel bir yazı yazmışsın da, şu şeytan olayına kafam takıldı. ben sana anlamlarıyla açıklayayım

  *Lucifer, şeytana takılan isimdir. Bazı hristiyanlarda Baş şeytan, bazılarında şeytanın oğlu olarak tasvir edilir.
  *Şeytan (satan) Kur’anda geçen iblis diye tanımlanan melek/cin dir
  *demon, iblis kelimesinin ingilizcesidir.
  *Devil, şeytan kelimesinin ingilizcesidir.
  *Satan, Şeytana ingilizce’de takılmış bir isimdir.

  Not: iblisler (demons), Hristiyanlıkta Şeytan’dan farklı oldukları için, daha alt kademede geçtikleri için ayrı kategorilendirilmiştirler.

  Kaynaklar:
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Lucifer
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Demon
  http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0blis
  http://en.wikipedia.org/wiki/Satan
  http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeytan

  Yazılarınız çok güzel. Dikkatle takip ediyorum. Saygılar…

 • betül

  Keşke insanlar bu konuda daha çok bilgilense.

 • oguzhan islam

  çok güzel yazıların var kardeşim,hepsinin altına imazamı atarım,lütfen parazit olan çok bilmişlik taslayıpta hiçbir şey bilmeyen ahlak yoksunu insanlar bu sayfaya girmesin…..Allahın verdiği bu güçle hz.mehdinin yardımıyla tüm bu deccaliyeti yıkacağız,Allah bize savaşmak için güç versin…

 • oguzhan islam

  müslüman kardeşlerim mücadeleye hazır olun,şeytan ve yancılarının ortadan kaldırılma vakti geldi de geçiyor….

 • irem

  haziran 2011’de illuminatiyle ilk defa tanıştım. arkadaşlarım bahsetmişti fakat açıkçası hiç ama hiç inanmadım. bir arkadaşım bana bu konuyla ilgili çeşitli internet sitesi linkleri verdi. doğrusunu söylemek gerekirse izlediğimde ürpermiş ve korkmuştum. ama artık korkmuyorum. İnsanın içinde en başta Allah korkusu olmalı. düşünsenize bir, hangi yaratılan yaratıcısına saygısızlık yapma hakkına sahiptir? ben bile 14 yaşındayım ve bilincindeyim bunların. kardeşimi de o cartoon network , disney channel ve vb. zımbırtılardan uzak tutmaya çalışıyoruz ailemle. eğer elimde birden fazla olumlu yönde seçenek olsaydı çok geç olmadan insanları bilinçlendirmeyi seçerdim tabii ki. ne yazık ki günümüz insanları bunları bilmemekle beraber uyutulduklarının farkına varmıyorlar. Allah (c.c.) hepimizi bunları bilip de bizi kötü yönlerde etkilemeye çalışan insanlardan korur inşallah. utku hocam harika bir yazı bu arada, söylemeden geçersem emeğe saygısızlık olur. keşke herkes sizin gibi olsa. bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz Allah’a emanet olun.

 • sibel

  verdiğiniz video linkleri açılmıyor başka nerden izleyebilirim

 • HHHHH HHHHHHH YYYYYY

  ARKADAŞLAR UYUYANLARA SÖYLÜYORUM DECCAL ÖLDÜ MEHDİ ONU ÖLDÜRDÜ SİZİN HABERİNİZ YOK HER AN KIYAMET KOPABİLİR EGER KOPMUYORSA BİLİNKİ BU YERYÜZÜNDE HALA ALLAHIN KELAMININ BAZILARI TARAFINDAN OKUNDUGU İÇİNDİR O KİŞİLERİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE KOPMUYOR ONUN İÇİN BU HAYATIN BOŞ OLDUGUNU ANLAYIN VE AHİRET İÇİN DE ÇALIŞIN DÜNYA İÇİN ÇALIŞTIGINIZ GİBİ …

  • ferhan

   ana britanica ansikopedisinin bir sayısında deccal kelimesi için şu sözler yazıyordu..DECCAL HZ.MUHAMMED(S.A.V) İN TARİF EDİLİYOR ALNINDA TEK GÖZÜ OLACAK VE KAFİR YAZACAK…
   Günümüzde Amerikan dış ilşkileri konseyinin CFR CONSUL OF FOREIGN RELATIONS örgütünün amblemi piramit içerisinde tek gözdür.ve üyeleri dünya üzerindeki büyük şirketlerin yöneticileri+banka ların sahipleri+ve devlet adamlarıdır…CFR arapça KAFİR kelimesine karşılık gelmektedir..bilginize.saygılarımla.

 • azyeb

  mehdi ve deccal dünyaya geldi :)

 • hasan

  sen iyisi matrix ilgili suyu yaziyida oku http://www.yaklasansaat.com/cin-seytanlar/seytanlar/matrix.asp

 • beyza

  bu gece bu yazıyı okudum ve anında kuran-ı kerime baktım deccal ve meddih geçmiyor.. yazınızın çoğu bölümüne katılıyorum fakat bence deccal’i şeytanın başka bir versiyonu olarak kurgulamışlar ve insanlrı korkutup kabullendirmenin diğer bir yolu olarak kullanılıyor . bunu bu yazıda sizde bahsetmiştiniz.. biliyoruzki gerçek incil yok, ve yalan yanlış birçokda hadis meydana geldi .. bir çok yerde bir çok bilgi yazıyor hangisi doğrudur bilinmez ama kuran-ı ın doğruluğundanda şüphe edilemez. bu arada dabbe hakkında yazınız varmı bilmiyorum ama geçenlerde yaşar nüri öztürk ekranlardaydı.. ona göre dabbe stephen hawking .aslında gösterdiği kanıtlarlada akla uygun.. bundanda bahsetmek istedim.başarılarınızın devamını dilerim .. birde insanları bu konuyu araştrmaktan böyle konuları bilmekten korkmamaları gerektiğini aşılamamız gerek.. kendi ebeveynlerim bu tip araştrmalarda bulunmamdan rahatsız oluyorlar hak verseler bile.. insanların uyanması ve ilgilerinin çekilmesi lazımdır.. okuyanlarında paylaşması birbirine aktarması. bu konulardan bahsederken azınlığı hariç çoğu manyak gözüyle , bu ne diyor kim yıkamış bunu beynini der gibi bakıyorlar..hatta bu konulara boş diyenlerde var.. insanlığı zor günler bekliyor..

 • Berdan
 • ezgi

  21 aralık 2012de maya takvimi sona eriyor. bu nedenle çoğu kişi bunun kıyamet günü olduğunu düşünüyor. araştırmacıların çoğu ise 21 aralık 2012de büyük bir değişim olacağını söylüyor. evet bir değişim olacak ama bu kıyamet olmak zorunda değil. bence illuminatinin sayacı durduğunda 21 aralık 2012de olacak büyük değimin süreci başlamış olacak.

 • Aktivasyon

  Yazının en altında

  ”Çok güzel bir yazıydı yazara kahve ısmarlamak istiyorum” diyen kim?
  Onun yazısının arkasına dikkatli bakın iyi inceleyin ordada yazarın dediklerinden var!!!

 • Aktivasyon

  Aktivasyon yanındaki resmi ben seçmedim ve koymadım kim koydu? piramit,tek göz v.s herşey kafa karıştırıcı…

 • Allah’ınGücü

  Gerçekten çok iyi bir yazı olmuş. Gerçekleri ortaya koymuşsun. Böyle bir yazıyı uzun zamandır bekliyordum. Türkiyede aklı başında birilerinin olması beni mutlu etti. Küçükler bile 7 Aralıkta kıyamet kopacagına inanıyorlar. Oysa bu illuminati denen veya Deccal denen iblisle alakalı birşey değil. Kıyamet gününü sadece Allah ( c.c. ) bilebilir. Kıyamet gününün 7 Aralıkta kopmasına imkansız demiyorum. Ama bunun illuminati denen grubun sadece isteğiyle olacagını zannetmiyorum.Kıyametin kopacagı tarihi sadece ALLAH Bilebilir.

 • Can

  utku abi bdemek isterim çünkü benden yaşca büyük olduğunu biliyorum . Bu yazıyı okumadan önce ve diğer illuminatiyle ilgili yazıların neredeyse hiç denecek kadar bir şey bilmiyordum ama senin sayende illuminatiyle ilgili bir çok bilgi sahibi oldum illuminati değilde beni asıl etkileyen şey ‘ H.A.A.R.P ‘ projesi artık nasıl bir teknolojiye ulaşmıslarsa onu bilemem burda yazdığın herşey bana mantıklı geldi özellikle o sahte uzaylı saldırıları deccalin kurdğu uygarlıklar felan tekrar tekrar teşşekkür ederim beni aydınlattığın için .
  Seni durmadan takip ediceğim .

 • çiftgöz

  Hollywood’un çoğu illuminati’ye teslim olmuş durumda. Ancak az da olsa anti-illuminati projeler de var. Aslında anti-illuminati tanımı biraz yanlış. İyilik-kötülük mehdi-deccal savaşını konu alan filmler diyelim.

  Demişsin, harry potter falan var. Hollywood’un çoğunun illuminati ile ilgili olmasının ne alakası falan var ki bunlarla? Sonuçta bunlar ilk olarak kitaptı. İyi-kötü arasındaki her filme/yapıta deccale karşı mesih demek saçma geliyor bana biraz.

  Yok demiyorum kötü yazmışsın, çok güzel ve derin incelemeler, haklı noktalar var.

 • Doruk

  Sizlere hak vermemek yalnış olur. Televizyonla doğdunuz büyüdünüz. Artık hayal ürünü senaryoları yaşamak için beyaz perdeye ihtiyacınız yok.

  Bakalım, sizden sonrakiler internetle doğdular; internetle büyüyecekler. Allah ömür verirse onları da göreceğiz. Ne çeşit hikayeler uydurup inanacaklar.

  Okuyun. Önce kendi kitabınızı sonra diğer kitapları da okuyun. Göreceksiniz hayat hep aynı.

  Dünü düşünüp pişman olmaktan; yarını düşünüp kaygılanmaktan vazgeçin. ŞU ANIN TADINI ÇIKARTIN.

  HAYAT GÜZEL. YAŞAMAK GÜZEL. Tadına varın.

 • Ahmet

  Seni emeğin için kutluyorum. Her ne sebeple olursa olsun okunması gereken bir yazı.

 • Nicomedia

  Utku bey ben doğru düzgün kitap bile okumayan biri olarak (ki yazınızda belirtmiştiniz kitap okumayıp filmleri tercih etmemizden tekrar düşününce utanıyor insan kendisinden) yazınızı soluksuz okudum gerçekten şu ana kadar gördüğüm en mantıklı yorumlamalardı internet üzerinde karşımıza çıkan saçma sapan zırvalardan sonra. Emeğiniz ve bizlerle paylaştıklarınız için size sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

 • jacobaa

  Ben her zaman ALLAH’a sığınırım ALLAH yolundan şaşmayın…

 • http://www.saglikolsun.net sağlık

  Amerikanın oyunu bunlar inanmayın :))

 • karadenizusagi

  Selamunaleyküm, utku kardeşim Allah razı olsun senden ve Allah dostlarından… Müslüman uyanık olmalıdır……. dostu düşmanı iyi bilmelidir………. iblis aleyhillane bizim düşmanımızdır o zaman ona uyanlarda bizim düşmanımızdır… Allah celle celelühü bize yeter……. O ne güzel dost ne güzel vekildir….. Hamd Alemlerin rabbi Olan Allah’dır….. birbirimize selam verelim ……… Esselamualeykümverahmetullahiveberakatühü….. Kafirler tek göz işareti ile nasıl simgeliyorsa kendilerini onlar bizden büyük değil aksine pislikler onlar o yüzden bizim de selamımız var…..Selamlaşalım Selamı Yayalım………

 • meçhul

  utku kardes kimsin nesin soyledigin kisilerle acaba bir bağlantın varmı diye düsünüyorum yoksa sende mi beyinlerle hüküm ediyorsun bugun bu yazıya ulasmam benim için tesadüf odlu sizin icin anlatsam ne denir bilmiyorum.gündemi tekip ederseniz bugun kepler 22 adında uzayda bir gezegen daha bulundu ve burada hayat oldugu dünyaya çok benzedigi soylendi internetten arastırırken is arkadasımla paylastım ve bana mısır piramidini uzaylıların yaptıgını söyledi bu gün aksama kada mısır pramit videosu izledim ve orada kablosuz elektrikten bahsettiler servise bindim aynı bu elektirigi bulan kisi tekrea tesadüfen tekrar konu oldu ve aymı yazıyı bu gün tekrar okudum burada.yazdıgınız yazıya gelince bunu delli sunarak kanıtladıgınız için çok güzel olmus bu tam beni zihnimde canladırdıgım benim düsüncelerimi anlatan yazı olmus tesekkürler yazı ici yani bir kitap vardı demekki gercekten dünya yönetiliyormuş.

 • Dilay

  Ben bu konuyla gerçketen ilgileniyorum ve yazınızı ilgiyle okudum. Gerçekten ellerinize sağlık. Detalı ve çok güzel bir yazı olmuş. Ben bu konuyu daha da araştırmak istiyorum. Yeni bulduğunuz bilgileri paylaşmanızı 4 gözle bekliyorum. ve sizinle iletişime geçmek istiyorum . Her an size ulaşabilceğim bi e-mail adresiniz var mı ?

 • http://deccal akıllım

  sertap erenr de ulliminati çünkü euravisionda işaret yaptı

 • Büşra

  çok beğendimm tek ihtiyacımız bilinçlenmek , uyanmalıyız artık. Umarım çok geç olmadan toplumumuz bilinçlenir :S

 • Hakan

  Yazdıklarını sonuna kadar okudum paylaşım için çok teşekkürler okuyunca benimde aklıma bir örnek geldi istersen bi araştır yu gi oh adlı çizgi film de verdiğin örneklere benzer içerikler var.

 • angel

  nasa dünya dışında haytın bulunacağını söylemiştiniz .gerçektem de dediğiniz gibi oldu siz bu nerden biliyosunuz

 • cemil

  bu yazdıklarınız tam bir saçmalık. görmek istediğiniz şeyi görüyorsunuz.şeytanmış da bilmem deccalmışta ..ben bir arkeologum siz ancak sıradan insan ları kandırırsınız ama sunu soyleyeyım gercekte bu dünyanının duzenını bozan ınsan ırkının ta kendısı …bak insana seytan dersen ona bır sey dıyemem…

 • melike

  iyi güzel anlatmışsında TANRI ibaresi yanlıştır.tanrı diye birşey yoktur.ALLAH(c.c) vardır.Allah’ın(c.c) 99 isminde tanrı diye bir isim geçmez..

 • burak

  yazının bazı yerleri doğru ama bazı yerleri çok saçma.bazı bilgiler hristiyanlık inancından alınmış gibi oysa hristiyanlık değitirilmiştir.deccal şeytanların başı değildi şeytanların başı şeytandır.deccal bir yerde hapistir ve şu anda kendi yaptığı birşey yoktur.amerikayı falan ele geçiren deccal değil şeytanın işi olsa gerek.

 • http://yok bloodnight

  sayın utku ,

  yeterince hazırlandığını düşünmüyorum bunu hazırlarken bunlarla ilgilenen herkez bunları bilir yani tabiki böyle toplu halde olması güzel ama yazı yazarken insanlara bi seçenek vermiyorsun bazı yerlerde zihnin karışması lazım yazıyı okurken içine girmek için üşenmeden hepsini okudum ve okurken sıkıldım diyebilirim güzel toplamışsın ama örneğin bi yerde bi teori vardı geçen okumuştum gibi başlayıp ne kadar doğru olduğu tartışılır diye bitiriyodun sanırım bunu yazarken çok doğal , aceleci olduğunu gördüm burda bu sadece bir eleştiri kötü olarak algılama senden üstünüm tavrımda yok ben yazmıyorum rekabet yok sadece okurum mail atarsan sevinirim mısırlılar ve masonları çok araştırman gerekcek sanırım kilit nokta orası olabilir ve bence mısırlılar hakkında yanlış düşünüyosun ve uzaylılar konusundada tartışmak isterim seninle üstad sevgilerle

 • cevap beklıyorum

  utku bey anlattığınız herşey şahsen bildiğim şeylerdi ve bana yeni birşey katmadı kafamda bir soru var.lütfen bu konu hakkında bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim.bu kadar şeyi yapmş bi grup bi topluluk var karşımız da bu insanlar herşeyi gizliden yapıyor ve bizde bunu ortaya çıkarmış gibi davranıyoruz ya…arkadasım bunca işi yapan adamlar neden suan herkesın uyanmasını engellıyemedı.neden bunamı gücleri yetmedi.cok fazla okudum cok ılgmı cektı bu konu ancak sonunda su yargıyaa vardım bu olayın bu ıllumınatı dedeklerı onca seyın sadce gozumuzu korkutmak ıcın yazıldıgını farkettım bızden korkun bakın bız neler yaptırıyoruz dyeblmek ıcn bnlar bu seklde bızm gozumuze getırıldı.amac cok acık.ılerde herhangı bırsey oldugunda da bak bunuda ıllumınatı yapmstır dettırtmek.cunku bızım onlardan korkmamızı ve sadce onlar ısterse yasayabıleceklerımızı gostermeye calısıyorlar.bunların cogu aldatmaca.onlara okadr cok misyon yuklendıkı bu kadr vıdeo yazı sıte ozel arastırmalar hepsı onların basının altından cıkıyo.bızım gıbılerde sadce gözmzn ggrdgne ınanıyoruz ya bı ılerısıne bakmaktan ne kadar da aciziz.halımız ıcın cok dua etmek gerek.herseyde bır batı ozentısı olmaktan cıkmakla baslanmalı once.yılbasına bukadr yakınken sylenecek elıme bıle bulamıyorm.bız bumuyuz bız her tarafımızı acarak kendı dınımızde hıcbıryere sahıp olmayan hrıstıyanlara gore Hz.isanın dogumu olark kutladıkları bı gunu kutluyorz.inglizcede ‘turkey’ dedıklerı hindi bızım ıcın neden bır anda yılbasında yenen bır yemek oldu.bız bunlar degılız bız musluman bır devletız ve dınımızın gerektırdıgı gıbı yasamalıyız.hangımız peygamberımız Hz. Muhammed (sav) in dogum gununu bılır ve kutlar hıcbırımız!!!! peygamber efendımız onlara benzememek ıcın elınden gelenı yapmstır.onlar sakallarını uzattıklarında o kestırmıs onlar kestırdıgınde o uzatmıstır.ve cok onemlı bırsey dha hadıs mı yoksa ayetmı bılmıyorm ama soyle bırsey soylenmıs.herkım neye kıme benzemek ıstıyorsa onun gıbıdır.umarım sorularım gercek anlamına burunmustur. Allah gercek muslumanların yanında olsun inşallah bizide onlardan eylesin

 • Baran

  Arkadasim ellerinee saglik hepside gercek hayseed gene olaylay hayranlikla okudum resmen .ABD dunyayi yonetiyorr AMA kimse bunun farkinda degill yazdiklarin birazda olsa umarim baskalarida farkina varir basarilarinin devaminaa

 • oğuzhan

  çok güzel bir yazı,kıyamet alametlerinin hepsi çıktı,kıyamete çok az kaldı,doğrusunu Allah bilir

 • oğuzhan

  deccalı yaratık olarak algılamayın,deccalin bir gözü kördür deniyor hadis-i şerifte,baktığımız zaman illuminatininde bir gözü kör,bunların hiçbiri tesadüf değil,rihannanın umbrealla şarkısının incelemesini yapmışlar şok oldum,ellerini yukarıya kaldırıyor,yere secde ederek ama saçlarının sadece iki tutamı yere değiyor,meğer ki oraya şeytan resmi gizlemişler.

  • mustafa

   deccal resimdir, fotograftir, videodur. deccal televizyondur, bilgisayardir, telefondur. deccal elektronik cihazlardir. deccal haberlesmedir, iletisimdir, ulasimdir. deccal teknolojidir. teknolojinin sag gozu kordur. teknolojinin alninda kafir yazar. teknolojinin vermis oldugu fitneyi gormuyormusunuz. bu fitne boyle giderse ilk basta peygamberlerimiz ve sonra da Allah-u teala unutulur. bu da teknolojinin ilk basta peygamberlik ve sonra da ilahlik taslamasidir. Allah-u teala unutulmadimi zaten etrafina bak bakalim. haberlesme olmasa musluman ulkelerini kiskirtabilirlermiydi kendine sor bakalim. yapmasinlar diyeceksin teknolojiyi kotu yonde kullaniyorlar diyeceksin. ama seytanlar besliyorlar iste. ne diyor resulAllah deccali seytanlar besleyecekler demiyor mu? deccali seytanlar beslemese deccal biz muslumanlari bozabilir mi? Bu teknoloji olmasa Dunya ne kadar guzel olurdu bence. resulAllah demiyor mu 30 tane yalanci bir araya gelmedigi surece kiyamet kopmaz, bunlarin sonuncusu mel-un (lanetlenmis) deccaldir demiyor mu? soyle bakalim etrafinda gordugun arabalar, tv ler, kamera, bilgisayarlar bizlere dunya hayatini sevdiren yalancilar degiller mi? teknolojiden ayrilin. teknolojinin hedefi Allah-u tealayi unutturmaksa teknolojiyi evinde barindiran neden unutturmaya calismasin rabbimizi. iste en buyuk fitne budur. herkes rabbimizi unutturmaya calisiyor.

 • Fugur

  Utku Bey, yaptığınız tüm araştırmalar sonucunda bir İluminati anti tezi ile karşılaşmadınız mı? Bu farkına vardığınız gerçekleri gören, bilen ve karşı faaliyet yürüten bir yüksek akıl organizasyonu yokmu dur? Yazılı tarihimizde ulaşabilecek, Büyük Selçuklu Devleti’nin ihtişamlı veziri Nizam-ül Mülk (Allah-ü Teala cennetinde rütbesini artıra) önderliğinde kurulan Nizamiye Medereseleri iyi bir araştırma konusu olabilir.

 • Fatih’in Torunu

  selamunaleyküm eyyy müslümanlar ve diğer dinlere tabi olanlar size de selam, imanınızı tazeleyin bilakis Hz Mehdi A.S ve Hz İsa A.S aramızdadır Elhamdulilah,Allah’ın din olarak seçtiği İslam Dini Son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v) etrafında toplanalım, Namazınızı dosdoğru kılınız Zekatınızı veriniz insnalara ve hayvanlara kötülük yapmayınız kul hakkı yemeyiniz dedikodu fitne yapmayınız….. deccal fitnesinden her Müslüman diğer insanları mutlaka uyarsınlar….. Mehdi A.S faaliyetlere başladı eElhamdulillah imanınızı koruyunuz ve aynen Müslümana yakışır şekilde yaşayınız….. İnşAllah Allah’ü Teala yakın zamanda tüm İnsanlara bildirecek Gökden nida şeklinde….. Kim ne yaparsa kendine……. İslam Birliği için Dua edin….. Allah razı olsun …..

  Uyanık olun………. Ey ehli kitap…….

 • ziyaretçi

  O kadar çok şey araştırmışsın etmişsin,bilgilendirme güzel ama kendi dininide araştırsaydın biraz.Kitabımızda kıyamete yakın tarihte mehdi gelecek yazmaz.Üzücü olan çoğu müslüman kardeşimin buna inanması,nasıl yapmışlar ise ülkemdeki müslümanların çoğu buna inanıyor.Son din İslam son Peygamber HZ Muhammed’dir.

 • Fatih’in Torunu

  Selamunaleyküm Tüm Müslaman Krdeşlerim, Diğer dinlerde olanlara da Selam….

  Ziyaretçi Kardeş sen de hiç okumamış araştırma yapmamışsın lakin kimin üzücü tarafta olduğunu Allah bilir….. Oku bakalım, Hadis-i Şeriflerde neler yazıyor….. Kur’an da yazmıyor demişsin!!! 5 vakit namazın farz olduğunu bize kim söyledi Peygamber Efendimiz (s.a.v)
  Zekatın Miktarını Kim söyledi bize Peygamber efendimiz (s.a.v) bunlar gibi bir sürü örnek var….. Kur’anı bahane ederek Peygamber Efendimiz(s.a.v)in Söylediklerini yokmuş gibi sayanlar küfre düşenlerdir….. Böyle olmaktan Allah’a sığınırım ……..

  “Allah’a itaat edin, Rasûle itaat edin ve kötülüklerden sakının” (Kur’ân-ı Kerîm 5/92). “Kim Rasûle itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur” (Kur’ân-ı Kerîm 4/80).

  “Peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir” (Kur’ân-ı Kerîm 59/7).

  Allah’ın hükmü gibi, Hz. Peygamber’in sünnetinin de bağlayıcı olduğu ve bunlara dayanan bir hükme karşı gelmenin sapıklık sayıldığı şöyle tespit edilir: “Allah ve Rasûlü bir işte hüküm verdiği zaman, artık mü’min bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur” (Kur’ân-ı Kerîm 33/36).

  Rasulullah (s.a.s)’in emrine aykırı davranmanın sonuçlarına bir ayette şöyle yer verilir: “Bu yüzden onun (Allah Rasûlünün) emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok acı bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.” (Kur’ân-ı Kerîm 24/63)

  İSLAMDA MEHDİ
  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  “Nefsim kudret elinde olan Zât-ı Zülcelâl’e yemin ederim! Meryem oğlu İsâ’nın, aranıza (bu şeriatle hükmedecek) adâletli bir hâkim olarak ineceği, istavrozları kırıp, hınzırları öldüreceği, cizyeyi (Ehl-i Kitap’tan) kaldıracağı vakit yakındır. O zaman, mal öylesine artar ki, kimse onu kabul etmez; tek bir secde, dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur.”

  Sonra Ebu Hureyre der ki: “Dilerseniz şu ayeti okuyun. (Mealen): “Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölümünden önce onun (İsa’nın) hak peygamber olduğuna iman etmesin. Kıyam Müslim, İman 247.

  İbnu Mes’ûd radıyallahhu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  “Dünyanın tek günlük ömrü bile kalmış olsa Allah, o günü uzatıp, benden bir kimseyi o günde gönderecek.”

  İbnu Mes’ûd: “Resûlullah yahut da şöyle buyurmuştu der: “…Ehl-i beytimden birini, ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzünü, -eskiden cevr ve zulümle dolu olmasının aksine- adalet ve hakkâniyetle doldurur.”

  Ebu Davud, Mehdi 1, (4282); Tirmizi, Fiten 52, (2231, 2232).

  Ümmü Seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  “Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fâtıma’nın evladlarındandır.”

  Ebu Davud, Mehdi 1, (4284).

  Ebu İshâk anlatıyor: “Hz. Ali radıyallahu anh, oğlu Hasan radıyallahu anh’a baktı ve: “Bu oğlum, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın tesmiye buyurduğu üzere Seyyid’dir. Bunun sulbünden peygamberinizin adını taşıyan biri çıkacak. Ahlakı yönüyle peygamberinize benzeyecek; yaratılışı yönüyle ona benzemeyecek” dedi ve sonra da yeryüzünü adaletle dolduracağına dair gelen kıssayı anlattı.”

  ebu davud, mehdi 1, (4290)

  ::::::::::::ZİYARETÇİ KARDEŞ BURAYI İYİ OKU :::::::::::::

  İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç mehdi falan yokmuş“ dediği bir sırada Allah hz. mehdi (a.s.)’ı gönderir…” [ali bin husameddin el-muttaki, kitab-ul burhan fi-alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 55]

  … onun (hz. mehdi (a.s.)’ın) zuhuru ümitsizlik ve yeis esnasındadır. [şeyh muhammed b. ibrahim-i numani, gaybet-i numani, s. 274]

  halk tam zuhurdan ümidini kestiği anda o (hz. mehdi (a.s.)) zuhur edecektir! onun zamanında yaşayıp ona yardım edenlere ne mutlu! ona düşmanlık besleyip, ona ve onun emrine karşı çıkanlara ve onun düşmanlarından olanlara eyvahlar olsun! [şeyh muhammed b. ibrahim-i numani, gaybet-i numani, s. 301]

  davud bin kesir-i rıkki der ki: imam ebu abdullah aleyhisselam’a şöyle arzettim: …bu emir (yani kıyam) (hz. mehdi (a.s.)) çok uzadı öyle ki, kalplerimiz daraldı ve derin hüzünden dolayı ölüyoruz. buyurdu ki: “bu zuhur, daha ümitsiz ve hüzünün daha çok olduğu bir zamanda vuku bulacaktır.” [şeyh muhammed b.ibrahim-i numani, gaybet-i numani, s. 208]

  imam zeyn-ul abidin aleyhi’s-selâm şöyle buyurmuştur:

  “bizim kaim’imiz (hz. mehdi (as)) ile Allah’ın resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. nuh, ibrahim, musa, isa, eyyub ve muhammed sallâ’llâhu aleyhi ve alih peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır… hz. isa (a.s.) ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi (bir kısım insanların, ‘hz. mehdi (a.s.) gelecek’, bir kısımının da ‘gelmeyecek’ demesinde)… benzerliği vardır.” [kemal’ud-din s. 322, 31. babin 3. hadis]
  “insanlar 1400 senesinde hz. mehdi (a.s.)’ın yanında toplanacaklardır.” (risaletül huruc-ül mehdi, s. 108)
  bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek, fakat bin beş yüz seneyi aşmayacaktır…
  KARDEŞ BİZ MÜSLÜMANLAR EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT OLARAK İNANIR İMAN EDERİZ….. İsterseniz (Elnida.com)ziyaret ediniz…..

  • zafer

   “Fatih’in Torunu” kardeş sen de hurafelere fazla dalmışsın gibi geliyo bana… ne zaman “Ebu Hureyre” ismini duysam cinlerim tepeme çıkar. İslam’ın içinde olup da İslam’a en büyük kötülüğü yapanlardan biridir Ebu Hureyre… Muaviye beslemesiyle olmadık lafları Muazzez Peygamberimize isnat ederek tüm ümmete “hadis” adı altında yutturmuştur yüzyıllarca… Ümmet-i Muhammed Emevi fitnelerinden sonraki yüzyıllar boyu neden belini doğrultamadı bir daha? Müslümanlar dünün ve bugünün dünyasında neden pasiftir? kendi sorunlarına ve dünyanın içinde bulunduğu bunalımlara neden çözüm üretemezler? Ehli sünnet ve’l cemaat nedir, kimdir? ve saire… daha çok cevabını bulması gereken soru sorulabilinir ancak bunlara ve daha fazla suale bugünün İslam anlayışı ve algılayışı ile tatmin edici cevap bulamayız. İslam algımızı ve Kur’ana bakış açımızı ve idrak tarzımızı bugüne kadar hurafelere boğularak süregelmiş algılayış tarzından sıyrılıp ilmi ve akli karinelerle yeniden düzenlemedikçe, bu yolda ister millet olarak ister ümmeti muhammed olarak kendimize gelip kendimizi yenilemedikçe müslümanlar Kur’anda koskoca “salat” müessesesini “namaz”a indirgeyip İslamı cami ile evleri arasına hapsederler, sayısız mel’anet müslümanların gözleri öünde işlenirken sesleri çıkmaz, şeytan işini kolaylıkla görür, dünyada zulüm artarak devam eder. ondan sonra Allah’dan rızasını ve cennetini ister!..

   • İslam’ın Sesi

    Ebu Hüreyreye iftira ediyorsun kaynaksız ve delilsiz olarak, Sahabemi kötü anmayın buyuruyorken efendimiz üstelik .ehli sünnetten çıktmış durumdasın bu durumda bunuda bil Peygamberin hak fırka olduğunu belirttiği geride kalan 71 fırkanın narda ateşte olduğunu 1 fırkanın fırkai naciye kurtuluş fırkasınında kurtulacağını belirttiği o birden caymış sapmış vaziyettesin, üstelik Ebu Hüreyreye Peygamberin duası varken üstelik Resulu Zişanımıza bu kadar yakın olmuşken üstelik! peygamberin sahabeme dil uzatanı görüpte bildiğini söylemeyene Allah’ın meleklerin laneti olsun derken, sen kaynaksız delilsiz doğruymuşcasına Ebu Hüreyre Radıyallahu anh’a iftira isnad ediyorsun birde sinir küpüne dönüyormuş, Allah’ın zalimlere dediği öfkenizle geberin ayetine mi muhattab olmak istersin ey hadsiz kimse!
    Emevi masallarıymış senin öğrendiklerin o dediğindendir olmasaydı kaynak getirirdin ben sana hadis var diyorum bu kutlu sahabe Peygamber duası almış vali olarak atandığı yere odun taşıyarak gitmiş kibir olmasın diye bu kadar dine Hizmeti olmuş sen kalk sanki yaşamış görmüş gibi şöyleydi de böyleydi de de olacak iş mi bu senin gibi cahillerde benim Allah için gazablanmamı şiddetlendiriyor bu kimseye sakın ola inanmayın bugün Ebu Hüreyreye iftira eden yarın Ebu Bekri siddıka iftira isnad eder mazaallah Ayetle sahabeliği sabit olduğundan direk kafir olur mazaallah, Hazreti Ebu Hüreyre’ye iftira isnad eden büyük tehlikededir bunu iyi bilsinler bu kimseler, iftira isnadında bulunacaklar birkaç beyinsizin yazdığı uydurma kitablardan sahabe hakkında fikir edinecekler sonra batılı kaşıkla değil avuçla ağızlarına almış ve yutmuş ve bununla beslenmiş ve maddi manevi zehirleri ancak ihtiva etmiş (içermiş) olacaklardır.

 • Savaş yakın !!!

  utku kardes ellerıne saglık cok aydınlatıcı bır yazı olmus.
  fakat bır sey fark ettım yazıyı okurken sol alt tarafta bır cumle bılgısayarda takılı kaldı yazıyı hala kaldıramadım hayretlerı ıcerısındeyım . cumlede soyle yazıyor.
  ” Sömüren iblis ve takımı tamamen yok olacaktır “

 • Zeyzey

  Çok güzel bir yazı. Beni aydınlattı. Teşekkür ediyorum bir de uzaylı istilası kartının arkasında illuminati işareti var dikkat edin. Bir daha yazı yazarsan Masonluktan,Tapınak Sövalyelerinden, Sion Tarikatından,Malta Şövalyelerinden vb. ve bunların ilgisinden falan da bahsedermisin? Yada yazın varsa linkini verirmisin ?

 • Zeyzey

  Ve bu arada Masonlar la ilgili bir yazın var adı Masonlar Aramızda gibi bir şeydi burada İlluminatilerin Masonları oluşturduğu gibi bir cümle kullanmışsın. Yanlış bilmiyorsam Masonlar ın bir kolu illuminati… Araştıran bilir, çoğu kaynakta bu böyle yazıyor… Ve ayrıca okuduğunuz kaynaklara pek inanmayın. Örneğin geçen gün bir sitede obamanın skull and bones e üye olduğnu okudum sonrada skull and bones e sadece beyazların katıldığını..(bu sitede) Hangisi doğru ? Aklım karıştı. Bir de İlluminatiye sadece beyazlar katılıyormuş dediler oda aynı şey.. Haarp Silahıyla ilgili de bir şey söylemek istiyorum: İlluminati kartlarından biride Ay Üssü diye bir kart varmış. adındanda bellii olduğu için açıklamıycam. burda Haarp silahını geliştirmeyi planlıyor olabilirlermiş.

 • Zeyzey

  Ya bide Deccal i pek anlamadım yanii… Deccal Çokk yıl önce mi yaşamış?? Yoksa önceden şeytandı şimdimi insan olcak yani pek anlamadım…

 • Banu

  Selamun aleyküm kardesim..
  insanlari bilgilendiren yazilar paylasman cok güzel. daha cok kisiya ulasmasi icin yaziyi tercüme etsek, ne dersin? elimden geldigi kadar yardimci olurum. benimle irtibata gecersen sevinirim

 • SENA KAYA

  YU-Gİ-OH ÇİZGİFİLMİNDE DE BU SİMGELER AĞIRLIKLI OLARAK KULLANILIYOR.

 • Barış

  Utku öncelikle seni tebrik ediyorum güzel bir iş cıkarmıssın.Yalnız arkadaslar hepimize söylüyorum ki bu İlluminati,Yeni Dünya Düzeni,Sübliminal Mesajlar, Tek Göz,Piramit vs.. bu gibi sembollere kafanızı fazla takmayın.Demek istedigim bunu saplantı haline getirmeyin, düzeninizi bozmayın.İlluminatinin varlıgı süphesiz mevcut.Ancak senin,benim ya da bir baskasının bu konu hakkında yazı yazması bana kalırsa biraz gereksiz.Bu konu hakkında yetkili ve bilinçli insanların actıkları yüzlerce site ve yazı zaten var.Tekrar söylüyorum bunu saplantı haline getirmeyin, reklamlarda,cizgi filmlerde, internette hemen hemen her yerde sübliminal mesaj bulunuyor.Bunu sen, ben ya da bi baskası kaldıramaz.Bilinçli olalım yeter bence.Kafanızı böyle seylerle mesgul etmeyin.Hayat kısa, EnİyiSekildeDegerlendirin.

 • Yağmur ***

  Yazıyı 2 saatte bitirdim. Her kıtayı bir kaç kez daha okudum. Olabilir mi diye düşündüm, yeri gelince ben de teori ürettim. İlluminati ile akıllıca yazılar atıyorum 1 yıldır. Şimdi düşündüm de niye görmedim bu yazıları. Tebrikler !

 • bahar

  teşekür ederim gerçekten çok açıklayıcı.uzun zamandır ben de bu konuları araştırıyorum tabi sizinki kadar profösyonelce değil.:)ancak bunların yanında benm takıldığım konu mu uygarlığı agarta ve şambalalar mayalar mısırlar ben bunlar hakkındada bilgiye sahibim ve masonlarında bunlarla baglantısı var ama anlayamadığım yer neden engellenemiyor abd şambalalar tarafından destekleniyorsa bu durumda agartalar nerde onlar niçin bişe yapmıyolar yada mu uygarlığı zamanında iblisin bi etkisi varmıydı ya bilemiyorum açıkcası düşüncelerimi tam olarak anlatamıyorum ama umarıom ben,i anlamışsınızdır…

 • nabi

  Inshallah AGAmiz celer , bizde onun yaninda shehid olarik

 • mfer

  paylaşım için teşekkürler , çok açıklayıcı oldu . belki biliyorsunuzdur bi japon animesi var “death note” diye , bu yazıyı okuyunca aklıma geldi.ölüm meleğinin düşürdüğü defteri dünyadaki tüm suçluları ,hırsızları, katilleri ve onu engellemeye çalışan herkezi sadece yüzlerini gözünün önüne getiriken “ölüm defteri”ne adlarını yazarak öldürüp “yeni dünyanın efendisi” olmaya çalışan çok zeki ve bi okadar da hırslı olan yagami raito hikayesi. ama tabiki kaybediyor ve japon dahisi tarafından alt ediliyor :D
  japonlar da demekki insanlarına amerika’nın oyunlarını anlatan amimelerle bilinçlendiriyorlar..

 • burak

  Utku arkadaşım , eline sağlık. Güzel bir çalışma olmuş.Maya takviminde 2012 ve başka kehanetlere göre , önümüzdeki birkaç yılın çok tehlikeli olacağını , zelzelelerin artacağını ve güneşteki patlamalar hasebiyle bütün elektronik sistemlerin çökeceğini , hatta eski teknolojiye dönüleceğini bir arkadaştan duymuştum.Tabii , ne derece doğru , onu Allah bilir.

 • mustafa

  deccal teknolojidir…

 • cengiz kutay

  UTKU kardeş sen zannediyomusunki ,bu yazdıkların takip edilmiyor ve bana göre sizin yazdıklarınız azberkin görünen tarafı…bana sadece şunu söyleyin tüm bunlar yaşanırken ve planlanırken bunların karşısında dünyada örgütlenen karşıt bir güç varmı varsa niye hala bir emare göremiyoruz….

 • Notradamus

  Ya arkadaşlar,bırakın youtubeyi, vikipediyi kendiniz bir bakın ABD nin en az 50 yıllık şirketlerine bir bakın , şirket logolarına bir bakın, bina yapılarını inceleyin , bütün bunlar bir tesadüfmü buna inanıyormusunuz , bütün bunlarun tesadüf olduğuna hala inanıyormusunuz,bu nedir biliyormusunuz , şüpecilikle yaklaşmak evet olumludur ama bunu batıılı felsefeciler o kadar güzel empoze ettiki , genel kabul edilmeye başlanan doğruları bile şüpheyle yok edilmeye yönelik olmaya başladı , şimdi düşünün o şirketlerin her yıl forbes dergisinde ilk 20 ye oturan şirketlerin logoları , tesadüf olabilirmi ve ABD dolarının üstünde Mısır piramidinin ne işi ve ne alakası var bu adamlar bunu süs olsun diye dünyanın süper gücü bir devetinin para biriminin üstüne koydular.Kuran’ı kerimde Hazreti süleymanla ilgili ayetler var oraya bakın bunların şuanda yaptıklarını tam olarak anlarsınız.hazreti süleyman ayette belirtildiği gibi ifritleri zincirlere vurup itaat ettirip , yapı ve taşıma işlerinde kullanabiliyordu bunlar ayetlerle sabittir.o sapkın insanlar bu bilgilerinn bir kısmını hazreti süleymanın hükümdarlığından sonra kalıntılardan ellerine geçirdiler, ayrıca kur’anda cinlerle ilgili ayetler var onlar gökten haber dinlemeye çalışıyorlar aldıkları bilgilerinde büyük bir kısmını kendileri uydurup insanları yoldan çıkarıyorlar , illuminati inkar eden cinler ve inkar eden insanların iş birliğinden başka birşey değildir. bunu görmek için peygamber olmaya gerek yok Kuran’ı kerimde da anlatılıyor zaten.Kristof kolomb a keşif parasını kim verdi bir araştırın batılı resmi kaynaklarada bakın , kolomb polonya asıllı bir sözde yahudi, siyon hükümdarlığına çalışan bir insan o,birde ifritler var, insanların bazıları onlarla iletişim kuruyorlar,cinler insanlar gibi değil , dünya üzerinde ve dünya dışında kendilerine izin verilen yerlerde zaman ve mekan kavramı içinde yaşıyorlar, insanlarla iletişim kurmaları yasak ama sapkınları bunu yapıyorlar.dünyadaki olan olaylar savaşlar , kıtlıklar sadece insan iradesindenmi oluyor , hayır tabiki kötülük denen bişey var vebunu özellikle yaymaya çalışan varlıklar var bunlardan biri insan diğeri ise cindir , cinlerin sapkınalrına ifrit denir , insanların sapkınlarına kafir , bu kadar basit ,tapınak şovalyelerini araştırın bunlar dünya tarihinde varlığı resmi belgelere dayanan örgütlerdir.bunları araştırın , insanlar yeryüzünde sadece geçim sağlamak ve yaşamak için yaşamıyorlar, insanlar ve cinler hükmetmek istiyorlar ,bunun için hayatlarını adıyorlar. tüm ilahi dinlerde kıyamet ve alametlerinden bahseder, deccalden ve mesihten bahseder , bütün bu olaylar durup dururkenmi olacak , yani herşey güllük gülistanlıkkken mehdimi , mesihmi gelecek, ortalık karışacak ve Allah onları gönderecek,biraz mantıklı olun tamam şüpecilik iyidirde suyunu çıkartırsanız anlamı kalmaz.bütün gözleriniz nünde olan olaylarda hala delilmi arıyorsunuz, ortadoğunun işgali, birinci ve ikinci dünya savaşının çıkışını hatırlayın arkadaşlar, hepsi basit bir bahaneyle patlak verdi,şeytana tapan örgütler simya biliyorlar ve para gibi bir dertleri yok , onlar insanları kontrol edebilmek için birşeylere bağımlı kılmak zorundalar , petrol bağımlılığı , günlük hayatta dayatılan gereksiz ve anlamsız tüketim, vs bi sürü şey var.saddam ne oldu , bin ladin ne oldu, kaddafiye ne oldu , mısır liderine ne oldu , bunlar arap baharındanmı oldu , ya arkadaşlar araplar yüzyıllardır uyuyorlar , ikisi bir araya gelip bir kabile kuramıyorlar birbirlerini yiyorlar, bu adamlar nasıl ayaklandı , kim önderlik etti kim organize etti, saddamı , usameyi kim yetiştirdi, bunları öğrenin,mantık çalıştırın,ikiz kuleler o kadar güvenlikli binalara nasıl çarptı , o patlamalar nasıl fizik kurallarına ters olarak gerçekleşti, bunlara bir bakın, dünyanın fazla ömrü yok , o yüzden bu konular gündeme geliyor, bu örgüt yeni değil 5000 yıldır var eski mısırdan beri var , daha öncede vardı, dünya sıradan biryer değil , herhangi bir gezegen değil kafanızı kaldırıp gökyüzüne bakın , neden varız biz koca evrende,lafolsun diyemi, sınavdayız ve büyük sınav yaklaşıyor ..

 • macintosh

  Ben Mustafa Kardesime Ktiliyorum Deccal Teknolojidir. Sira Iran da ortam hazirlama sirasi. Iranda seriat kalkacak.

 • http://ayışığı abdul

  evet bu örgüt deccalin örgütüdür artık bunu herkes biliyor ama önemli bir noktaya değinmek istiyorum deccalin öyle oyunları olacakki bircok insanı ele geçirecek cok kısa bir örnek vermek istiyorum günümüzde faizile para almayan neredeyse yok diye biliriz buda deccalın parasıdır o lanetlenmiş iblisin bitini bile almayın faizi bir örnek olarak göstersemde ki haramdır demek istediğimde şudur deccal bircok insanı hilelerle kazanacaktır kimin ihtiyacı neyse o deccalde olacaktır o lanetlenmiş iblis herkesi en zayıf noktasından vuracaktır bu yüzden kendimizi bu hilelerden nasıl korumamız gerekiyor bunları öğrenmeli ve öğretmeliyiz emeği geçen herkese tşk ediyorum ALEMLERİN RABBİ OLAN HZ. ALLAHA HAMD OLSUN O HER ZAMAN YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN

 • emin

  eline emeğine sağlık kardeşim kendine dikkat et

 • düşünün azcık akıllı olun

  ALLAH AŞKINA ADAMI DİNDEN SOĞUTURSUNUZ SİZ.. YASLARINIZ KAÇ MERAK EDİYORUM LİSELİ ERGEN BEBELER GİBİ YORUMLAR YAPIYORSUNUZ. BÜTÜN ARADIGINIZ CEVAPLAR İÇİNZDE ASLINDA YA NEYSE GELİŞTİKÇE BULURSUNUZ ELBET!

  YOK LADY GAGA YOK İLLÜMİNATİ YOK ÜÇGEN YOK GÖZ… BUNLAR SİZİN HALLAÇ PAMUĞUNA DÖNEN KAFANIZI DAHA DA KARIŞTIRMAK İÇİN. İÇİNİZDE TÜM CEVAPLAR GİZLİ, İSTEYEN BULUR. İNANÇ YOLUYLA BULMAK İSTİYORSANIZ DA KURAN’I BAŞINIZIN ÜSTÜNDE DEĞİL, İÇİNDE TAŞIYIN.

 • Ali

  gerceckten süper yazmisin

  UTKU SEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Senden bir istdedigim var “Assasins Creed” oyunun incelermisin tam bir illuminati oyunu. Kendim oynadim her yerde ücgenler var istersen bir bak.

 • NK

  Anti-illuminati dediğin filmler ilginç geldi bana…
  Harry Potter filmi büyücülük temeli üzerine inşaa edilmiştir.
  Büyücülüğün aslında iyilik için de kullanılabileceği mesajı gençlere ve çocuklara iletilmek istenmiştir.
  Büyücülük demon kullanma marifeti ile gerçekleştirilen bir olaydır ve küllüm günahtır, iyisi kötüsü olamaz.
  Harry Potter filmi kötülüğü maskeleyip iyilikmiş gibi sunduğu için extra tehlikelidir.
  Diğer tüm filmlerde de hep “seçilmiş insan” mesajı gönderilmek isteniyor.
  Devamlı olarak insanların yüreğine bir kutsanma ihtiyacı içinde olmaları aşılanıyor. Ayrıca bir kurtarıcı olmak zorunda duygusunun tohumları atılmakta. Bu “kurtarıcılar” filmler yoluyla o kadar hayatlarımıza sokulmuş durumdaki Allah inancı unutturulmak isteniyor. Ne büyük günah, ne büyük gaflet ! ! ! Tek kurtarıcı Allah’tır. Kurtarıcı beklentisi o kadar güçlendiriliyor ki, artık tek irade bu kurtarıcıya yönlendiriliyor.
  Allah tek yaratıcıdır ve diğer her şey, peygamberler de dahil, kuldur yani köledir ama Allah’ın kölesidir. Bundan rahatsızlık duyan ya da içsel bir isyan hisseden insanlarda ve diğer tüm varlıklarda “kutsanma ihtiyacı” belirir. Bu ihtiyacı şeytan yaratır, filmleri kullanarak, sonra da insanoğlunun bu ihtiyacını karşılayan olarak karşımıza çıkar. İhtiyaç içinde olan kanar. İhtiyaç duymayan, kalbinde Allah’ı yaşatmaya devam eder, en ufak bir beklentiye girmeden. Kurtarılma ihtiyacı duyan insanoğlunun iradesini Allah’tan çekip kula yönlendirme amacı var senin yazdığın tüm bu filmlerde.
  Deccal bazı filmlerini “sanki iyiymiş” gibi yapıyor. Bilirsin ki deccal her kılığa girebilir…

 • serseri

  yani kısacası deccal i aramayın, o zaten içiniz de

 • serseri

  yani kısacası deccal i aramayın, o zaten içiniz de ,…………………… Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir sporun deyil isterseniz gösterin.. onlar zaten görüyor

 • murat ölmez

  çok güzel bir yazıydı utku bey sıkılmadan okudum ve düşüncenize katılıyorum.

 • ibrahim

  ben 1990 dan beri (allahımdan sakınarak söylüyorum) ateizme inanıyordum. işkence gördüm. ancak okumayı ve araştırmayı severim. tapınakçıların,dönmelerin(devşirme de diyebiliriz),sabataycıların, türkçülüğün icadının ve T.C devletinin kuruluşuna,cemaata,siyasilere, ve deccalin yönettiği yapılanmalara dikkatlice bakıp araştırdım. eşimin yanında ağladığımı biliyorum,şeytana hizmette yarışanları farkettiğimde. berat kandili günü salavat getirip hak dinimize, islama ,çok şükür geri döndüm ve tevbe ettim. artık namazımı kılıyorum ve başta ailemi ve sevdiklerimi kötülüklerden uzak tutmaya çalışıyorum. ama artık korkmuyorum.çünkü allah’tan başka korkulacak yok.hepimiz bir gün ona döneceğiz.sitede yorumlanan haberin çoğu doğru ama eksikleri çok fazla.blue beam ve h.a.a.r.p projeleri hakkında detaylı araştırma yapabilirsiniz.iklim kontrolü,hologramlar,zihin kontrolü,biyosfer yoluyla deprem ve tsunamiler yaratabilme,van depremi,gölcük depremi,ve karşınıza daha neler neler çıkacak.işin üzücü yanı olacakların kuranı kerimde ve hadislerde neredeyse kesin bir doğrulukla yazılması.bundan kaçış yok.her türlü kötülükten,yaratıktan ve fitneden rabimzi allaha sığınalım.

  • Hsyn

   Hayırlı olsun umarım her şey senin için iyi olur kardeşim.

 • Hsyn

  Mücadele için Allah a sığınmaktan başka bir yol yok bunun içinde hiç kimseye ihtiyacımız yok illaki İslamcı bir siyasi yapılanmayla olacak diye bir şart yok. Çünkü bu devirde kimin eli kimin cebinde belli değil en güzeli içten, dışa izole bir dini yaşam sadece kişiye ait olan, hiçbir gruba dahil edilmeyen, kişinin kendi zihninde ona huzur ve mutluluk veren bir dini yaşam. Böylesi her şeyi yerine koyacaktır diye düşünüyorum.

 • tuğçe

  çok güzel bir yazı bence utku gerçekten güzel açıklamış bazı insanlar göz damlası kullanıyormusş diye tek gözünü kapattı diyor eger kadar kapatması gerekiyorsa o kadar ışıgın altında neden duruyor ayrıca bu yıllarca mı sürüyor safsınız kusura bakmayın da adamlar bin türlü oyun çevirerek beyninizi ele geçiriyor hala ne diyorsunuz ya Allah sizi bildiği gibi yapsın..böyle şeyleri gördükçe Müslüman olduğuma şükrediyorum

 • Oleg

  Arkadaslar bu cok ciddi bir konu.Size bir daha sey soyleyecegim. Hristiyanlarin kutsal kitabinda incilde soyle bir sey var:
  Esinme:
  16. Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eli ya da alnı üzerine bir işaret vurduruyordu.

  17. Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşıyanların dışında hiç kimse ne bir şey satın alabiliyor, ne de satabiliyordu.

  18. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı bir insanı simgeler. Onun sayısı altı yüz altmış altıdır.

  Lutven bir az sabir olun ve yazacaklarimizi okuyun. Turkce hatalarima izin verin ben yabanciyim.

  Her barkod icinde 666 vardir. Google`da “barcode 666″ yazarsaniz bir cok sonuc cikar.

  Ingilizce bilenler sunu izleyin
  http://www.youtube.com/watch?v=LGcatieMvfk
  2006 yilinda AAron Russo dunya elitlerin (Illuminati ya de he ne derlerse kendilerine) amaci her kisinin vucuduna insanin bedenine bir chip koymasidir ki onlari dinlemeyen ve onlara egmek istemeyenler alis veris yapamazlar ya da chipten insan oldurulebilir bile.
  Bunun adimlar sunlardir
  1.Her insana bir numara verilmesi – Turkiyede vatandas numarasi. Bu numara hayat boyunca senindir. Tam Hitlerin konsentrasyon yerleri gibi.

  2. Bir insanin fayadalanabilecek butun sosyal faaliyetleri bu numara uzerinde yapilmasidir (banka kredi karti, sosyal guvenlik sigortalar, ehliyet)
  3. Elektornik alis verise gecmek.
  4. Tek elektronik kardi (Rusya’da mesela 2012 yilinda butun islemler tek kardi ile yapilabilecek. Bukard kimlik,kredi kardi, saglik sigorta v.b. yerine gececek)
  5. Bazi insanlar kardi kaybedecekler ve televiziyonda diyecekler ki bu guvenli degil. Biz size bir chip ( http://www.youtube.com/watch?v=qA9gzxNxIjE turkiye’de ilk google’da yazarsaniz bir cok cikar) yada lazer ile bir dovme yapacagiz. Ilk baska insanlar kendi istegi uzerine yapacaklar onu ama ondan sonra ya zorla koyacaklar.
  Meksika’da polislere sunu zorla yaptiriyorlar.
  Bha gece kulubunde vipler chip guvenlik ve odeme icin kullaniyor
  http://www.youtube.com/watch?v=o9WpQha_QG0
  Rusya’da daha insanlara numara verme surecinin basinda mahkemede bu numaranin 666 ile bagli oldugunu ispat edildi ve insanlara numara almadan yasama hakki verildi. Aynisi Ukrayna ve Moldova’da.
  Konu cok uzun.

 • çise

  yazınız çok güzeldi yeni okudum.fakat aklıma takılan , amerikada başa geleceklerin önceden belirlendiğini ve skull&bones adlı tarikattan çıktığını söylemişsiniz ve bu tarikata seçilmenin şartlarından biri de beyaz olmak obama buraya nasıl seçildi peki ? ve kartlarda obamanın üzerine bir şeyler fırlatılmış . bunun anlamı ney peki amerikanın ve ılluminatinin isteği dışında başa birinin geçmiş olması mı?

 • Baron

  İLLUMİNATİ ŞİFRESİ (63336) DECAL :d ENTERESAN ADAMIN HİKAYESİNDE HER ŞEY VAR AMA YAŞAYAN TANIMIYOR BİR TEK İBLİS ARAŞTIRMALARDA BÜYÜK BİR YANLIŞ VAR NEDEN Mİ DİCEKSİNİZ İLLUMİNATİ BOBHOMENT DENİLEN GİZLİ BİR TARİKAT ADINDAKİ ŞEYTANGÜREVİNİN ÖSLENEN BOBHOMENT ŞİMDİDEN ÇOK GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİPTİR 10 KİŞİLİK BİLGE ADAMLAR ONUN ELÇİLERİDİR :d:d:dD:d:D:sd:sd:SAD.Sd:
  SADsadsadSAd:sad:sadsad:S,a:dsad:a
  :dad:ad:asd:a:ds:Ds:dad:ASd:sd:asfdsaf:dsaf:sa
  SAÇMA DEİLMİ NEYSE ZATEN LAF OLSUN DİYE SÜYLEMİŞTİM!!!!!!!

 • meraklı

  ok guzel etkıleyıcı bı yazıydı eksıklerımı tamamladını dıyebılırım. yenı karsılastım yazınızla ancak bı konuda cevap bulamadım. decal bunları yaparken ınsanarla(yanı suan ona hızmet eden ınsanlarla) bırebır mı etkılesıme gırıyor onlar nasıl olurda ona hızmetetmeye baslıyor cv yazarsanız benı cok mutlu edersınız.

  • ibrahim

   meraklı ya yanıt:bunları kendin araştırıp bulmalısın. ancak önemli bir ipucu kuran_ı kerimin bakara suresindedir.şöyle der aklımda kaldığı kadarıyla:tuttular onlar süleyman mabedinde (hz süleyman’ın tapınağından bahsediyor) harut ve marut adında iki meleğe indirilenleri öğreniyorlardı(kasdedilen inşaat ilminden ziyade sihir ve büyüdür).ancak öğrendikleriyle allah’ın izni olmadan kimseye zarar veremezlerdi ancak kendilerine zarar verirlerdi.ne kötü bir şey öğrendiklerini bilselerdi.başka bir yerde de şöyle yazar.şeytan inananlara ancak vesvese verir,şeytandan korkmayın eğer müminseniz, allah’tan korkun. bunu okuduğumuzda şeytanın müslümanlar üzerinde egemenliğinin olmayacağını anlıyoruz ama bu kafirler üzerinde egemenliği olmayacağı sonucunu çıkarmıyor.şeytan çeşitli suretlerle ona hizmet edenlere görünüyor olmalı.doğrusunu allah bilir.

 • tarik

  bunların esas çinlilerle esas savaşı olacak baş edemiyolar o düdük gibi boyu türlü huyu olan insanlarla mına koydular dünyanın ben mars a taşınıyorum byes

 • tay

  eğer pasaportunda israil ve mısır damgası varsa…..hani mısıra vizesiz turla gidip eğlendik israil’e de kutsal topraklar var diye ziyaret ettik geyikleriyle alınmış olanlar;)

  benim cebimde 100 dolar bile yok fakir bi öğrenciydim o zamanlar,sonra fethiye’de zartta surtta çalışıp doğu ülkelerine arkadaşlarla toplu seyahat ediyorduk.ozamanlar psychedelic trance akımı vardı türkiye’de
  en kolay karı kız kaldırma alanıdır bu tip yerler ehuheuğeee amma güldüm lan
  anlıcanız götte pantolon yok cep delik pasaportta da hindistan dahil bu ülkelerin giriş çıkış damgaları var
  (peki ne bokuna yaradı hindular yok piramitler diyeniniz vardır..yani bende bilmiyorum işte o zamanlar türkiye’nin en güzel amları bu kafiledeydi,bende en iyilerini becermedim değil ayıptır söylemesi..belki de ondandır)
  o zamanlar facebook türkiyeye yeni yayılıyor
  ben de minnesotalı bir kız buldum ya geliyim amerikaya takılırız falan bende de o zamanlar bi yol parası bide 200 dolar para var
  o parayla amerikaya gidecek aq malı bak bak…
  kız sana çağrı yollamam ama gelirsen burada masraflarını karşılarım yiyecek gezi vs..karı akıllı tabii babasının oğlumusun aq
  tabii sana da 2. insan muamelesi yapacak
  ben yılmam böyle şeylerden keyfime bakarım skimden aşşa kasımpaşa vizeyi alamasak ta msn de soyunduğu yeterdi..dimi şimdi:))memeleri de güzeldi lan hala unutmam oyhhşhh

  gittim istinyedeki amerikan konsolosluğuna..öğrenci vizesi de değil..uçak bileti aldım ülkenize turistlik amaçla bi girip iki dil atıp gelicem dedim
  öyle ya bu koduum amerikan vizesini almak neden bu kadar zordu..alan niye hava atar,alan adam mı oluyo falan filan derken bir hafta sonra tekrar mülakata aldılar beni
  adamın sorduğu tek soru
  “başka görevle gitme ihtimaliniz var mı”……ne gibi diyince konuyu değiştirip
  “iş bulma ve orada yerleşme gibi” falan diyolar
  biraz saf salak rolünü de oynamakta yarar var bu işlerde
  yoo moo derken takip eden hafta evime pasaportu yolladılar
  dedim ne vize vardır içinde ne bi bok
  bana 3 yıllık vize verdiklerini görünce göt olmuştum
  isteyene resmini atarım
  şöyle bir durum var
  boş pasaportla ve aynı konumda gitseydim bana vize verirlermiydi? yada pasaportumun üzerinde israil damgası olmasaydı da başka avrupa ülkelerininki olsaydı…

  aynı şekilde öğrenci vizesi bile vermezlerdi diye tahmin ediyorum
  ÇÜNKÜ
  bahsettiğim arkadaş gurubundan da USvizesi alan vardı pasaportunda başka ülke damgası olmayıp sırf israil damgası olmuş olan

  tuhaf dimi? koskoca amerikayı dize getirdim huahahahahaah

 • http://gogle yaren

  idare eder işte :(

 • boramir

  la normal bi insan gibi euronews de haber okumaya gittim.. nereye geldim aq. kaçık lan bunlar .. kaç olm topukla..

 • Simge

  Yıllardır bu işin peşindeyim ..utku çokça teşekkürler.. Ayrıca yukarıda lady gaga Turkey fanları eminim müslümansınız.. bence olayların üstünü kapamak yerine üzerine yürüyün ve neyin ne oluğunu aldığı. lady’inin tek göz işareti her yerde son çıkardığı yeni kliplerin birinde tavanda olan o kocaman tek göz işareti nee? ve daha birçok şey..Tanıtım için çekilen fotoğraflar eğer gözünde bir sorun olsaydı nie kapatsın ki üzerinde oynamalar yapılırdı shop programları ya buna cevabınız varmı?
  Ayrıca Şu bionick şarkısının türkçesini inceleyin açıkça bahsediyor işte.. Siz rüyalar içinde yaşamaya devam edin..Bidaha bidahaa defalarca düşünün.. YIL 2012 yok kıyamet kopacakmış flnn filan işte bunlarda bir oyun.OKUMAKLA YETİNMEYİN!

 • hüseyin güngör

  tebrikler..harika bir yazı olmuş içimden geçenleri söylemişsiniz ama atladığınız bir konu var ..onu da ben ekleyim amerikanın aya gitme hikayesinin koca bir yalan olduğu konusu..dünyayı uyuttular bu yalanlarla aslında amerikayı amerika yapan önemli iki kalemden biridir aya gitme hikayesi 1.aya çıkma 2.Hollywood.. dünya dediki : adamlar aya gitti bunlarla kim uğraşabilir ..oldu güzel bir çöl ortamında hazırlanan stüdya da çekilenleri ay diye yutturdular http://www.webhatti.com/genel-sohbet/10604-gercekten-ay-a-gidildi-mi-cok-sasirtici-bakin.html buna bir bakın bence bruce lee yide amerikanın derin devleti öldürdü .. okadar ünlenmiştiki film sektörünü doğuya çekecekti ki Hollywood yeni yeni popülerliğini perçimliyordu dünyada buna engel oldular.

 • giga

  Böyle konularla uğraşmayı geçtim,ilgilenmeyin bile..
  abi biz müslümanmıyız,evet.
  türkmüyüz,evet.
  konu close.
  :)

 • giga

  kendi sorunlarımızlada bukadar ilgilensek ne hoş olur halimiz

 • Özgür

  teşekkür ederim utku. harika bilgilendirici bir yazı. bilgilerime bilgi kattım .

 • ibrahim

  BLOĞUN SAHİBİ AYLARDIR NEDEN YOK?

 • Suzan

  Yukarılarda Kur’an dan alıntılar, aşağıda bol küfürlü yorumlar,ana yazı ise cemaat tarafından (farkında olsa da olmasa da) beyni yıkanmış bir insanın paranoyalarından oluşuyor.Hakikatten saçmalık.İyi bir insan olup kendimize, başka canlılara ve çevremize zarar vermeden, kötülük ve ahlaksızlığa yaklaşmadan hayatımızı sürdürmek olmalı amaç.Hepimizin hayatı birgün bir şekilde nasıl olsa bitecek. Nasıl olacağını ise Allah’tan başka kimse bilemez. O yüzden bırakalım bu işleri arkadaşlar, boşa vakit kaybı, hayat gerçekten kısa (:

 • Vio

  Bilgiler icin cok tskler..biraz olsun duyarliligimiz artmali.biz ne izeleyecegiz ne izletebilecegiz cocuklarimiza :s

 • Ayse
 • ayşe42

  yazıyı büyük bir ilgiyle okudum.esasında nette başka bir konu ararken tesadüfen buldum ve bir Aytunç Altındal okuyucusu olarak yazıyı okudum.ben ABD nin dünyaya hükmedişinde yukarıda anlatılanların hepsine inanıyorum aslında bunu hepimiz görüyoruz hatta hayatlarımızda bizzat yaşıyoruz.ve yazı sahibinin son sözlerinden biri olan,

  İSLAMIN SÖZDE SAVUNUCULUĞUNU YAPAN BİZİM MÜSLÜMANLARIN,DECCALIN DEVLETİ ABD DEN GEÇİNMELERİNE ONLARI EFENDİ SAYMALARINA ÖZELLİKLE SİYASETİMİZDE ÇOK DİKKAT EDELİM….

  teşekkürler blog sahibi verilen emek araştırma çok güzel….

 • Pelin

  Utku Bey, Blue Beam Projesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Bence yakın zamanlarda insanlık için en önemli olan şey bu proje.

 • ibrahim

  blue beam projesi, kısaca insanlığın manüpile edilerek inannçsızlaştırılmasını amaçlayan ve temelde ‘yeni dünya düzeni’ denilen saçmalığın gerçekleşmesi için geliştirilen şeytani bir projedir. manüpile edilecekler araında tabiat,iklim ve insan beyni ön sıralarda yer alır.kabaca dünya faşizmi olarak da adlandırabilirim.

 • mehmet

  yazı güzel ancak maalesef gerçek olmayan bir konu ustune olmus :( illuminati var(dı) ama artık biz bir kağıt parçasından başka birşey olmayan para için onları durduramayınca bizim yerimize başkaları harekete geçti…deccal’ın dünyaya geleceğini düşünüyorsunuz ancak onun sizin dışınızda değil içinizde olduğunuı kimse size soylemedimi?bir nesneye baktığınızda içinizde nedensiz olarak iki duygu uyanır biri o nesneyi diyelimki vazoyu kırmayı size entegre ederken bir başka his de bunu yapmamanızı söyler işte ilk düşünceniz içinizdeki deccalın bir yansımasıdır.ama unutmayınki basınıza gelen kötü – iyi her olaydaki gibi herşeyin suçlusu insandır.Çünkü deccal’ı içinde bulundurduğu gibi onuda yok edebilecek olan yalnızca tek o vardır…Ayrıca diğer devletlere bir sözüm yok ama antik mısır uygarlığı sandığınızın aksine ”insanlardan” değil başka varlıklardan oluşmuş bir uygarlıktır.Ayrıca evet piramitleri uzaylılar yaptı hatta bu ırka ”Ra” ırkı deniyor(tabi biz nerden bilelelim:))sandığımızın aksine uzaylılar pörtlek gözlü uzun kollu büyük başlı varlıklar değil saf ışık bedenleri olan varlıklardır…partamitlerin niye öyle olduğuna gelince;piramitlerin tepesi yuvarlaktır,bu şekilde uzay gemilerinin iniş yaptığı yerler olmuşlardır.Son olarak benden size bir tavsiye
  ;siz kafanızı bu gereksiz ve gerçek olmayan deccal,illuminati gibi konulara yormayın,bu yılın sonunda kafanızı yoracak daha çoook konunuz olmuş olacak :D

 • ilh@n

  Yazini dikkat ve ilgiyle okudum. Konu hakkinda merakim ve arastirmam vardi. edindigim izlenim toplami 50 bolum olan noregaa grubunun “arrivals” gelenler serisinin ozetini cok aciklayici ve akici bi sekilde analtmsiin tebrik ederim arkadasim. Bu bilgilerin insani evham vermek yada korktuma amacli adamlar hersey hukmediyor izlenimi uyandimrak degil bilgilendirmek icin oldugnu bildirmek cok oenmli. zira tavsiye ettigim bazi kisiler kastili olarak yayinlandigni bunun aslinda etki altina almak icin hazirlanmis olabilcegni sovundular. bense tam tersine gayet bilgilenmis hissediyorum… nyse emegine saglik. cok ozel ozenli calimsan icin.(yazida en etkilendigim nokta skull & bones tarikati ve islevi oldu (; )

 • kvjfjvov

  çok beğendim elimden gelse illıuminatiyi yok edicem…

 • kvjfjvov

  çok beğendim elimden gelse illıuminatiyi yok edicem…

 • anti illüminati

  2008 yılının sonbaharında bende rüyamda 4 yıl geçtiğinde garip olayların olduğunu gördüm

 • mehmet izra

  Emeğine sağlık.Ben at gözlüğü takan bir insan olarak hayatımda bilmediğim çok şey olduğunu ama kıyametin kopacağını adım gibi bildiğim için-Hz.Mehdi(A.S) hakkında araştırma yaparken okudum bu güzel yazını.Doğru yada yanlış önemli deil.Şahsi fikrin olduğunu beyan edip insanları aydınlatmak amacı ile yazdığın bu yazı için sana tşkr ederim.
  iki mısrada ben yazayım müsadenle.(ALINTI CUMLE)

  Bu hayatı ciddiye almayız çünkü biliriz
  İçinden nasıl olsa sağ çıkmayacağız
  Her seçim bir çaredir
  (ALINTIDIR)

  Onlarda bunu seçmiş daha doğrusu her şey düzene uysun diye Yaradan öle istemiş.

  Rabbim olacak dediyse OLACAK. iluminatide olacak-depemde olacak- bu yolda gerekires çocukta. Allah bize hiç bir zaman kul oldugumuzu unuturmasın amin.

  Cümleten ii geceler

 • ebru

  Uzun yıllar önce bu konu hakkında bilgim vardı fakat tam aksine daha kurulduğu ilk yıllara dayalı bilgiler…..emeğine ve ellerine sağlık çok güzel ve aydınlatıcı olmuş çok teşekkür ederim gerçekten felaket dolu bir ülkede yaşıyoruz ama herşeyin üstesinden geliceğimize inanıyorum yeterki iyi ve temiz huylu insanlar olalım ve şunu unutmıyalım ki dini kötü emellere kullanan insanlar yüzünden yanlış tanımıyalım islam aslında çk güzel merhamet dolu bir dindir böyle kendini bilmezlere mal etmiyelim…..

 • peri

  yazınızı gerçekten etkileyi ve anlamlı buldum dünyada bir şey döndüğü ortada ama kim tarafından ve ne olduğunu kimse bilmiyor. gerçek olan şu ki insanlar suan uyuma modunda sorgulamak araştırmak üstüne gitmek kalmamış.televizyon ve internet insanları ele geçirmiş vaziyette zatenn bilgili insan sayısı az durum da böyleyken tükenmiş gibi bir şey bizlere düşense esir olamamak bir arkadasımın lafıyla sürü olamamak yalnız sizden ricam yazılarınızda argoya daha az yer verirseniz daah etliki olucağınızı düşünüyorum. bu yazıyı yazama cesatetinzden dolayı sizi tebrik ediyorum ve başka yazılarınızı merakla bekliyorum

 • http://www.utkusen.com/blog/deccal-illuminati-ve-yeni-dunya-duzeni.html pervane

  utku bey paylaşım için teşekkürler yalnız şu an dünya çoğunlukla deccalın kontrolünde yani bu tür yazılarla kendinizi çok fazla açık etmemelisiniz.hatta bana göre hayati tehlikeye bile neden olabilir.ayrıca bence bilinçlenmemiz bir işe yaramaz olayların tarihine göre zaten deccal dünyayı kontrol altına alcak ve bu sırada isa mesih dünyaya inip deccali öldürecek.biz ne yaparsak yapalım dünya bu akışa doğru sürükleniyor. buna kader diyebilirsiniz.bizim yapmamız gereken en iyi şey iyi bir müslüman olarak yaşayıp ölmek olacaktır.biz bireysel görevimizi başarıyla yaparsak bu yeterlidir.ayrıca bu yazınızın beni korkuttuğunu söylemeliyim.gerçekten bir şeyler biliyordum ama bu yazıdaki ayrıntılarla birlikte buna tamamen inandım ve içimde bir korku oluştu ama korkmak iyi bir şeydir asıl şeytan korkusuzluğu ister hatırlayın -tanrıya ihtiyacın yok sen kendin tanrısın.allah ona inanan kullarının yolunun açık etsin.birde sizden ricam bu konuyla ilgili bildiğiniz yazılar oldumu linkini bana iletebilir misiniz teşekkürler

  • ibrahim

   siteyi okuyan arkadaşlara bilgi notu.bu blog bazan manüpilasyon amaçlı kullanılabiliyor.yok dünya deccalin kontrolü altındaymış,yok olacaklara çare yokmuş,kader diyebilirmişsiniz.bunlar yalan ve çarpıtmadır.kuranı_kerim’de şöyle der:’iblisin hakimiyeti ancak ona tabi olanlar içindir,Allah’ın imanlı ve ihlaslı kulları üzerinde ise hiçbir hükmü yoktur.vekil olarak Allah yeter.öyle ise yalnız ve ancak Allah’tan korkun.’siz de başkaca zırvalara inanmayın.adamların tehlikeli olduklarının ve sapıklıklarının zaten farkındayız,siz hak yolunda olduğunuz sürece bunun çok da bir anlamı olmayacaktır.zafer ise zaten apaçık bir şekilde müjdelenmiştir.

 • http://www.utkusen.com/blog/deccal-illuminati-ve-yeni-dunya-duzeni.html pervane

  yalan ve çarpıtma dedikleriniz kutsal kitaplarda yazanlar bu makalede de geçiyor iblis dünya kontrolünü eline aldığında dünyaya inecek ve kıtlık getirecek bu sırada da dünyaya inecek olan mesih mehdinin yardımıyla iblisi öldürecek ve dünya kısa bir süre altın çağını yaşayacak bu kıyametin de son alametidir .kader derken bu olay akışını kastetmiştim.tabi ki iblisin allahın gerçek kulları üzerinde bir hakimiyeti olmayacaktır.bence bu forumda deccalin bu şeytani gücünü kırmak için ne yapabileceğimizi de tartışalım.tabi ki ilk akla gelen olabildiğince fazla insanı bilinçlendirmek ama bunun dışında ne yapılabilir düşünülmelidir

 • ibrahim

  peki manüpilasyon amaçlamıyorsun,anlaştık.ancak iblisin dünyaya hükmedeceği konusu,korunmuş tek kutsal kitap olan kuran-ı kerim’de hiçbir şekilde geçmez.o rivayetler hadislerde geçer ki mevlevilik,bektaşilik,nurculuk, fettullahçılık gibi esas amaçları hak din islamiyeti dejenere etmeye çalışmak olan yapılanmalar bu hadislere göndermeler yaparak fitnelerini uygulamaya koymaya çalışırlar.ne yapılmalı hususunu sırası gelince hep beraber tartışırız ama önce ne yapılmamalı diye sorabiliriz?kuran-ı kerim den başka kılavuzunuz olmamalı(herşeyin cevabı onda var,samimiyetle söylüyorum),hiçbir siyasi parti ya da akım takip edilmemeli,basında çıkan haberlere ve siyasilerin açıklamalarına itibar edilmemeli,popüler kültüre,modaya,televizyona,fast food ve türevlerine itibar edilmemeli. aile,arkadaşlık ve akrabalık bağlarımızın daha fazla zayıflatılmasına izin verilmemeli.allah’ın emirleri olan,namaz,oruç,zekat,sadaka gibi ibadetler daha fazla aksatılmamalı.liste uzun ama hayat çok kısa.

 • ibo can

  Bu yazilanlari sadece ben biliyorum zannediyordum demekki sizin gibi bilincli arkadaslarda varmis. 15 seneye yakin bende bu konular uzerinde arastirmalar yaptim. bilgilerimi ilerde sizinle paylasacagim. cunki kazin ayagi bukadarla kalmiyor. neyse hepinizitebrik ediyor ve opuyorum Allaha emanet olun. lutfen bu linki izleyin

  http://www.youtube.com/watch?v=aAs4hAvky38&feature=g-vrec&context=G2ce7929RVAAAAAAAACw

 • Anonymous

  Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccal’ı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmistir ki: Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz.” Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler?
  Elcevab: Hadîs-i sahihte rivayet edilen: “Hazret-i İsa
  Aleyhisselâm’ın gelecegini ve seriat-ı islâmiye ile amel edecegini,
  Deccal’ı öldürecegini” İMANI ZAYIF olanlar istib’ad ediyorlar. Onun hakikatı izah edilse, hiç istib’ad yeri kalmaz. Söyle ki:
  O hadîsin ve SÜFYAN ve MEHDİ hakkındaki hadîslerin ifade
  ettikleri mana budur ki: Âhirzamanda dinsizligin İKİ CEREYANI kuvvet
  bulacak:
  Birisi: Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr
  edecek Süfyan namında müdhis bir sahıs, ehl-i nifakın basına geçecek,
  seriat-ı islâmiyenin tahribine çalısacaktır. Ona karşı Âl-i Beyt-i
  Nebevînin silsile-i nuranîsine baglanan, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin
  basına geçecek Âl-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir zât-ı nuranî,
  o Süfyan’ın sahs-ı manevîsi olan CEREYAN-I MÜNAFIKANEYİ ÖLDÜRÜP
  dagıtacaktır.
  İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd
  eden bir cereyan-ı Nemrudane, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye
  vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir.
  Nasıl bir padisahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrad onun askerleri
  oldugunu kabul etmeyen vahsi bir adam, herkese, her askere bir nevi
  padisahlık ve bir gûna hâkimiyet verir. Öyle de: ALLAH’ı inkâr eden o
  cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer
  rububiyet verir. Ve onların BAŞINA GEÇEN BÜYÜKLERİ, ispirtizma ve
  manyetizmanın hâdisatı nev’inden MÜTHİŞ HARİKALARA MAZHAR olan DECCAL
  ise; daha ileri gidip, cebbarane surî hükûmetini bir nevi rububiyet
  tasavvur edip uluhiyetini İLAN EDER. Bir SİNEĞE MAGLUP olan ve bir SİNEGİN KANADINI BİLE ICAD EDEMEYEN ACİZ BİR İNSANIN uluhiyet(İLAHLIK) dava etmesi, ne derece AHMAKÇASINA BİR MASKARALIK oldugu malûmdur.
  İste böyle bir sırada, o Cereyan pek KUVVETLİ GÖRÜNDÜĞÜ bir
  zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın sahsiyet-i maneviyesinden ibaret
  olan HAKİKİ İSEVİLİK DİNİ ZUHUR EDECEK, yani rahmet-i ilahiyenin
  semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini O HAKİKATA(?) karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i islâmiye ile BİRLEŞECEK; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur’ana iktida ederek, o isevîlik sahs-ı manevîsi tâbi ve islâmiyet metbu(tabi olunan) makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karsı ayrı ayrı iken maglub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip DAGITACAK İSTİDADINDA İKEN; âlem-i semavatta CİSM-İ BEŞERİSİYLE bulunan ŞAHS-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının BAŞINA GEÇECEĞİNİ, bir Muhbir-i Sadık(Hz.MUHAMMED EL EMİN), bir Kadir-i Külli Sey’in va’dine istinad ederek HABER VERMİŞTİR. Madem haber vermis, HAKTIR; madem Kadir-i Külli Sey’
  va’detmis, elbette YAPACAKTIR.(Peki nasıl yapacak Üstad?) Evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz’eden (Hazret-i Cibril’in “Dıhye” suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hattâ ölmüs evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelal, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ı, İSA DİNİNE AİT en mühim bir HÜSN-Ü HATİMESİ için, degil sema-i dünyada CESEDİYLE bulunan ve HAYATTA OLAN Hazret-i İSA, belki âlem-i âhiretin en uzak kösesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermek, o Hakîm’in hikmetinden uzak degil.. belki onun hikmeti öyle iktiza ettigi için va’detmis ve va’dettigi için ELBETTE GÖNDERECEK.
  Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldigi vakit, HERKES onun hakikî İsa
  oldugunu BİLMEK LAZIM DEĞİLDİR. Onun mukarreb ve havassı, NUR-U İMAN
  İLE O’NU TANIR. Yoksa bedahet(apaçık) derecesinde herkes onu TANIMAYACAKTIR.

  KAYNAK: RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, MEKTUBAT 15. MEKTUB MÜELLİF BEDİUZZAMAN SAİD NURSİ

 • Anonymous

  Hem su sırdandır ki; Mehdi, Süfyan gibi
  âhirzamanda gelecek eshasları çok zaman evvel hattâ Tâbiîn zamanında onları beklemisler,
  yetismek emelinde bulunmuslar. Hattâ bazı ehl-i velayet “Onlar geçmis”
  demisler. İste bu da, kıyamet gibi, hikmet-i ilahiye iktiza eder ki;
  vakitleri taayyün etmesin. Çünki her zaman, her asır, kuvve-i
  maneviyenin takviyesine medar olacak ve ümitsizlikten kurtaracak “Mehdi”
  manasına muhtaçtır. Bu manada, HER ASRIN bir hissesi bulunmak lâzımdır.
  Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lâkaydlıkta nefsin dizginini
  bırakmamak için, nifakın basına geçecek müdhis sahıslardan her asır
  çekinmeli ve korkmalı. Eger tayin edilseydi, maslahat-ı irşad-ı umumî
  zayi olurdu.
  Simdi Mehdi gibi eshasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı
  şudur ki: Hadisleri tefsir edenler, metn-i ehadîsi tefsirlerine ve
  istinbatlarına tatbik etmişler. Meselâ: Merkez-i saltanat o vakit Şam’da
  veya Medine’de oldugundan, vukuat-ı Mehdiye veya Süfyaniyeyi
  merkez-i saltanat civarında olan Basra, Kûfe, Şam gibi yerlerde tasavvur
  ederek öyle tefsir etmisler. Hem de o şahısların sahs-ı manevîsine veya
  temsil ettikleri cemaate ait âsâr-ı azîmeyi o EŞHASIN ZATLARINDA tasavvur ederek öyle tefsir etmisler ki, o eshas-ı hârika çıktıkları vakit BÜTÜN HALK ONLARI TANIYACAK GİBİ bir şekil vermisler. HALBUKİ DEMİŞTİK: Bu dünya tecrübe meydanıdır. AKLA KAPI AÇILIR, FAKAT İHTİYARI ELİNDEN ALINMAZ. Öyle ise o şahıslar, HATTA o müthiş DECCAL DAHİ çıktıgı zaman çokları, hattâ KENDİSİ de bidayeten DECCAL OLDUGUNU BİLMEZ. Belki NUR-U İMANIN DİKKATİYLE, o eshas-ı âhirzaman TANILABİLİR.

  Alâmet-i Kıyametten olan DECCAL hakkında hadîs-i serifte “Birinci
  günü bir SENE, ikinci günü bir AY, üçüncü günü bir HAFTA, dördüncü günü
  eyyam-ı saire(diğer günler) gibidir. Çıktıgı zaman dünya işitir. Kırk günde dünyayı gezer.” rivayet ediliyor. İNSAFSIZ insanlar bu rivayete MUHAL demişler.
  Hâşâ şu rivayetin inkâr ve ibtaline gitmişler. Halbuki hakikatı şu olmak gerektir ki: Âlem-i küfrün en kesafetlisi olan kuzeyde, tabiiyyunun fikr-i küfrîsinden süzülen bir
  cereyan-ı azîmin basına geçecek ve uluhiyeti inkâr edecek BİR ŞAHSIN,
  KUZEY TARAFINDAN ÇIKMASINA İŞARET ve şu isaret içinde bir remz-i hikmet
  vardır ki; KUZEY KUTBUNA yakın dairede BÜTÜN SENE, BİR GECE BİR
  GÜNDÜZDÜR. Altı ayı gece, altı ayı gündüzdür.” “DECCALİN BİR GÜNÜ BİR
  SENEDİR.” O daire yakınında zuhuruna işarettir. “İkinci günü BİR AYDIR”
  demekten murad, kuzeyden bu tarafa geldikçe bazan olur yazın bir ayında
  güneş batmaz. Şu dahi, DECCAL KUZEYDEN ÇIKIP âlem-i medeniyet
  tarafına tecavüzüne isarettir. Günü Deccal’a isnad etmekle şu işarete işaret eder.
  Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneş batmıyor. Daha gele gele
  doğuşu ve batışı ortasında üç saat devam ediyor. Ben Rusya’da esarette iken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın, bir hafta güneş batmayan bir
  yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı. “DECCAL’İN ÇIKTIĞI VAKİT, UMUM
  DÜNYA İŞİTECEK” olan kaydı, telgraf ve radyo ve televizyon ve internet halletmistir. KIRK GÜNDE gezmesini de, merkebi olan simendifer(tren) ve tayyare(uçak) halletmistir. ESKİDEN BU İKİ KAYDI MUHAL GÖREN MÜLHİDLER, ŞİMDİ ADİ ve BASİT GÖRÜYORLAR!..

  KAYNAK : RİSALE-İ NUR SÖZLER 24.SÖZ 8.SEKİZİNCİ ASIL
  MÜELLİF BEDİUZZAMAN SAİD NURSİ

 • coni

  Hayal alemini bırakın, gerçek alemde yaşayın dostlar! Sonra kafayı yersiniz bak!

 • http://www.utkusen.com/blog/deccal-illuminati-ve-yeni-dunya-duzeni.html coop

  ben daha çocuğum ama bu konuda çok bilgi sahibi olmak istiyorum size çok teşekkür ederim beni aydınlattınız :D

  • Mehmet

   Oğlum Bunlar Gerçek Değil Kanma Ya!..

 • http://www.utkusen.com/blog/deccal-illuminati-ve-yeni-dunya-duzeni.html coop

  çooooooooooooook teşekkürler artık çok dikkat edeceğim

 • recovery

  kardeş çok iyi bir yazı olmuş ellerine sağlık bu konuda bilgiliydim iyi bir pekiştirme oldu. İlluminatinin öldürdüğü bir çok sanatçı var mesela tupac ve michael jacson bunlar karşı oldukları için öldürüldü yaşayan tek kişi eminem ve onuda tehtit ediyorlar ve ne yazıkki onuda öldürecekler tupacın killuminati adlı şarkısını ve michael jacsonun yasaklanan klibi they dont really care about this şarkısını inceleyebilirsiniz saygılar…

 • ozgnr

  Utku Bey, Öncelikle araştırmalarınız ve yazılarınızla bizi aydınlattığınız için teşekkürler.

  Yazınızın Hollywood bölümüde bir çizgi filminden bahsetmişsiniz. Bunun çoçuklara yönelik etkileme yöntemi olduğundan söz etmişsiniz. Çizgi film izledim. Hatta Çizgi Filmin 2. Bölümü de var.

  1.bölümde Deccal’ı(İblis) ve dünyasını anlatıyor. Gerçekten tüyler ürperten, korku salan görüntüler. Çoçukların izlememesi lazım kesinlikle.

  Ancak 2.bölümde Deccal’ın(İblis) üzerine mavi bir ışık yansıyor ve çan sesleri duyuluyor. Devam ettikçe Deccal(İblis) geldiği yerde yok olup gidiyor.

  İnananlar çan sesleri ve ilahiler eşliğinde tek sıra halinde uzun bir yol katediyorlar. Hatta bir köprüden de geçiyorlar, öyle bir köprüki suda yansıması yok.( belki sırat köprüsü ) Sonunda bir kapı(duvar yada perde) aralanıyor ve güneş doğuyor.( Belkide cenneti yada Hz.İsa ya kavuşmayı simgeliyordur.)

  Yani burada da Deccal ın varlığı anlatılıyor ve Hz.İsa nın gelip bizi kurtaracağı ve hatta cennet e ulaştaracağı anlatılıyor.

  İzlemeye değer bence …

 • Mustafa

  Uyanın : Mehdi de deccal de gerçektir…okuyun,araştırın artık bu nesil için bir kurtuluş yok…bunu görmemek için gözünüzü boyadılar,sizi zinaya ve şehvete tutsak ettiler…en basitinden tv yayınlarına bakın 15 yıl öncesinde reklamlarda açık birini görürmüydünüz ? şimdi neredeyse reklamlarda filmlerde erotik sahne olmazsa olmaza döndü!! iyi düşünün !!!
  Uyanın :Bu ufo saçmalığını bu yıllarda tamamen empoze ettiler ufolara inanmam diyen kaç kişi war ? en sonda F.B.I kabul etmediği roswell olayuını kabul etti…bu nedemek biliyormusunuz ?
  Açık açık diyorlarki : bir uzaylının otopsisi gerçekleşti ve bu gerçektir(araştırınca sözlerime bidaha bakın)…
  Artık bunlardanda yola çıkarak ben hala amaçlarını görmüyorum diyorsanız tek sözüm şudur!!!
  HİÇBİR GÖZ GÖRMEK İSTEYEN GÖZ KADAR KÖR DEĞİLDİR!!!
  Selametle…

 • edsdvnkl

  sizi tek gözümüzle öldürürüz. çok konuşmayın.

 • ibrahim

  arkadaşlar blog sahibi çarşı’da mutluluğu bulmuş.ankara’da oturan,bloğu takip eden ve birşeyler yapmak umudunda olan arkadaşlar varsa burada yazsınlar,sürpriz bir tanışma toplantısı ayarlayalım.öncelikli gündem maddesinin suriye olmasını öneriyorum.katılımcı olmak isteyenlerin sayısı tatmin edici bir sayısa ulaşırsa birşeyler başarabileceğimizi düşünüyorum.

 • halil

  Sayın yazar, çok güzel bir çalışma ortaya koymuş. Ancak, iblis ve onun cinni ve insi avaneleri(yani tüm şeytanlar)nefislerinin hevalarını ilah edinmiş kişilerdir. Bunların olumsuz etkilerinden kurtulmanın tek yolu, insanların, kainatın yaratıcısı ve tek ilah olan Allah’ımıza iman ve itaat etmesidir. İnsanları bu yola davet te, yine insanlardan birer önder vasıtasıyla olacaktır. İman cereyanının liderlerden biri, Hz. Mehdi(A.S), diğeri Hz. İsa(A.S.)’dır. Karşılarındaki olumsuz güçlerde de liderlik var ve bu mücadele Hz. Adem(A.S.)yaratılalıdan beri sürmektedir. Ancak kıyamete yakın zaman olan ahir zaman olan günümüzde, Mehdi gelmiş, Risale-i Nurları hayatıyla yazarak, bu dünyadaki vazifesini tamamlamış, Hz. İsa ise halen dünyada onun yazdığı eserleri olan Külliyatını, kendisine program yaparak yaşamaya devam etmektedir. Bu, işin maddi ciheti, manevi boyutu ise, Hz. İsa’nın dini olan Hrıstiyanlık ile Mehdi’nin dini olan İslamiyet birleşip, Deccalizmin dini olan materyalizmi(kapitalizm)öldürecektir. Geniş dairedeki bu değişiklikler de, başta isimlerini verdiğimiz şahıslar ve onların cemaatleri vasıtasıyla olmuş veya olacaktır. Hiç Amerika’ya gidip te mehdi aramayın! Mehdinin ne işi var kardeşim, Amerika’larda!

 • ibrahim

  islam görünümündeki iblislerden sakının,allah’tan korkun.

 • ibrahim

  şimdi halil denen orospu çocuğu der ki;hz mesih (tövbe tövbe) said_i nursi denen heriftir,hz isa da onun müridi (artık kimi pazarlayacaklarsa)olarak zuhur edecektir. inanmayın bu amına koduğumun çocuklarına.hz muhammed s.a.v den sonra allah ile aramızda vekil olacak kimse olmayacaktır.kuran okuyun ve allahın rızasını kazanacak ameller işleyin.

  • mert

   hayır anlamadıgım da ne bılıyomusun kuran okuyun allah rızası için filan diyosun ya o cümlenin içine küfürleri ne guzel de yapıstırmıssın paşam sen ya oyle ya anlam veremedım

 • mert

  En kötüsü de ne biliyomusun devil horns’u da illuminati denilen soyut kavrama alet etmen olmuş yazık üstelik devil horns un ronnie james dio nun ananesinin şeytanı kovmak amacıyla ürettiği bi sıradan işaret oldugunu da bildiğini varsayıyorum yazık…

 • ibrahim

  ben de kendime yakıştıramadım küfürleri ama şu tarikat taifesinden birileri çıkıp da allah’ın kitabını ve kelamını çarpıtmaya çalışmıyorlar mı (kelimeleri eğip-bükerek),çıldırıyorum o zaman.senelerce bu tip insanların şeyhleri falan ta çankaya’larda ağırlandı.hala da öyle ve insanlarımız bir türlü uyanmak ve gerçekleri görmek istemiyorlar.bak yazdım bloğa ankara’da oturanlar ses versin tanışalım dedim tık yok.Kitap’ta emirler açık seçik yazılı ve allah’ın resulu hz.muhammed bunları bize tebliğ etti ve tebliğ ettiğine dair müslümanlardan şahadet aldı.artık kim yüz çevirirse kendine kim de allah rızası için bir amel işlerse o da kendine.arkadaşlar toplanmanız şart da değil.namaz kılın, zekat verin,tövbe edin,allah’ın kelamını çarpıtmaktan sakının,yoksula-yolda kalmışa yardım edin,kurban kesin,imkanınız varsa hac edin,anaya babaya ve komşuya haklarını teslim edin,varsa çocuklarınız allah rızası ile ibadet edecek müminler olarak yetiştirin ve yakıcı bir günden rab’binize sığının.kelime-i şahadet ile son nefesinizi verebilmek için bol bol dua edin.allah’a emanet olun.

 • Mehmet

  Farkeden oldumu insanlar anlatmadan hiç birimiz farkında değiliz bunlar (semboller) bizi etkilemiyor.Paranın üzerindeki İşaret Illuminati toplumunun asıl ( bilimsel) yüzünü yansıtmaktadır , onlara yapılan haksızlıkların bir tesellisi olarak paranın üzerinde amblemleri vardır.Kanmayın bunlara , Deccal Doğru…

 • midikloryan900

  mesih(gandalf), mehdi(frodo) kısmı gerçekten çok komik olmuş. her gördüğüz iyi ve kötü savaşına illuminatiye teslim olmuş diyemezsiniz. üstelik işin içine star wars ve uzaylıları da karıştırmışsınız. “Ama ilginç nokta şu. Ortada uzaylı falan olmayacak”. Nasıl bilebilirsiniz?! Uzaylılarla temas mı kurdunuz ya da uzaylılar size ‘Biz 2012’de dünyayı istila etmeyeceğiz, amerika sahte uzaylı istilası düzenleyecek” mi dedi?

 • sedat
 • :P

  1 senedir illuminati hakkında araştırma yapıyorum. Ama hiç bu kadar bilgirendiren bi blog görmedim. Deccal in ne olduğunu Lady Gaga’nın önceden planlandığı bir şey olduğunu ve daha çok şeyi buradan öğrendim. Harika böyle yazmaya devam et.

 • Doğukan

  KURANDA

 • Doğukan

  KURANDA İLLİMUNATİ AD OLARAK GEÇMSEDE BİRAZ BAHSEDİYOR ÜZERİNİZDE KÖTÜ OYUNLAR OYNANACAK DİYE BİR AYET VAR BU GENÇLİK DİZİLERİ FİLMLERE KANMAYIN YAZISINI DİKKATLİCE OKUDUM İYİKİ ARAŞTIRMIŞ 2012 YILINDAYIZ NE OLACAĞINI KİMSE BİLEMEZ İNŞ DİNİMİZE BAĞLI KALARAK YAŞAYABİLİRİZ

 • ibrahim

  yabancılara mülk ve 30 hektara kadar arazi satılabilecek UYANIN… ankara’nın ayaş’ında ayaş domatesinin tohumu ürün vermiyor çünkü israil menşeili gdo lu kısır tohumlar başka ürün yetişmesine izin vermeyecek şekilde topraklarımızı ve geleceğimizi ipotek altına alıyor UYANIN… kur’an ‘sizi yönetenleri allah’ın ayetleri ile hükmedecekler arasından seçin’ diyor UYANIN…geri dönüşü omayan bir sokağa hızla itiliyoruz UYANIN…

 • http://www.google.com.tr Enis

  Utku sen aptal mısın nesin? fazla abartmışsın

 • http://www.google.com.tr Enis

  Utku tam abartmışsın yok mcdonalds ülkemizin mutfağını yıkıyor diyosun salaksın çocukseun başka birşey değil

 • Ahmet

  Size katıldığım noktalar olduğu gibi The Matrix ve diğer filimler konusuna itirazım var.

  Bahsettiğiniz filmler anti-Deccal gibi görünse de aslında şeytana hizmet edenler tarafından iyi tasarlanmış filimlerdir. Şöyle düşünün Deccal’den kaçayım derken yine deccal’in tuzağına düşmekte var.

  Sihir, büyü içeren bu filmler ne kadar hoşumuza da gitse nasıl şeytana karşı olabilirki? Şeytan bizi günaha düşürmek isterken onunla günah yolu (sihir, büyü) ile mi savaşacağız. Bence bu filmler konusunu tekrar düşünün.

  Yazınızda güzel tespitleriniz var ama eksik ve hatalar da var. Bu eksik ve hataların hepsini düzeltmek bana düşmez. Oktan KELEŞ kitaplarından faydalanarak yazınızı tekrar gözden geçiriniz.

  Misal Piramitlerin neden şeytani bir simge olduğu hakkındaki eksik bilgiyi gidermişte olursunuz.

  Yazı için teşekkürler.

 • gamze

  gerçekten çok doğru söylüyorsun artık herkes illumunatiye tapıyor bnde çok şaşırıyorum türk saatçılardan da illumunatiye tapanlar var ve bn buna çok üzülüyorum

 • http://- doga

  aslında yaşam ve dünya hollywood daki filmlerin aynısı hani masallar hep mutlu sonla biter ya işte onun gibi sonrada kıyamiet kopuyox
  Utku bey gerçekten çok güzel bir yazı olmuş Ellerinize sağlık!!!

 • elif

  çoğu kişi illuminati bilimine inanmıyor ,gerçekleri anlattığınız için tşk ,bu şey inanılmaz dünyayı hiçbir dinin yönetmesini istemiyolar . bu varlıkların (ünlü dediğimiz)amacı ne?

 • @pozitif

  http://www.youtube.com/watch?v=B5md1YyBibk
  bu linke kafa yormanız herşeyi açıklar nitelikte..

 • mert volkan

  Öncelikle elinize sağlık.Yazı içerik olarak çok detaylı olmasa da Genel bir bilgilendirme adına yeterli sayılır.Ancak bu bilgilerin medya da yer almaması, bir gücün bunu açıkca istememesidir. sizinde bahsettiğiniz gibi yapılan yüksek bütçeli dizi,film ve muzik yapımlarıyla aslında bilinç altı mesajlarla (subliminal)istedikleri toplum bilincini yaratmak.
  Simdiler de ise bu bilgilerin kolayca bulunabildiği ve paylaşıldığı internete sansür getirmek.(Filtreleme).Ki bu aşamada; bu ve bunun gibi blogları veya websitelerini tehlike arz ettiğinde sansürlemek.Kısacası tamamen, medya , sosyal medya ve online medyayı kontrol altında tutup yaratılmak istenen nesil için gerekli ortamı sağlamak.

 • nur

  her şeye güçleri yetiyor da kendilerine karşı yazılan bu yazıları yok edemiyorlar mı ben de bunu anlamıyorum. bu kadar tehlikeli bir örgüt ve ben google ye yazıp haklarında bilgi ediniyorum, amaçlarını öğrenebiliyorum he? ilginç doğrusu..

  • anıl

   Sence bu yazılanları yok etmeye başlasalar daha çok dikkat çekmez mi inanmayanlar bile inanmaya başlamaz mı ? Mantıklı düşünün biraz

 • FataLForcE

  Dünyada sadece illuminati tarikatı yok ki ondan başka pek çok tarikat var ve bunların arasında bir güç savaşıda olduğuda biliniyor. Şimdi illuminati tarikatı yüzlerce yıldır var peki biz neden yeni yeni öğreniyoruz demek ki artık kendilerini göstermek istiyorlar biz burdayız diyorlar yazıları yok etmemelerindeki amaç (çok saçma :) ) bu olsa gerek birde bu örgüt madem bu kadar gizli neden her yerde yazılarını okuyoruz işaretleri görüyoruz diyenlerde var bu örgüt tamamen gizli olsa siz nerden bileceksiniz böyle bir örgüt olduğunu bu gizlilikten kasıtta illuminatinin başında kişiler onların kim olduğu bilinmiyor 2si dışında dünyanın en karanlık 10 ailesi diye geçiyor bu bilinen 2 aile ise rockefeller ve rothschild aileleri yahudi kökenli ailelerdir bu aileleri zaten çoğumuz biliyoruz veya duymuşuzdur ayrıca hsbc, citigroup ve bp, shell gibi firmalarda bunlara aittir bence türkiye bunlar için çok önemli neden mi bakın bor madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesiyiz ve bu maden dünyada yakın bir gelecekte, petrolden bile daha önemli bir hale gelecek. Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. islamiyeti yıkmak istiyorsak önce türkiyeden başlayacaklardır. dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir türkiye. ayrıca bu hsbc citigroup ve bp, shell gibi firmalarda bunlara aittir.

 • FataLForcE

  aceleyle yazdığım için çoğu yerde yazım yanlışlarım olmuş kusura bakmayın :)

 • şeytandan nefret eden

  ilimunati o lkadar saçmaki adamları kandır mak için için ailesini oldurcez dıyorlar bundan dolayı israyil isa peygamberimizin holagramını getircekler buna kim inanırsa dünyanın sonu olucaktır 2012 aralık tarihi sonunda gerceklesicek bana inanmuyorsanız holagram konusunda ilimunati 9/11 youtube videosunu izleyiniz ucaklar holagram bir sekılde bınaya gırıyor sonra içerde batlıyorbunu israyilin abd yi tehti ettiği belli ediyor

  • şeytandan nefret eden

   bana inanmıyorsanız you tube de deccal veya 9/11 gibi şeylere bakınız UYARI

   9/11 İLİMUNATİ

 • Berk Öztürk

  Öncelikle merhaba.
  16 yaşındayım geçen seneden beri bu konuya oldukça ilgi duyuyordum lakin araştırmaya zaman bulamıyordum.Daha doğrusu çalışıyordumda hemen kısa kısa uyduruk yazılarla karşılaşıyordum.Sizin bu yazınızı şans eseri buldum.Ve okuduğuma o kadar mutluyum ki..Çok çok iyi bi iş çıkarmışsınız.Etkilenmedim desem yalan olur.Bir kaç saatte öğrenme rekoru kırdım diyebilirim.Her konudan yeni yeni bilgiler paylaşmışsınız.Size ne kadar teşekkür etsem az…Bu başlık altında verdiğiniz diğer linklerdeki yazılarınızıda biraz okuyacağım.Sonumuz umarım iyi olur…Umarım bu planlanan şeylerin hiç biri gerçekleşmez.Çok teşekkürler

 • yunus emre

  gerçekten çok etkileyici ve bilgilendirici bir yazı yazmışsınız tebrik ediyorum ve devamını bekliyorum emeğinize sağlık. tekrar teşekkürler…

  • anıl

   ÖĞRENMEK İSTEDİĞİN ÇOĞU ŞEY GELENLER ADLI BELGESELDE YOUTUBEYE YAZ 51 PARTTAN OLUŞUP HER BİRİ 10 AR DAKİKADIR VE İNANILMAZ GERÇEKLERİ GÖZ ÜNÜNE SERİP SÜPER BİR ŞEKİLDE İNCELEMİŞ !

 • Boğaç

  keşke bu örgütün alt tabakalarını falanda yazsaydın.Ve masonik değil zionist bir örgüt olacak orası.Masonları kullanarak çok güçlendiler ve halada kullanmaya devam ediyorlar.Devil horns hareketi Ronnie James Dio tarafından litaretüre kazandırıldı ve bu örgüt tarafından hiç bir alakası yoktur

  • anıl

   ÖĞRENMEK İSTEDİĞİN ÇOĞU ŞEY GELENLER ADLI BELGESELDE YOUTUBEYE YAZ 51 PARTTAN OLUŞUP HER BİRİ 10 AR DAKİKADIR VE İNANILMAZ GERÇEKLERİ GÖZ ÜNÜNE SERİP SÜPER BİR ŞEKİLDE İNCELEMİŞ

 • http://www.utkusen.com/ Arjin

  Bu kartlarda bulunan o GÖZ kime aittir… http://www.arjinazak12.com‘a giriş yapınız bazıları girmeyebiliir __-ARJIN-__

 • MEHDİ ALLAHIN ACİZ BİR KULU

  Arkadaşlar inanmak evel Allahadır..Banada ister inanırsınız isterde inanmaz..mehdi gelmiştir..ben mehdiyim ama size şunu söylemek isterimki ben aciz bir kulum..sadece bir canım var oda Rabbimin kudret elindedir birde Allaha inananlar..kendimi açıklamam şunu bilmenizi isterim kıyamate 1 gün bile kalsa gelecek denilen zat gelmiştir ..daha pasif durum dadır..PEYGAMBER EFENDİMİZ DAĞIN ARKASINDA BİR ORDUVAR DESEM İNANIRMISINIZ..İNANIRIZ..BEN PEYGAMBERİM İNANIRMISINIZ ..DÜŞÜNELİMM..SİZDE SEVİNİN..PAYLAŞMAK İSTERİM..BİRDE SABIRLI OLMAK GEREK..ÖNÜMÜZDE ÇOK ZORLU GÜNLER VAR ÇOK ZORLU GÜNLER..

 • ahmed kul

  kafayı yemişin..

 • ibrahim

  hz.muhammed s.a.v peygamberimizle hak gelmiş,batıl yerin dibine girmiştir. yaradan insanlığa din olarak müslümanlığı seçmiştir.o halde kuran’a sımsıkı sarılın.sayılı günler kalacağınız bu dünya hayatında allah’ın rızasını kazanmaya bakın.

 • nesrin

  evet böyle bişey var ve şuan madonna, nicki minaj, chris brown,lady gaga, rihanna türkiyeden gökçe gibi ve şuan aklıma gelmeyen daha fazlası sanatçılar bu guruba üye bnların kliplerine dikkat ediniz hep tek göz yani illuminatiyi belli eden simgeler görecesiniz yazıyı beğendim tşk…

 • anıl

  ARKADAŞLAR.YAZIDA ANLATILANLARI ÇOK DAHA KAPSAMLI ANLATAN SÜPER BİR BELGESEL ÖNERECEĞİM BU KONUDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İSTEYEN HERKES LÜTFEN ONU İZLESİN BELGESELİN ADI ”GELENLER” YOUTUBE’YE YAZARSANIZ ÇIKAR 51 PARTTAN OLUŞUP HER BİRİ 10 DK DIR GERÇEKTEN İNANILMAZ DERECECE AYDINLATIYOR İNSANI BURADA HALA BAZI SALAKLAR VAR BUNUN YALAN OLDUĞUNA İNANMAK İSTEYEREK KENDİNİ KANDIRAN AMA NAFİLE GERÇEK BU VE YÜZLEŞMENİZ GEREK!

 • nesrin

  bide bazı arkadaşların da dikkatini çekmiş bizim attığımız yorumlarındaki resimler hep ya üçgen ya tek göz ya da sivri başlı resimler belki de bu yazıda illuminatinin kendilerini biz varız diye kanıtlamanın bi yolu…… bilemiyorummmm…

 • meraklı

  Tapınak Şovalyeleri, Gül-Haç Kardeşliği,B’nai B’rith, Trilateral Komisyon, Bilderberg, Council on Foreign Relations (CFR), Bohemian Grove, IMF, Dünya Bankası, Evangelistler, Gladio da var ben illuminatiyi tek olarak görmüyorum illuminati işi açıktan yapan tek grup diğerleride işin içinde acaba bu gruplar hakkındada bilgi verebilir misin ayrıca türk masonlar hakkındada bilgi verirsen çok sevinirim.

 • cengaver

  bu konu hakkında daha fazla bilgi verebilir misin? bu arada yazın gerçekten çok aydınlatıcı. ellerine sağlık

 • Stefani Germanotta

  Selam ben stefani lady gaganın eski haliyim ben. türkçeyi çevirmenlerim yazıyor. ve cidden yeni halim(lady gaga) bir proje değil ve bu bir iftira! yeni halimin yazdığı gibi gözüm hastalandığı için kapatıp duruyorum. yoksa illüminatici felan değilim. lina morganayıda taklit etmiyorum o benim yüzümden intihar etmedi başka bişey olmuştu. rob fusariyle onu dışlamadık o yanlış anladı bizi neyse canlarım benim. linanın anası yalan söylüyo. inanmayın ben masumum… he bide süperstar olmak benim hayalimdi ve oldumda yeni halim(lady gaga) yazmış zaten herşeyi sağolsun kendisi.
  herneyse benim diyeceğim şuydu siz beni, gagayı felan bırakında asıl bi 10 yıl sonra falan gelecek pop sanatçısından korkun asıl illüminatici o olcak bunu nerden duydun derseniz ben uydurdum ama gerçek olma ihtimali olmadığı gibi, gerçek olmama ihtimalide yok. neyse ben pianomun başına geçiyorum daha electric kiss şarkımı söyleyip kaydetmem gerekiyor byeee!

 • isa

  iyilik olursa kotuluk olmaz;tv ye pc ye dikkatt ke fe re olmmayinn hep baskalarinin yazdiklariyla okuduklariyla yonleniyoruz onlarida yonlendirenler var dikkat edelim bizi hayvanlar gibi yasatmak istiolar tasma takmak istiolar ve hayvandan geldik demek istiolar dikkat edelim
  eskiden at arabasi vardi snra bisiklet sonra motor araba otobus tren ve en son ucakk simdide ucan daire dahasi yokk yapamazlarr kuraninn biize dediklerini yapiolarr olmasi gereken seyi biz yaptik diolar zaten onun yapilacagi bize 571 yil once soylendi;okudunuz kitaplara dikkat tek hucreliler yada teknoloji yada bilim bunlara dikkat edin hepsi bize inkarciligi surukluo turkiyenin neredeyse bazi kisimlari onlarin elinde eger biri benim sirca parmagimi keserse diger parmagim karsi cikar bunu en kolay bilekten keserse bisi yapamaz elim tum muslumanlari ayni yerde toplayip imha etmeye calisiolar suriyeliler ulkemize gelio biz pkkyla bogusurken onlar musluman kardeslermizi kiyiyolar

  allah istedigi icin masonluk var allah istedigi icin inancsizlar var allah istedigi icin bilim teknoloji var;dikkat edin diolarki havalar sogucakk cokk sogucakk falan hep yalan bizi dinazorin oldugune inandirmak istiomar soguktan olmusler guya bizde dicez ki aa demekki bizim atamiz maymunlar gercek adem yalan ve bi bosluga duscez ve kendi icimizde celisirken bazilarida islerini yurutcekler islerini

  dogruda bir gercektior gercekte bi dogrudur bakis acisina bagli tabii
  doga yasio evet yasio sana oksijen verio hayat verio tesaduf deil eskiden krallar vardi silmdi baskanlar basbakanlar var demekki herseyin basladigi yer var ve bir bas var gercek olann

 • Ç

  hocam emeğine sağlık. okuduğum en inandırıcı ve acıklayıcı makeleydi. türkiyede de bu işi yürütmeye çalışan kişiler olduğuna inanıyorum bakmanızı isterim.yada diğer bilgisiz kişilerin yolunda ilerliyolar.
  http://www.incisozluk.net/
  http://www.incisozluk.net/illumine.html
  göz resmine tıklayın acılan sayfada şifre ister. şifreyi sizin anlattıkların sayesinde ben buldum siz de bulun isterim :D bulamzsanız veririm. yine de yaptıklarınızdan haberdar ederseniz sevinirim.

 • Ç

  ayrıca illüminati kartlarında uzaylıların kacırıldığını resmeden figür ban ki mun’a çok benzemekte belirtmek istedim.

 • http://www.utkusen.com aklıselim

  bu illuminati çok saçma.dinden uzaklaştırmak istiyorlar.sakın inanmayın.

 • karışık

  Admin bey, yazdıklarınız fazlasıyla bilgilendirici ve inandırıcı(fazlasıyla inandım).Bu konu üzerinde araştırma yaparken tesadüfen buldum yazıyı.ilk okudugumda gerçekten bizi yani toplumu biliçlendirmeyi düşünerek hazırladığınızı düşünüyorum. Bu konu üzerinde fazlasoyla düşünüp yazdıklarınızı inceleyince sunun farkına vardım. bu belki size ağır bir itaf olacak fakat benim şahsı düşüncem bu; sizinde bir illüminati yanlısı oldugunuzu düşünüyorum. Ve insanlara bilgi vermek gibi gösterip aklılarına illuminatinin bütün gerçeklerini seriyor ve bu örgütu tanıtıyorsunuz gibi geldi.yanı yazlarınızda yazdıgınız gibi onları ortaya çıkarıyor ve insanların kabullenmesini sağlıyorsunuz.

  Bu kadar derinlemisine bir araştırma yapmak ve insanlara bunu belgelerle açıklaya çalışmanız ilginiç.Dediğim gibi bunlar kafamı karıstıran kısım ve benim düşüncelerim.

 • adem

  Var olan tek düşman egomuzsa ve egoyu kontrol edebilirsek yani biz efendi olabilirsek o zaman Mesih kim olacak.Aydınlanan insanlar gördüğümüz herşeyin bir illizyon olduğunu dile getiriyorlar.ya gerçek bizim algıladığımız gibi değilse,egonun bir oyunuysaki ben buna inanıyorum,o zaman altın bilezik peşinde koşmaktansa altın madenini bulmayı tercih ederim.

 • tarık

  Bende uzun zamandır illuminatiyle ilgileniyorum…Yazınızı okudum ve beğendim ama burada biraz amerikaya yönelik yazı olmuş..Bizim ülkemizde ki deccal askerleri ne olacak?? Örneğin sanatçılar,saymakla bitmez..Tarkan-Ozan Doğulu-Atiye-Sertap Erener-Demir Demirkan-Model-Cem Yılmaz ve daha saymadıklarım..Bence ilk önce içimizdekileri atmamız lazım sonrada savaşmak için saf kurmamız lazım..Yazıların çok hoşuma gitti utku,seninle bu konu üzerinde karşılıklı oturup tartışmak isterim..Bende yaklaşık 7 aydır bu konu üzerinde araştırmalar yapıyorum..Eğer bana ulaşırsan çok memnun olurum saygılarımla…

  e-mail: [email protected]

 • Soner

  Süper olmuş kardeş Allah ilmini irfanını arttırsın üzerinde yaşadığın dünyanın ve insanların olayların farkındasın.Allah razı olsun bilmedigimiz pek çok konuda fikir sahibi olduk sayende.Ama şunuda unutma Bunların hepsi kaderdir ve kuranı kerimde de vardır.Yani bunlar yaşanmadan olmadan kıyamet kopmayacak deccal insanları ilk insanlığın var olduğundan ve ahirete kadar takip edecektir..Bizlere düşen ise kendimizi Allahın yolundan ayıracak her türlü sapkın inanışa ve şeytani fesveselere telkinlere boyun egmemek olucak inşaAllah..Şeytanın ve onun peşinden cehenneme gidecek olan insanlardan çevirebildigimiz kadarını bu yoldan çevirmek olucak inşaAllah..Allah bizleri cennetine giren cemalini gören kullarından yazsın inşaAllah..Allaha emanetsin utku kardeşim.

 • umut

  ÇOK TEŞEKKÜR ederek başlamak istiyorum Utku bey.Anlatılanların daha doğrusu sizin yazdıklarınızın hepsine katılıyorum ancak inançlı bir insan olduğunuzu da düşünerek ve samimiyetinize inanarak şunu söylemek isterim ki İblis ayetlerden anladığımız kadarıyla o sadece fısıldar herhangi bir işte tasarrufu yoktur hele şu dediğiniz depremler hususunda ..Hadislerde geçen ahir zaman da depremlerin sıklaşması bilgisi var..bunu benmi yanlış anladım acaba konuyla çok ilgiliyim yorumlarımla bu konu hakkında iştirakim olacak..Bu günlerde senin gibi insanlara ihtiyacımız var kanısındayım çok teşekkür ederim..

 • Irmak

  Ben bu yazıları bir arkadaşımla okudum.Çok etkilendik … Ben bir Lady GaGa fanıyım (LittLe MonsTer) artık bırakıyorum…Ve bu yazı sayesinde bırakıyorum. Ben işin bu boyutlarını hiç düşünmemiştim….Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Allah(c.c) hepimize müslamanlığı nasip etsin.

 • isaim yazzam kafan ve varlığın bu ağır yükü kaldırabilecekmi???

  yormayın kafanızı böyle işlere…şeytan yok, illimünati yalan.(artık illimünati yok…)Doğru olan ise bu yıl tüm cahil aptalların öleceği senedir…yani çocuğunuza şimdiden güle güle…

 • yavuz

  süpesiz herseyin en dogrusunu allah bilir. ama allah bizlere dogruyu yanlisi ayirt ede bilelim ve dogru yolu bulalim diye akil vermis. cok aydinlatici üzerinde düsünülmesi gereken bir okadarda delilleri ilen sonulmus yazi var herkesi bunu iyi düsünüp iyi anlamasi lazim neyin pesinde oldugumuzu birdaha kendisine sormasi lazim diye düsünüyorum. ALLAH cc hz mehdinin ve hz isanin cika bilmesi icin belli sartlarin olusmasi gerekiyor o sartlarda kendi kanimca olusmaya cokdan basladi.dünyanin heryerinde müslümanlara karsi toplu katliyam ve terörist suclamalari hangi yabanci kanala baksak islami terör den bahsediyor ve islami yikmak icin elinden geleni yapiyorlar hal böyle iken mehdinin ve hz isanin gelmesi bence cok yakinda ama en dogrusunu süpesiz ALLAH cc bilir, su videoda herseyin sunu güzel anlatilmis http://www.youtube.com/watch?v=SwuTWpt0Uqg

 • okur

  yazınızı gerçekten araştırıp detayları atlamadan çok net yazmışsınz tebrik ediorum sizin gibi insanlar sayesinde neler olup bittiğinin farkına varıoruz bu yazınızın bana çok önemli bilgiler kattı emeğinize saglık

 • Lütfiye

  bu uzaylı istilası kartında görünen adam hakkında bi fikrim var siz de bi inceleyin bence. şu obama kartında da gayet açık bi benzerlik görünüyo. dikkat ettiyseniz uzaylı istilası kartındaki adam sanki mitt romney’nin gözlüklü hali gibi, bayağı benziyo yani. biliyosunuz mitt romney cumhuriyetçi parti başkanı, obama’nın da en büyük rakibi. 6 kasımda da seçim var. yani uzaylı olayı yakın olabilir bence.

 • ibrahim

  İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah’ındır. (O halde) Allah’tan başka ortaklara tapanlar
  neyin ardına düşüyorlar! Doğrusu onlar, zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar
  ve onlar sadece yalan söylüyorlar.
  yunus suresi 66. ayet…
  İşte bu (Kur’an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler
  ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir.
  ibrahim suresi 52.ayet…

 • ibrahim

  Ey benim dinde kardeşlerim ve Allah’ın kendilerine İslam’ın kapısını açmasını dilediğim hemşehrilerim.İnananlar için bir şifa,hidayet ve rahmet olarak indirilen Kitab’a sıkıca sarılın ki kurtuluşa eresiniz.
  Kur an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. hicr suresi 9.ayet
  De ki: “İnsanlar ve cinler, birbirine yardımcı olarak bu Kuran’ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, and olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar.”isra suresi 88.ayet Rabbinin Kitabı’ndan sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur.
  O’ndan başka bir sığınak da bulamazsın. kehf suresi 27.ayet
  İnanmak isteyenler için 3 eşsiz ayet yazdım ,belki düşünürler.

 • göxel

  insanları saf zannediyorlar biraz dikkat her şey ortada,türkiyede 200000 mason kayıtlı sadece istanbulda,en üst dereceye üstad olanların katıldığı ayinleri tv de yayınlandı zaten neyin kavgasını yapıyorsunuz al türk sanatcısı tarkan,hande yener bunlarda mason içimize girmişler haberimiz yok

 • mcmayki

  son zamanlardaki araştırma gereksinimi duyduğum bir örgüttü illuminati. ve ayrı ayrı kaynaklardan okuduğum bilgilerle kafamda kurduğum kuramı resmen yazıya dökmüşsünüz. millete bu bilgileri nasıl aktarırım nereden başlarım diye bir arayış içindeyken bu yazı bana tam bir örnek teşkil etti. ve elimden geldiği kadar yayınlamayı istiyorum. çünkü daha önceki okudugum kaynaklar insanı korku ve kaosa sürükleyebilecek tarzda yazılmıştı fakat bu kaynakta içimi korkudan ziyade cesaret girmesine etkin oldu. allah yar ve yardımcımız olsun.

 • et yiyen

  et yiyen bakterilerin ckarılacagını okudugumda dehsete düştüm cünkü 2 ay önce hiç bir seyden haberim yokken bu konuyla ilgili resimleri görmüştüm böyle bir bakteri üremiş ve tehtid halinde su an hersey cok korkunç allahım hepimizi korusun

 • Hakan

  Sevgili Utku iyi bir yazi cikarmissin tebrik ediyorum, ancak Hollywoodun tanimlamasinda cok büyük bir hata yapmissin.Hollywoodun cevirisi kutsal tahta degil.”holywood” olsaydi kutsal tahta ama “holly” bir palmiye türüdür.

 • http://savaskaratas.tr.gg sherlockholmes

  Arkadaşlar Ben Bu illuminati konusuna daha yeni adım attım bu olayların olmaması için yani kötü olayların olmaması için canımı veririm bana katılıyorsunuz öyle değil mi Bu Konuda bilgiler toplayacağım Beni Facebook’ta Ekleyip Mesaj Atabilirsiniz Grup Kurabliliriz . .. . . Adım Savaş Karataş İkinci adım sherlockholmes diye geçiyor İyi Günler Dileğimle Müslümanım Elhamdülillah

 • http://www.utkusen.com pıuoyyt

  uzaylı yorumunu bu sitede okudum şu an BANA fantazi gibi geliyor çünkü madem insanlar uzaylıya inanmıyor gerçek olmadığınıda anlar gidipte amerikaya yalvarmaz hem bi tek ülke amerika mı ?????? alla alla o kadar gelişmiş ülke var BİRAZ SALLAMASYON OLMUŞ UZAYLII HAA .D:D

 • http://www.utkusen.com pıuoyyt

  BEEEEEENİİİİİİ OOOOOOKKKKKKUUUUUU LÜÜÜÜÜTTTTFFFFEEEEEN!!!!!!!!!!!!!!
  http://selamordaki.blogspot.com SİTEYİ KESİNLİKLE ÖNERİYORUM hem daha kapsamlı hem daha komik hem daha ÇOK bilgi veriyyoo ordan bi söz çok hoşuma gitti” Aranızdan kaç kişi tam anlamıyla ”Müslüman” olduğunu öne sürebilir? Çoğumuz HRİSTİYAN KÜLTÜRÜ İLE DOYURULMUŞ, BEZENMİŞ BİR MÜSLÜMANIZ!. Zamanında bizi dinimiz ve kültürümüz bir araya getirdi, bir savaş daha olsa halimiz nice olacak?
  Elit geçinen şapşallar yüzünden zayıfladık. Artık Türk kültürüne mensup değil kendileri, İslam için savaşacaklarını da pek sanmıyorum. Bu yüzden savaş olsa bittik demektir.
  Biz kaybediyoruz.
  Onlar güçleniyor.

  Orhan Pamuk, Dan Brown vs. okumayı bırak da Mesnevi falan da oku arada sırada. En azından birkaç şey kazanırsın, hiçbir şeyini kaybetmeden.
  Çünkü diğerleri sana bir şey verirken bir şeyini götürüyor, verdikleri şeyler sana uzun vadede zarar sağlayacak şeyler. Götürdükleri şeyler ise seni yok edecek şeyler.

  Uyan. Yıllardır babaannenin yaptığı ahududu reçellerini ekmeğe sürüp yedin. Ahududu pastaya girince, ”Frambuaz” oldu. Birçoğunuzun bundan haberi yok. Olanlar da ”Ay ben elitim kuzum!” diye geçiniyor. Yemişim senin elitliğini. Sen önce bir Türk ol!” diyo daha neler neler

 • http://www.utkusen.com pıuoyyt

  bu arada illuminateyi baz almış onuda diim

 • Hüsrev Semavi

  Mehdi geldi lan! Mehmed ali ağaca mehdidir arkadaşlar. çıktı açıkladı inanmıyor musunuz yoksa?

 • Serkan Tazegil

  Türkiyeye ABD yapımı ufo ordusu bugün saldırsa sadece Türkiyenin kendini savunabilecek askeri gücü var. Hadi gücü yetmedi diyelim. NATO’ya üye onlarca ülke öyle bir durumda armut toplamayacak heralde.

  Kusura bakma da ABD kendi planladığı orduyu yok edene kadar, diğer ülkeler el birliğiyle zaten toza çevirir öyle bir silahlanmayı.

  Sallayacaksınız madem, komik olmadan yapın şunu.

  • Sanane

   Serkan tazegil bence abd o sahte ufo saldırısını öbür ülkelern saldırı gucunu ele gecerirince yapar mesela turkiyenin ustune saldı teroristleri başımız boktan kurtulmuyo bu durumda biz nasıl savunalım kendimizi

   • Serkan Tazegil

    Arkadaşlar çok cahilce şeyler konuşuyorsunuz, öbür ülkelerin saldırı gücünü ele geçirmenin anlamını cidden biliyor musun? Bahsettiğin şeyle ilgili en ufak bir fikrin var mı acaba?

    Sadece iran’ın şuanda abd’yi dümdüz edecek silahlı gücü var. Koskoca Asya, Avrupa, Afrikanın bütün ülkelerindeki silahlı gücü bir anda nasıl toplayıp yok edersin bir fikrin var mı acaba? Rusyayı saymıyorum bile.

    abd’yi süper güç yapan şeyi siz çok yanlış anlamışsınız arkadaşlar. bu nedenle de çok fazla önem veriyorsunuz.

    Ama şu iyi bilinsin ki, abd çoğu teknik gelişmeyi sivil sektöre sunarak üreten ve bağlayan bir ülke. bu onu parasal yönden kazanan yapıyor ama sattığı her bir transistör (yarı iletken) ülkesine terör ve tehdit olarak geri dönme ihtimali taşıyor.

    Belki tek başına abd kadar güçlü bir devlet yok henüz, ama 2si 3ü birleşince abd’yi toz edebilecek bir çok devlet var dünyada. öyle illüminatidir filan çok kafanızı takmayın böyle işlere. gizli örgütlenmeler her ülkede her coğrafyada bolca var zaten. bir bakmışsınız illüminati değil de hizbullah daha güçlenmiş bu işler belli olmaz.

 • http://www.filmizlemix.com osman

  gerçekten süper bir yazı olmuş. Lady Gaga gibi bir ünlünün illuminati üyesi olması beni çok şaşırttı. Baya birşey öğrendim bu yazıdan ve çok meraklı olmaya başladım illumunati hakkında

 • ibrahim

  http://www.google.com.tr/url?q=http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Magazin/2012/08/27/nazar-boncugu-seytanin-simgesidir&sa=U&ei=E4I8ULKFFMjctAaI04C4Dg&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNH_Jwa760QvHGdvkowxCJgaNGTfTg.bunu okuyun,gerçekten nazarlık sakınılacak bir objedir.evinizde,arabanızda,işyerinizde nerede varsa kaldırıp atınız. Allah’tan korkun,yalnız ondan.tesbih için de pek olumlu düşünmüyorum.99 luk tesbihin 33 erden 3 parça halinde çekiliyor olması ve peygamberimiz zamanında kullanıldığına dair somut bir veri olmaması şüphe ile yaklaşmama neden oluyor.belki biraz araştırmadan sonra daha somut gerekçelendirebilirim.bu arada nazar Allah istemezse değmez,değerse bilin ki kendi kazandıklarınızdan dolayı nazar değmiştir.nazar için en etkili çözüm Allah’a tevbe ve istiğfar ile yönelmektir(çocuğa değse dahi ebeveyn tevbe eder).daha sonra felak ve nas surelerini okumak(surelerin anlamını da öğrenerek)çözüm olabilir.nihayet Allah isterse nazar kalkacaktır.doğrusunu her zaman Allah bilir.

 • ibrahim

  ha bir de kul hakkıyla ve sadece kul hakkının bağışlanmayacağıyla ilgili sözleri duymuşsunuzdur.aslında öyle değil.bağışlanmayan tek günah Allah’a şirk (ortak) koşmaktır(nazarlıktan medet ummak da böyle bir günahtır). İşte size isbatı;Nisa Suresi 48 Ayet:
  Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz;
  bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar.
  Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.
  Bir de arkadaşlar,insan Allah’a ibadet etmekle yükümlü kılınan bir varlık olarak hak ile yaratılmıştır. öyle ise Allah’a ibadetten ve O’nun rahmetinden asla yüz çevirmeyin.Allah’ın ayetlerini yalan sayanlardan olmayın.sadece inandık demekle kurtuluşa eremezsiniz.elbette hepimiz çeşitli şekilerde imtihan olunacağız.hep son güne ümit besleyin,Kur’an’a iman emin,ve dininizi sadece Allah rızası ve korkusu ile öğrenip uygulayın. Rabbim sizleri her yaptığını güzel yapan kullarından eyler inşallah.

 • Emre

  Ellerine emegıne saglık kardesım verdıgın bılgılerden allah razı olsun.

 • ibrahim

  bugün illa ki haddimi aşan bir yazı yazmalıydım,sebebini bilmiyorum.önce kürt sorunu hakkında iki parçadan oluşan bir yazı düşündüm ama korkunç oldu.onu daha zorlu günlere saklamaya karar verdim.zaten birkaç kez daha yazıp izleyici koltuğuna yeniden oturacağım ama tanışmak isteyen olursa ankara için buluşma sözümü yemedim.şimdi bu bloğu okuyanlara bir anket uygulasam ve sorsam;’sizce cami imamlarının %kaçı cennete gider?’.bence %50 den aşağı bir oran bulamayız.bir soru daha sorup açayım.bir insan düşünün,ergenlikle beraber kendini namaz ve zikire vermiş,her sabah kapısına bırakılan bir bütün ekmek ve bir tas çorba ile karnını doyurup dünya işinden geçmiş,hiç günah işlememiş.sizce cennetlik midir?elbette Allah bilir.çünkü o salih bir amel olarak ibadet etmiş ama biliniz ki o yediği nimetlerden de sorguya çekilecektir.imamlara gelince.her vaazda bilerek ya da bilmeyerek Allah’a yalan iftira ediyorlar.peygamberimiz hz.Muhammed (S.A.V)’e rivayet edilen hadisleri sanki kesin söylenmiş şeyler gibi müslüman cemaate anlatıyorlar.peygamber efendimiz sözlerinin dilden dile aktarılmasını dilese idi(değiştirileceğinden çekinir)onu yazıya dökerdi.dikkat edin mehdi,mesih,deccal gibi konuların ardına en çok dinden çıkmış fasıklar,bölük pörçük cemaatler düşüyor ve insanları küfre davet ediyorlar.Kur’an da peygamberimiz hz.Muhammed’den uyarıcı,yol gösterici,büyük bir ahlak üzere bulunan Allah’ın elçisi olarak söz edilir.kaldı ki efendimiz hz.Muhammed(S.A.V)’in Kur’an’a ters düşecek bir kelam etmesi düşünülemez bile.gerçek kurtuluş Allah’ın rızasına erişmekse bunu hadislerde bulamayacağız.peki nasıl ve nerede bulabiliriz?elbette Kur’an’ı Kerim’de.insanlığın göreceği 2000 yıl daha olsa yine de kılavuz olarak Allah’ın kitabı bizlere yetecektir.ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMED’İN VE ALA ALİHİ VE ESHABİHİ ECMAİN.

 • ibrahim

  pek yeni olmayan ama kendimin şimdilerde okumaya fırsat bulduğum bir senaryodan bahsetmek istiyorum,buna göre:türkiye amerika üzerinden israil’le dost;suriye,israil ve pkk üzerinden iran’a düşman yapılır.iş büyüyecek ve tüm ortadoğuyu kapsayacak, giderek silahlı bir sünni-şii çatışmasına evrilecektir.buna BOP deyivermiş senarist.hemen soracaksınız tabii sonunu.aslında baştan sona dikkatlice incelemenizi ve araştırmanızı tavsiye ederim ama vakti olmayanlara küçük bir tüyo vereyim.senarist sonu okuyucunun yorumuna bırakmış,istemiş ki’yeni dünya düzeni’ni düşünsün.
  dürtmekle uyanmıyorsanız,tokat yemekle de uyanmazsınız,benden söylemesi.

 • Furkan

  çok güzel bir konu teşekkürler. daha önceden illuminati hakkkında bilgim vardı şimdi daha iyi anladım tekrar teşekkürler

 • latunsa

  Yazilanlarin hepsi dogru yalniz olayi tam olarak anlayip kavramak icin rockefeller ve rotschild ailelerini arastirmaniz herseyi cozmenize yardimci olacaktir..

 • okuyucu

  Yüce yaradanımız Allah’ın (c.c) da emri olan oku’ya uyalım. Dediğin gibi kitap okumak düşündürür fakat düşünmemizi o kötü güçler istemiyor. Gelen ilk emir oku! İbadet edersek kurtulbiliriz. Yazı için çok teşekkürler. Bu arada aklıma şu geldi. Admin senin illuminati üyesi olup asıl masum şeyleri illuminatiymiş gibi gösterme ihtimali var :D Ben senin illu olmadığını nerden bileceğim :D Sana güvenim var ama böyle düşük bir ihtimalde var. Şüpheci olmamız gerekiyor ben de düşünüyorum şüphe ediyorum. Yanlış anlama :)

 • okuyucu

  Bu arada resimleri (fastfood yiyen asyalı ve sigara içen sakallı kişi) resmini de rammstein klibinden almışsın faaarkettim :D Ameeeriikaaa is wandebaaar aha aha :D neyse bay Allah’a (c.c) emanet ol.

 • Furkan Yüce

  Arkadaşlar Age of mythology oynarken ilk başta oyun başlamadan önce bir savaş gösteriyorlar ve bu savaşta tek gözlü deccal ve ordusu savaşıyor

 • Mert

  Arkadaşlar bu konular hakkında bilgisi olmayanlar lütfen ileri geri konuşmasınlar!

 • ibrahim

  Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm’a açar;
  kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır.
  Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir.
  ENAM SURESİ 125.AYET.
  Üzerinde düşünün lütfen.

 • Furkan

  Lady GaGa göz rahatsızlığı varken niye klip çeksin ? Kadın klip çekiyor boru mu ? Tüm dünya izleyecek. Yani bunu sadece çok akıllı insanlar değil, standart seviyedeki insanlar da değil. bunu aptallar bile anlayabilir. Siz nesiniz yaaa ? :D :D

 • Khan

  Arkadaşlar, bu tip örgütlere karşı ne yapalım mı diyorsunuz? Çalışın, üretici olun, mühendis olun, avukat olun, doktor olun, her meslekte olun, fabrikalar kurun, bütün bunları yaptıktan sonra gerekirse dernekler kurun.
  Fakat bunları öncelikle Allah rızası kazanmak, İslamiyet’i yaymak ve Müslümanları, Müslüman olmayanlara karşı hem ekonomik, hem teknolojik olarak üstün kılmak için yapın. Bakın eğer moğollar, Bağdat kütüphanelerini yakmasalardı ,araplar bu kadar cahil olmazlardı. Yine Avrupalılar bilimi haçlı savaşları sonucu, araplardan öğrendiler. Büyük Selçuklu Devleti’nin neden bilim dili arapçaydı sizce? Başarılar zorluklarla başa çıkmakta, inanmakla ve çalışmakla olur. Bu adamlar, sapkın ve batıl düşünceleri için bu kadar uğraşıyorlarsa, senin de ilahi bir amaç için uğraşman gerekmez mi?

 • Khan

  En çok propaganda yapılan oyun Assasin’s Creed oyunudur. 1,2 ve Brotherhood serilerinde çok var. Revelations’ ta da az da olsa var. Elma simgesi de çok kullanılır. Oyunda tapınakçılar ile haşhaşinler elmayı ele geçirmek için uğraşıyorlar. Elma, gerçekte neyi simgeliyor biliyor musunuz? Hz. Adem’in Cennet’ten çıkarılmasını sağlayan meyveyi. Apple ‘in simgesi adından da anlaşılacağı gibi elmadır. Bunun dışında da Pamuk Prenses masalında geçer, aynı zaman da Umutsuz Ev Kadınları dizisinin yabancı versiyonunda da elma var. Meyvenin bulunduğu ağaca bir de yılan sarılmıştır. Bu yılanda şeytan tarafından kandırılmıştır. Amacı ağacı sararak, ağacın konuşmasını önlemektir. Dünya Sağlık Örgütü ‘nün simgesi yılan sarılı ağaçtır. Yine A.B.D ‘de bazı filmlerde ambulans üzerinde yılan sarılı ağaç vardır. Bir de illuminati ve masonlar dışında gül-haç tarikatı, roma kulübü, bohemyanlar, obisdeiciler, evanjelistler gibi bir sürü örgüt vardır ve bu örgütler masonlardan daha güçlüdür. Tüm bu bilgileri ben de sizin gibi İnternet ‘ten öğrendim. Fakat ben bu örgüte üye olanları ruh hastası olarak görüyorum. Batıl ve sapkın hatta bence aptalca amaçlar için bu kadar hırs yapan, teknolojiyi kullanan, insanın en büyük düşmanı için çalışan , servetler akıtan insanlar dengeli insanlar mı sizce?

 • ÇOk bilgim yok :S
 • okuyun yeter lütfen

  OKUYUN YETER !UZUN YAZMAK İSTEMİYORUM AMA DÜŞÜNCELERİMİ YAZACAĞIM LÜTFEN OKUYUN .

  öncelikle bu kartlar hikaye bi siktir edin sunu bence http://www.utkusen.com/blog/deccal-illuminati-ve-yeni-dunya-duzeni.html yine aynı sitenin aynı trazdaki bir konusu burdaki tüm bilgiler doğru

  sunu diyebilirim daccel yani iblis mısırı yönetti ztn ilk devletide odur . 2i olarak 1776 ki nednese amerika ve illuminati nin kurulusu aynı yıl neyse amerikayı hala yönetiyor ve bircok sirket sanatcı yada baslık olarak söyle diyeyim ekonomik olark dünyayı elinde tutuyor . onun yüzü masonlar masonların yüzü illuminati TV lady gaga gibi sanatcılar hr türlü sanatcı acun ılıcalıda (Fotoğrafları var ) medyayı elinde tutuyor cok sey yazabilirim böyle destan niteliğinde ama siktir edin herseyi ben hayatıma bakarım doğrudur ben ytam 3yıldır BU KONUYU OKUYORUM VE ARASTIRIYORUM .
  müslümanım bu hobimdir benim için okurken cumamıda kılıyor duamıda ediyorum . ancak okumak iyidir .
  bilgi birikimimle buraya destans ı bir konu acabilirim ama gereksiz söyle diyim siz yaşayın yaşarken zevk almaya calısın inanın Allah’a inanın doğrudur bu kartlardaki olaylar gelisicek ancak eskileri yalandır en barizi ikiz kulesi bir kere amına kodum salakları znndır masonlar vurdu lan gerizekalılar lan salaklar kartlar bir kerem 94de cıktımı bi sorn kendinize tövbe tövbe her neyse biz hayatımıza BAKMALIYIZ bana göre 2012YILI BİR MİLAD OLACAKTIR ÖYLE BİR OLAY OLACAK Kİ YALAN YAD GERCEK DÜNYA YERİNDEN OYNUYACAK İNSANLAR AKILLINI KAYBEDECEK ama erken daha cok erken kıyamet icin 2012 bir milad olacak dünyadaki her türlü beyni calısan insan varlık icin seytanı gösterecek onun gücünü ortaya koyacak bir olay olacak . surda 50-60yıl yasayıp gözlerimiz kapanacak Deccalı görmek mi istiyorsunuz he nasıl yapacaksınız ALLAH SİZİ İNANMANIZ VE SORUMLULKLARINIZI YERİNİZE GETİRMENİZ İÇİN YARATTI .

  birde hep kendime sordum allah ne kökeni ne Allah nasıl olustu fln fln

  UNUTMAYIN Kİ SEYTANI YARATANDA ALLAH ‘ dıR . ANCAK ALLAH VE İBLİS DÜŞMANDIR.

 • ibrahim

  son derece saçma bir yazı.şeytanın Allah’a düşman olması ne haddine. o ancak insana apaçık bir düşmandır.nihayet hesap günü inkar edenler, küfredenler ve ona uyanlarla beraber cehennemin en dibinde ilelebet kalacağı ikametgahına konacaktır.kaldı ki şeytanın Allah’a samimiyetle inanan mümin insanlar üzerinde en ufak bir hükmü de yoktur(o kadar acizdir).onu da işte gaga gibi,madonna gibi şöhret,para ve dünya malı peşinde koşan zavallılar izler.İlluminati saçmalığını da abartmayın.o kadar güçlü olsalar neden kendilerini bu kadar zamana kadar gizlesinler. Aklı olan Allah’tan ve hesap gününden korkar.gerisi masal.

 • pezzi

  Peki illimünati neden bu kadar deşifre ediyor kendini ? daha detaylı bir açıklama yapar mısınız madde madde?

 • ayse

  çok güzel bi yazıydı çok beğendim,mantıklı gibi geldi bana…Tabiki en doğrusunu Allah bilir.teşekkür ederim kardeşim.

 • http://metalcocuk.tr Ramses

  senin bu uzaylılarla ilgili teorin ,zaten yıllar öncesinden vardı.Kendi fikrinmiş gibi yayman mantıksız :S

 • Yarrack Obama

  Selamun Aleyküm ben yarrak obama dünyayı ele geçirdik hepinizi döveriz.Lady gaga sümüklü böceğimizdir David Rockfeller Aziz Yıldırmımızdır.

 • Mehmet Ak

  Bu konuda en iyi yazıyı Eşref Zeki PARLAK haberx.com ‘da yazdı. Mutlaka okuyunuz: http://www.haberx.com/illuminatinin_sir_perdesi(19,w,11422,441).aspx

 • http://www.yenidunyaduzeni.net Yeni Dünya Düzeni

  güzel bir kaynak.

  • sevda

   saglam bır kynak ıstıyorum .somut bır kıtap ısmı ltfen?

 • http://nettenkazancsistemi.com/ tekin

  gerçekten güzwel yazı olmuş sizlere link vermek isterdim ama alt alt ekliyorum izleyin
  http://youtu.be/rvUbUkqnTqY
  http://youtu.be/UUE4m7f5O7M
  http://youtu.be/Z9kUoUQK-o4
  http://youtu.be/JLA5UwimSU0
  http://youtu.be/2o2EB4WBASY
  http://youtu.be/irp7J3lY9Jg
  http://youtu.be/fm6JmfTH2FY
  http://youtu.be/z0p5gsmSSs8
  http://youtu.be/J-sD0Mws9-I
  http://youtu.be/MpZ8uez7P3I
  http://youtu.be/GEQTVHM1dnA
  http://youtu.be/jpzPaTiq3PU
  http://youtu.be/PBKDZhu-EZw
  http://youtu.be/7PrVzcsyYaU
  http://youtu.be/l_Red–5F9I
  http://youtu.be/yuc9usmK92w
  http://youtu.be/PPRs4AKvSlE
  http://youtu.be/AhCZXSzkMiU
  http://youtu.be/jjj2iuBqDro
  http://youtu.be/hRlx2f0-w1s
  http://youtu.be/JLA5UwimSU0
  http://youtu.be/7earBtB2Qek
  http://youtu.be/0_jGSX0laS4
  http://youtu.be/S_WuEyWqA7E
  http://youtu.be/3GgiTJT4dhU
  http://youtu.be/3bg8-nGY6Fg
  http://youtu.be/KLwqc8vtxKI
  http://youtu.be/5bL0GU1fsj0
  http://youtu.be/jsBvzlqMisw
  http://youtu.be/BSJtesieDGE
  http://youtu.be/M1gT_kJ5a2I
  http://youtu.be/d8eN1DdWkjs
  http://youtu.be/oc4kaEznA2o
  http://youtu.be/1Xc0SNTMv3E
  http://youtu.be/gDtwXT7nDYg
  http://youtu.be/RwJpKbl6DRQ
  http://youtu.be/wKdYNFoDync
  http://youtu.be/7IVPpSG1MQ8
  http://youtu.be/QpPVj_jtKno
  http://youtu.be/1OyK57zbDKc
  http://youtu.be/iKDHZI0jvPk
  http://youtu.be/LdeUUNYhbBg
  http://youtu.be/LdeUUNYhbBg
  http://youtu.be/bWvL8Opbs7k
  http://youtu.be/nXWcgMU1wMg
  http://youtu.be/XuiDtwHgNLo
  http://youtu.be/c8-S6lpXkb0
  http://youtu.be/Jld_vPxGB64
  http://youtu.be/JOSbIw-FL_Q
  http://youtu.be/tHE6ckHCFsY
  http://youtu.be/mWM3ucmBTh8
  http://youtu.be/FJoK3CG7bPE
  http://youtu.be/ZNB7vx4p2Gc
  http://youtu.be/o4CMKxsd4VM
  http://youtu.be/xiv4_mdMpiA
  http://youtu.be/DV1TRMPT-Xg
  http://youtu.be/z0p5gsmSSs8
  http://youtu.be/xaTk0FTYrZ4
  http://youtu.be/2tYRqWAjwLo
  http://youtu.be/IYOpHSh9J8o
  http://youtu.be/HoZtHeBypUQ
  http://youtu.be/087Ww7z7k3I
  http://youtu.be/ANXDCjCzqvY
  http://youtu.be/pW1Bf6sPYgU
  http://youtu.be/vtoNl5IuDlA
  http://youtu.be/J1ibL3AdBgw
  http://youtu.be/96MKmLDBdL8 İZLEYİN..

 • ESVET ÖZER

  Siz her konuyu doğru yazdınız da bir konuyu es geçiyorsunuz,bu da Mehdi’nin gelme konusudur,onun doğmadan önceki son alametleri zaten oldu onlarda 1979 zu gösteriyordu ve İst’da doğdu,ama milletin yanılgısı şu,tv’lerden medyadan kendini duyurmayacaktır,kendini gizleyecektir,hz.İsa’da şuan dünyaya teşrif ettiler iki bir görev yapıyorlar,ALLAH on lara acayip şahıslardan yardımcılarda verdi ve,Mehdi talebelerini kendi seçer ve bu talebeler onu çoğu kere hiç görmezler ve çalışmakla değil lader yazsısıyla ona talebe olunur,ve ona talebe olanlar yalnızca 313 kişidir,ama şehit oldıkça yada öldükçe yerine ALLAh birini geçirir,ALLAH ona tabi olanları dünya hükümranlığına ve devlet başkanlığı,melik danışmanlığı seviyelerine yükseltir yani dünyayı yönetirler,onlardA KENDİLERİNİ İFŞA ETMEZLER,ONA TALEBE OLMAK için diplomaları biriktirmek gerekmiyor çoğu tahsilsiz olacak,ama ALLAH onlara bilgileri beyinlerine yükleyecektir(matrix filminde ki gibi)yani gece cahil yada ümmi yatan mehdi talebesi ALLAH’ın di,lemesiyle sabqah alim olarak ve beynine bir çok ilim bilim,lisanlar yüklenmiş olarak kalkacaklardır,bunların çoğu bayan olacaklardır,içlerinde evli olnalarla birlikte evlenemeyenler olacaktır ki çünkü evliliğe vakit bulamayacaklardır,fakat deccal kısmı bunların peşine düşecekelrdir ki şimdiden de düşmüşlerdir,bunlar sahabeden 53 kat faziletli olacaklar,sahabe bunlara çok özenmiş,53 asal sayıdır kendine bölünemez.Bunlara asla tv lere medyaya çıkmaz ve kendilerini reklam yapmazlar,bazıları çok fakir olsa da ALLAh bunları kısa zamanda helal yönden çok zengin yapacaktır ve bunlar aldıklarını biriktirmeyip israfa sapmadan İslam ve insanlık yolunda servetlerini harcarlar.Bunların çoğu hocaları mehdiyi dünya gözüyle görmez,mehdi bir çağırdı mı hepsi tepatik olarak duayr,ve zihinsel mesaj kurarlar onunla,mehdi onlara yol gösterir telepatik olarak,asla cimri değildirler,ve asla tekkelere,dergahlara gidemezler çünkü vakitleri yok,hep insanlık için çalışırlar.Bu arada yanılmayın,mehdi talebeleri ayrıdır,ordusu ayrıdır,ordusu gerçekten de silahlıdır ve hep silahlı cihat yaparlar,mehdinin özel vurucu timide vardır.Ama,deccal ve zaamnımızın firavunları bazı talebelerini şehit ederler,bunlar kaybolduğunda aranmazlar,öldüklerinde cenazelerine kimse gitmez,birbirlerinin kabirlerini ziyaret ederler,bu talebeler birbirlerini yalnızca gözlerinden tanırlar ve bir araya gelipte sohbet yapacak imkanlarda bulamazlar,çok tehlikeli görevlere atılırlar,hepte başarırlar.Bakın,ABD parlomentosuna bir hadis düştü, o yüzden biz Müslümanlara gıcık oldular bu hadis şu:ahirzamana yakın mehdi çıktığında mehdinin çok küçük gruptan oluşan talebelerinin bazıları beyazevde(beyaz saray)da görev yaparlar,bu grup asla yakalanamaz ve bu yakalanamayacak grup o evi yerle bir ederler..işte bu hadis yüzünden telaş başladı,ve peygamber bunların muntazam çalışacağını yakalanamayacağını,çok başarılı olacaklarını ve o sarayı gerçekten yerin dibine geçireceklerini vurguluyor.bunlar için özel fetva hazırlandı yani kadında olsalar mecburen deccali uyandırmamak için tesettürsüz olacaklar(İslam tarihinde bu özel fetvalar mevcuttur)ama yalnızca saçlarını başka yerlerini değil,erkekler de kadınlarla tokalaşmak mecburiyetinde kalacaklar,kadınlarla karşılıklı oturmak zorunda olacaklar,yani Müslüman erkek gibi davranamazlar,belli olmamak için,bunlar namazlarını mecburen tuvalette kılıyorlar(ama bu baskı altında sevapları çok büyük oluyor),oruç tuttuklarını belli etmiyorlar,tutamadıklarını da fitre olarak veriyorlar,gece namazlarını hiç kaçırmazlar,gece olunca yatakları onlardan uzaklaşır.Ama ALLAH bazılarından sınavları çetin olması için Settar örtüsünü kaldırır,ve deccal bunları bazılarını fark eder,evli olanlarından intikam almak için eşlerini öldürtür,onlarda öldürenleri öldürür(bu talebeler çok cesurdur),çocukları varsa onları da öldürtür,bekar olanları da takip ettirir ciddi sevgilileri varsa evliliklerini engeller sevgililerini öldürtür,veya evlenecekleri kişilere tehdit yollarlar,bazı evli olanlarında karı koca ilişkisini yani seks ilişkisini engellemeye çalışır,nitekim firavunda böyle yapmıştı.Bu talebeler hep dünyayı görev için dolaşırlar,bir yerde sabit kalmazlar,mallarını servetlerini hiç çekinmeden kendi aralarında paylaşırlar.Hamile olanlarının da doğumunu engelleyerek bebeklerinin düşmesini sağlar deccal.Onlara defalarca suikast,ve kimyasal,biyolojik silahlarla saldırır.Her gittikleri ülkeye bereket gelir,çok rahmetlidirler,ülke fakir bile olsa onların sayesinde zengin olur.Onlar öyle lak lak yapmazlar,boş konuşmazlar,insanlar bunlarla arkadaşlık yapmaktan yada evlenmekten çekinir,ama sonra altınçağda ise arkadaşlık için yada evlenmek için millet yarışa girer,çünkü artık onları tanımışlardır.bunlar asla harama sapmazlar,helali bilirler,şüphelilerden kaçınırlar,bir yüklü parada görseler ihtiyaçları da olsa haram mı helal mi?bilmeden dokunmazlar,emanete hıyanetlik etmezler,asla sabırsız ve nankör değildirler,kıymet bilirler,insanlar bunların yüzünü görse rahatlar.Daha çok Müslüman olamayan ülkelere giderler ve görev verilmeden yerlerinden kıpırdamazlar,bu talebeler yaşlıda olur gençte,ama yaşlıları az olur.Bunların mehdiye uymadan önce ki hayatları genelde İslam dan çok uzak yaşamlardır.Zaten mehdi(özel ismi mehdi değil)çok zengin bir kafkas kökenli İst’lu ailenin oğludur bekardır ama 2023 doğru evlenecektir,evlendiği hanımda çok acayip şahıs sıradışı olacaktır,evlilikleri gizli olacaktır,ama 2033 te onu şehit edecek yahudiler,ALLAH ondan Settar ismi şerifini kaldıracaktır,ama bunun üzerine de ALLAH yahudileri yani İsrail’i haritadan silecektir,yani 2034 te israil yok,ama bir büyücü grup kıyamete kadar yaşayacaktır,asla bir daha devlet kuramayacaklardır,ama el altından yine ABD yi oyacaklardır.Ama bu Ramazan ayında yahudiler Tabutu sekineyi buldular,şuan İsrail donanmasında bir gemide,bir ara İst boğazına bir yata getirildi hala burada mı bilmeme,ama bu sandık onlarda olduğu için şimdilik haksızda olsa bir başarı elde edecekler ta ki 2022 de Müslümanların eline geçene kadar.Mehdi bunu biliyordu,bulmalarına izin verdi,çünkü eğer Müslümanlar bulsaydı,sonra yahudilere verselerdi içinde ki gerçek Tevrata inanmazlardı,ama bunlara ilk önce buldurdu ki gerçek Tevrat’ı okumaları için,zaten bir haham grubu okuyor ve Kuran’la benzerliğini buldular ve çok şaşırdılar,hiç okudukları Tevrat’la alakaları yok.Benden bu kadar kendinize iyi bakın..

  • sevda

   bnm bunu arastırabılecegım bı kıtap ıstıyorum ?

 • http://bilmemne.com Vatandaşın Biri

  Bazı oyunlardada var mesela silkroad ve nostale bundan başka bütün oyunlardada var

 • muhsincan

  saol bir çoğunu biliodum ama geri kalan eksik kısım ları bana verdiğin için çok teşekkurler

 • bahar

  benim 10 yaşında küçük bir kızım 16 yaşındada büyük bir kızım var.Küçük kızım bir türlü televizyon izlemeyi bırakamıyor ona yalvarıyorum 3 hafta televizyon izlememe cezası veriyorum ama yinede kend bildiğini okuyor çalıştığım için pek onlarla ilgilenemiyorum ama bana bu yaptığı hiç hoşuma gitmiyor kızım geceleri anne beni kurtar diye bağırıyor ne oldu diyorum rüyamda uzaylılar dünyayı istila ediyorlardı seni ve babamı öldürüyorlardı diyor büyük kızımda yabancı müzik delisi telefon aldığımızdan beri bizi bezdirdi kızım bide illuminati olan ünlüleri dinliyo bi kaç yıl önce justin diye birine takmıştı şimmdi ise one direction diye birisine takmış kızım tuhaf tuhaf hareketler sergiliyo eve bilgisayar aldığımızdan beri beni deli ediyor odası posterlerle dolu bide arkadaş ortamı çok kötü biz türklere böyle bilgi verdiğiniz için sağolun varolun yazanı elerine sağlık :))

 • dilara

  hay allahımmm :((( illumiati deccal çok korkyorum :(((

 • HALİFE

  Alis Harikalar Diyarından tavşan deligine baktıgın için teşekkürler kardeşim ama unutma Kur-an da yazdıgı gibi her zaman iyi olanlar ve Rabbına sıgınanlar kazanacak iyi-kötü arasında insanlıgın dogusundan süre geln bir savaş vardır ne firaunlar ne nevrutlar ne iliminateler gelir gecer ama sonunda her zaman İman edenler kazanacak…Allaha Emenet ol kardeşim

 • CAHIL

  Merhaba UTKU bey ben Sığır. Berlinde yasamama rağmen bunlardan hic haberim yoktu. yazinizi tesadüfen gördüm. (isin gercegi cinsel icerikli sitelere bakiyordum.) daha sonra bu yazilari gördüm ilgimi cekti ve okudum. simdi daha farkli düsünüyorum. en azindan bos sitelerle ugrasmayacagim.paylastiginiz bilgiler mantigima ve aklima cok yatti. sığırliktan da cikmis oldum. Danke schön.

 • Cem

  Asla İlluminatıye kafa tutmayın guc bızde para bızde ıstedıgımızı yaparız sız bızı cook az bılıyorsunuz ezıkler bız sızden ustunuz istedıgımızı yaparız ve sunu dıyeyım o gun geldıgınde hepınızı oldurup yenı dunyayı kuracagız.

  • http://yook ekrem

   evet ama sende bir gün öleceksin

  • efe

   Senin ananı sikerim lannnnnnnnnn o.ç

  • http://www.facebook.com/elanur.babul Elanur Babul

   allah izin vermedikce hicbir şey yapamazsınız geçmişte helak olan kavimleri bir araştırın

  • nergis

   senin sylediklerin görünen güç ahmak kişi. bizim yüce RABBİMİZ var seni yaratan ve o taptığın lain iblisi yaratan O’dur , ve kıyamet başladığında beklediğiniz deccal gebertildiğinde ALLAH sizi de onunla birlikte helak edecektir güvendiğin şeytan da kendi derdine düşecek mahşerde !! istediğinizi yapın vurun kırın parçalayın ama şunu unutmayın ALLAH izin vermezse bir yaprak bile oynamaz yerinden YÜCE RAHMAN sabrediyor ve bizler O’nun göndereceği hükmü bekliyoruz bizler O’nun genç askerleriyiz ve sanmayın ki sizin bu oyunlarınıza karşı boş duruyoruz BEKLEYİN !!!

  • merve

   o paran seni ölum doseginde yada cehennemde yanarken kurtarmiicak ;) guc sizdeyse allahin yardimi da bizim ustumuzde insallah .. simdi sagliklisin mutlusun yarin elden ayakdan kesilince gorurum senii :)) allah senin gibi lerine akil versin cok yazik inancak hic biseyiniz yok bizim en azindan tutuncak bi dalimiz var ..

  • kemal

   Allah bizde kalp bizde iman bizde.. sizin sadece maddiyatınız var :D

  • Gunel

   delimisin?yoksa saka falnmi bu?hangi kafadansin anlamadim

   • nounsky

    gerçek aç gözünü farketmezsen ölürsün

 • Yeşim

  Mayaların gerçekten yaşadığı hakkında kesin bir bilgi var mı? Maya uygarlığının da uzaylılar gibi kurmaca varlıklar olma olasılığı da yok mudur? Bunu da bir sorgulamak gerekir. Bir ay sonra büyük değişimler yaşanacağını Mayalar söylediği için biliyor daha çok insanlar. Benim düşünceme göre insanların içine korku yaymak ve böylece bir kaos ortamı yaratmak amaçlı kurmaca bir toplum oluşturup kehanetler olduğunu söyleme ihtimalleri var, çünkü “Kaostan gelen düzen” onların anahtar sözcüğü .

 • Laila

  Tesekkurler Utku:).ben iki aydır bu mevzuyu araştırıyordum,bu makalen benim icin cok iyi oldu.bilmediklerim vardı ve en önemlisi kendime araştırma yapmak icin bir yon secmiş oldum.

 • Şaban

  Utku ben şeyi merak ettim yazıyı okuduktan sonra gerçekten bu neyin kafası ? Yani normal kafayla yazılacak şeyler değil. Heralde bi tek kişinin kafası da olamaz beraber kullanıp uzun saatler halüsinasyonlar gördünüz ?

 • Fırat

  Gerçekten dünya görüşümü biraz daha genişleten bir yazı olmuş sonuna kadar dikkatle okudum eksiklerimi kapattı diyebilirim Teşekkürler sizin gibiler her zaman olmalı..

 • talip

  bende gercekten cok begendim harika bir yazı. kartlar konusu cok dikkat cekici ve yüzüklerin efendisinde özellikle göz tam ön planda o örnekte iyi. ama merak ettiğim bi konu var. bu haarp olayı bunu tüm dünya biliyo ve tesla 4.2 yapabildiysesimdi neler olacagı hayal edilemez. japon depreminn bunlar tarafından yaptıgını soluyolar koca japonya bunu dusunemıyomu veya dusunuyoda ispatlayamıyomu yada onlardamı bu işin bi parcası? bu konuda bi cevap geşirse sevinirim

  • cansu tatalır

   japonyanın depreme dayanıklı evler yapması bu durum hakkında ne kadar bilgi sahibi oldugunu gosterıyor zaten.eger bılmıyor olsalar depremın ustası olmazlardı herhalde..adamlar 8.1 atlatıyorlar burunları bıle kanamıyor sızcede ılgınc degıl mı. bız de olsa tas ustunde tas kalmaz .yasadık ve gordukte..bu adamlar cok guclu..zaman gectıkce dunya dahada ıgrenclesıyor.artık hersey elımızın altında..goze ucgene gerek yok kı..google a sorun soylesın..cocuklarımızı koruyabılme sansımız yok bu duzenden..adamlar yenı dunya duzenını zaten olusturdular..sadece 3.dunya savası kaldı..ve sonrasında yenı dunya…

 • hasan süzer

  beyinsizler

 • oğuzhan

  bu yazıyı ben okurken çok meraklı bir şekilde okumuştum. okurken içim çok ürperdi.ama olsun bu yazıyı yazana çok teşekkür ediyorum.çünkü bana çok bilgi kazandırdı ve çok şey öğrendim.ben o üçgenlerin ne olduğunu bilmiyordum artık öğrenmiş oldum.ve hala bile olsa piramitlerin sırrı çözülmese de de ben neyin ne olduğunu öğrendim buyazıyı yazana çok teşekkür ediyorum

  oğuzhan DÜZGÜN

 • oğuzhan

  bu yazıyı ben okurken çok meraklı bir şekilde okumuştum. okurken içim çok ürperdi.ama olsun bu yazıyı yazana çok teşekkür ediyorum.çünkü bana çok bilgi kazandırdı ve çok şey öğrendim.ben o üçgenlerin ne olduğunu bilmiyordum artık öğrenmiş oldum.ve hala bile olsa piramitlerin sırrı çözülmese de de ben neyin ne olduğunu öğrendim buyazıyı yazana çok teşekkür ediyorum.

  oğuzhan DÜZGÜN

 • ibrahim

  Kendinizi beğenmekten vazgeçin.Allah’ın rahmetinden de ümit kesmeyin. Bırakın isteyen isteyen istediği tuzağı ve fitneyi kursun.Siz Allah’ın insanlara olan merhameti ile elçisi Hz Muhammed (s.a.v)’e vahyederek indirdiği Kur’an_ı Kerim ‘i kılavuz edinerek kurtuluşa erebilirsiniz. Nitekim peygamberimiz de yaşadığı dönemde insanlara Kur’an ile öğüt vermiştir.Şimdi siz Allah kelamını bırakıp okült saçmalıkların ve onların gizemlerinin mi peşlerine düşüyorsunuz?Allah’tan değil de kendilerini illuminati adı ile perdeleyen satanistlerden mi korkuyorsunuz?Onlar ancak kendilerini ve şu yada bu şekilde yollarına uyanları dehşet verici bir günde,çılgın bir ateşe davet ederler.Allah(a.c) elbette ne benim ne de sizin tapınmanıza muhtaçtır.Emre uyanlar ve iyiliğe koşanlar ancak kendileri için yaparlar.Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a dır.

 • ibrahim

  Nihayet blog sahibinin izni olmaksızın kullandığım bu sayfaya veda etme zamanı geldi.Çok gerekli haller olmazksızın artık bu köşeyi işgal etmeyeceğim.Ancak giderayak son bir sözüm daha olsun,belki birilerinin işine yarar da benim için Allah’tan mağrifet dilerler.Gerçi o söz daha doğrusu ayet yaratıcımız tarafından Kur’an ile bildirilmiştir.Bakara suresi 120.ayet moda tabir ile sözün bittiği yerdir.O ayeti anlayan kurtuluşa erer.Ben 9 aydır anlamaya çalışıyorum ancak 10da birine vakıf olup olmadığımdan emin değilim.Anlamaya başlamak için birkaç ipucum olacak.O ayeti salt mealiyle ya da tesfiriyle anlayamazsınız.Hele hadis yolu ile bir arpa boyu yol bile alamazsınız.Antik Babil’e ve Kenan’a bakınız.Antik Mısır’a,tapındıklarına,rahiplerine ve ritüellerine bakınız.Süleyman mabedine bakınız.Haçlı seferlerine ve tapınak şövalyelerine bakınız.Mevleviliğe ve sufizme bakınız.Ortadoğuya bakınız.Tevrat’a ve İncil’e bakınız.Yahudilerin İspanya’dan sürülmelerine ve oradan nereye gittiklerine bakınız.Sebatay Sevi’ye ve Selanik’e bakınız.Benim de bir zaman peşinden koştuğum komünizmin ideologları Hegel’e,Marx’a,Lenin’e,Troçki’ye,Stalin’e,Darwin’e ve materyalizme bakınız.Popüler tarikat ve cemiyetlere bakınız.Dünya savaşlarına,neden ve sonuçlarına bakınız.Unutmayın,bakara suresi 120.ayet.Dünyada olan biten herşey orada.

  • ibrahim

   bakara 102 yi 2 kez yanlışlıkla bakara 120 yazdığım için özür dilerim.

 • ali sirkeci

  arkadaslar bende tesadufen buldum buradakı yorumları kısmen okudum, bize sunulan bır hayat var degısen ve degısken olmayan ıkı kaderımız var . cok dını bılgım yok dunya ıle fazla ılgımde yok herkezın kendı dunyası var . bızım ınsanımız önce durust olmayı unuttu ne örf kaldı nede saygı . düşünulecek o kadar cok konu var kı bence een önemlısı ınsanları bılınçlendırmek . burası turkıye ınsanların bırbırıne saygısı ınsanın degerı yok denılecek kadar az . hepımız kendı kabugumuzu çekıldık çekılmek zorunda kaldık hayat sartları cok zor. insanlar ekmegının pesınde kosmaktan herseyden mahrum kaldı.benım allahtan tek dılegım dılerım bızden sonrakı nesıller daha ınançlı daha bılınçlı daha saygılı ve ınsanlara karsı durust olurlar…..

  • ali

   beynimizi biz değil onlar yönetiyorlar

   • Misafir

    Dünyanın manyetik alanını kullanarak enerjimizi emdikleri ve beynimizi kontrol ettikleri gerçek. Ne yazık ki :(

  • Can Turkıye

   aynı fikirdeyim, yurt dışı deneyimin oldugu belli, klavyenden de anladım. 1. si dürüstlük farkettim ilk yurt dısından dondugumde, herkes uyanıklık, yolunu bulmanın pesinde. halbuki yurt dısında genel anlamda ınsanlar bırbırıne yalan soylemeden yasalardan korkan, iş ahlakı olan, ve şasırtıcıdır. nezaketen selam alıp vermeyı. nasılsın demeyı, guvenmeyı ogrenmıstım.
   ve 2 evet ınsanlar ın yaşadıgı hayat mı ? sosyal yaşam yok denecek derecede az. kultur sanat, konusma ozgurlugu yok. adabıyla eglenmek de yok. spor zaten yok, ama dunyanın sayılı coğragyasına sahip cennet bır vatanımız var, oda farkında olmadan yanıp gıdıp kul olacak, kuraklık dız boyu, guneye tek bir yagmur tanesı yagmıyor, bu ulke artık meyve yemeyecek 20 sene sonra. ben sımdı bır ayrımcı gıbı konusmaktan çekinmem lazım çunku gorus ozgurlugu olmadıgı ıçin, onun için dolaylı konusacam, eger yakın zamanda BOP namı dıger arap baharı bu topraklara sıcrayıp, ulke bolunurse, dogal kaynaklar, petrol, cıva, demir , komur, bor, bakır, gerçek anlamda potansiyelinı çıkartmaya başlarsa yabancı işletmelerce, varın halimizi siz o zaman düşünün. Atatürk’ün yattığı anıtkabirde kemikleri sızlar, kanla kazandıgımız bagımsızlıgımızı, kavga etmeden verdıgımızı. guneyde fransızca konusmuyacaz dıye sevınırken, herkez bulbul gıbı ıngılızce ogrenır, 7 kardesler dukkan acar arka bahçenizde. onun için dua edinde o gunlere gelmeden aklı selim, kardes ve barıscıl olalım, her platform da tartısıyorsunuz yazıklar olsun ! aranızdan ingilizce bilene bir isteyin de girsin bir yabancı futbol sitesine. futbol konusurken bıle adabıyla tartısıyor. ıtalyanı , almanı , ıngılızı, sız posizyonsuz macta, bırbırınızı kırıp, bıcaklayıp, bogazlıyorsunuz, ayıp be ne zaman adam olur bu memleket ?

 • http://sivas sinan

  arkadaşlar dikkat etteniz mi bilmem ama şu yorum yaptığımızda bazı simgelerde illimünati simgesi dir

  • harun

   sinan arkadas dogru dıyor valla :D coğu aynı dedkleerı gbı

 • http://sivas sinan

  yüz ifadeleri bile simgelerde illimünati yorumların yüzüüne bakın

 • http://www.sincanly.blogspot.com Allah’ın Bir Kulu

  Güzel bir yazı olmuş..

 • isim vermek istemiyor

  mukemmel, aciklayici bir yazi ve gozlerimi yasartan bir son. emegine yuregine saglik tesekkurler

 • http://www.utkusen.com/blog/deccal-illuminati-ve-yeni-dunya-duzeni.html#comment-10791 harun

  sinan arkads doğrı dıyor . illumınatı sımgelerne benzıyor

 • herhangi biri

  yani ben yaz tatilinde arkadaşımla sürekli bu konu üzerindeydik.you tubeden bununla ilgili videolar izleyip araştırma yapıyorduk.sübliminal simgelere bakıyorduk.illuminati olan şarkılar şarkıcılar vb.ben çok şaşırdım ve inanamadım yani çok sevdiğim şarkıcılar en başta rihanna justin bieber onlar bile illuminatiymş.arkadaşımla ben böle bir site bulduğumuz zaman link yollayıp devam ediyoruz.şarkı sözlerini araştırıyoruz.

 • aladin olcay

  Öncelikle bu yazıyı yazdığın icin teşekkür ederim hala bizim insaonlardan komplo teorisi olduğuna inanan bile var..bende illuminati hakki da bahçe birşeyler okudum en başta the arriivals diye bir belgesel izledim youtubte..ama ben senin yazında birşeyleri eksik olduğunu gördüm.öncelikle unutmadan komünizm le ilgili söylediklerin yanlış buldum nede dersen komünizm ile kapitalizmi kuran zihniyet aynıdır..komünizm mide katılımının kurucusu masondur…sentez ve anti sentez olarak birbiri icin kurulmuş ve göstermelik bir çekişme sunulmuştur aralarında…yani i sa lar bir yerlere sığınmak icin ya komünist veya kapitalist sisteme dahil muhta
  Çatır havası kapatılmaktadir..ve böylece insalar ıslamda uzaklaşmayabaşlayacaktir..2. Bir husus öykülerle ilgili zaten deccal ölülerin kılığına girip hafta kişilerin babası yakını kılığına girilp i anaları etkisk altına alma özerkliğine sahip olacağı söyleniyor…ve beni. Eski bulduğu. En buyuk konu illuminatininn finans ayağı..yani kapitalizmle hükmeden ulke elbette parayı elimde tutan ülkendir..be daha cok ristchild ailesinde bahsetmenin beklerdim..parayı nas manipüle ettiğini hata bugün yunanistan hsbc ba kaşı a ceza verildiğini ekonomisi zarara uğrattı ggerekçesiyle…çünkü aynı banka türkiyede aynısını yapmaktan s devalüasyon olmuştu ulke ekonomisi 1 gecede milyarlarca dolar zarara üretilmişti..bu banka ristchild ailesinin iıngiltere ye para verip cinle savastirip savaştan sonra honkongu birclari a karsilik alıp burada bu bankayı kurup dhkp yani en buyuk karA pAra MERKEZINE
  Dönüştürmüştür….aslında yazmam istediğim cok sey var mobilden yazmak
  Zor oluy or sa ygilr

  La

 • dada

  X-Files dizisini hatırlarsınız. Finalde ajan Molder gizli dosyayı açıyordu. 21.12.2012 uzaylı saldırısı ile dünya yok oluyordu mesajda. 5-6 yıl olmuştor izleyeli. Dediğiniz gibi buda bir mesaj olabilir mi?

  • gerçekler

   bişey dicem farkındaysan tarihte ay ve yıldaki sayılrn yrlrni değiştirince 21.21.21 bunun bir mesajı var birbirne bğlı sylr tüm mesaj bu sylrda çözeblne helal olsun

 • http://google T

  matrix reveleysion seyredin bakın orada ne sübjinal mesajlar var göreceksiniz.

 • http://google T

  matrix serisinin tamamını seyredin ama kare kare bak bir daha holuwood filmi seyrediyormusunuz.

 • http://google T

  kehanet filminide kare kare seyredin, in time (zamana karşıyıda) bu illiminatu ve sans örgütleri filmlerle dünyayı ne hale getirmek istiyor göreceksiniz 21122012 yide kafaya takmayın 22122012 de sabah da olacak güneşte doğacak Allah(cc). izniyle

 • http://google T

  teknolojiyi fazla yakından takip etmeyin cep telefonları vasıtasıyla herkese bir barkot, karekot, ıp, ıban nederseniz deyin bir numara vermeyi düşünütorlar sigaradan uzak durun içinde radyo altı ve düşük frakanstaki sinyallere duyarlı kimyasal maddeler var sigarada özellikle insan beynine hükmedip insanlara istediklerini yaptırabilecekleri kimyasal maddeler var.

  • muhammed

   sen kimsin tanışmak isterim

 • http://google _ _ T _

  yazdıklarımı ciddiye alın

 • orcun kartal

  ya ben bıktım şu çelişkilerden valla billa bıktım ya.biri diyor kıyamet günü dünyadan tek müslüman olmayacak biri diyor herkes müslüman olana kadar kopmayacak ve bunları diyenlerin ikiside müslüman ebe anasını sattığım biz hanginizin dediğine inancaz burdaki yazarda demişki altın çağ ee madem altın çağ kıyameti güzel insanlarmı yaşayacak nası mantık lan bu.hey allahım yarabbim biraz da beyin dağıtaydın ya.bana mail adresimden açıklamanı gönder gerçi merak ediyorum ne tür bi senaryo yazacan

  • hakan

   güzel kardeşim kıyamet deccalden sonra kopacak zaten deccal öldükten sonra belli bir süre tüm insanlar İslama ve Allaha inanacak fekat insan ırkı haindir gaddardır. belli bir süre sonra çok az inanan kalacakki ondan sonra kıyamet kopacak. benim bilgilerim size bunlar yalan yanlış bilemeyiz geleceği sadece Allah bilir… geleceği düşünmeyin herkesin kıyameti ölünce bitmiştir siz onu düşünmeyin. biz o günleri görmeyelim inş…

  • hakan

   Ac biraz kuran i kerim tefsiri ve hadisi serif oku

  • mfkral1905

   Kur’an-ı Kerim’de ne yazıosa kıyametle ilgli ona inan kardeş..

 • http://124585 sena

  ben ilimilateyim

 • http://www.utkusen.com hitaf

  merak ettiğim konuyu teker teker tüm ayrıntılarıyla açıklamışsınız. harika bir anlatım. gayet açık anlaşılır bir dil ve bir çok bilgi aynı yerde.teşekkürler

 • Dj-yaSinN

  Kardesim
  ellerine saglik dert gormesin
  arkadasimin anlattigini dogrulamis ve detayli gordum
  Cok tessekur ederim bu yazilim icin
  bu arada olu leri diriltmek insanlara dusmez Allah o canliya ruh vermedik surece bence

 • Düşünen Adam

  Bence de donanımlı güzel bir yazı olmuş. Değişik bakış açısı. Merak ettiğim birşey var; bu denli güçlü bir örgüt karşısında bunları rahatça konuşmaya çekinmiyor musunuz?
  Ya da ilminate kendine karşı olan topluluğa karşı tepkisiz midir?
  Bahsedildiğine göre bu örgüt büyük/küçük/basit vs demeden malzemesi insan olan her yeri kaplamış. Kapitalist düzen içinde buna karşı yüzmeye çalışanı boğması beklenir.
  Bu yazı geçen sene yazılmış ve sitede hala yerini almakta. Mesela bugün bana ulaştı. Ulaşmış olan diğer insanlar da beğenmişler. Ve bundan sonra da ulaşacaktır.
  Demem o ki bu kadar kapsamlı ise bu örgüt, bu yazıyı, yazan kişiyi, yayınlayan siteyi, paylaşan ağları ve okuyan yorum yapan insanları da biliyordur.
  Sizce burda nasıl bir amaç yatıyor olabilir??

  • adam

   adamlar zaten büyük çoğunluğunu siliyor bu tip yazıların.görürsün 2-3 haftaya bu da silinir.

 • http://google ercan

  çok güzel olmuşş.

 • Dj-yaSinN

  ahaa bise 21 aralik
  buda mayalara kapak olsun azuahuahzuazhu

  simdi az once bi eleman dedigi gibi
  bizi ip adreslerden bulabilirler
  allah yolundayiz
  ecelde zaten bir dir , ne bir saniye ileride nede geri
  ama yinede email falan birakmayiniz
  ben 385 inci cevap sirasindayim
  proxy kullanin
  sizlere bise olursa haber verin :D
  neyse ben buraya mesaj atmadim beni gormediniz tanimiyorsunuz
  selametle :D
  her sene dunya sonu
  adamlar ya intihar ediyor yada nuklere ataklar icin malzeme satip para kazaniyorlar
  ayrica o h1n1 dedikleri grip asi si nin icinede ne koyduklari belli degil

 • es

  Oldukça kapsamlı bi çalışmanın güzel bi sonucu olmuş yazınız. Elinize sağlık paylaştığınız bilgilerin bir çoğunu bende aratırmıştım daha önceden ama işin en kötüsü durumu az çok anlayıp az çok birşeyler yapamamak :S ama Allah büyük bol bol imanımızın güçlenmesi için dua etmeliyiz. Yeryüzü ve bildiğimiz bilmediğimiz bütün alemler Allahın… O korur sahip olduğunu.

 • elif ert

  ellerinize sağlık

 • mustafa can

  insanlar kısa süreliğine altın çağı yaşıyacak fakat yecuc ve mecuc kavimleri tüm dünyaya barbarlığı uygulayacak
  ve sayaıları cok fazla olcak ve ondan sonra kıyamet kaopcak

 • muhammet

  hadislerde nuh ve ondan sonra gelen peygamberler kendi ümmetlerini deccal fitnesine karşı uyarmışlar ,sorum şu neden nuh ,neden ,nuhtan önceki peygamberlerin ismi zikredilmemiş ,acaba yeryüzünde ne yoktu .arastırmalarım nuhtan önce yeryüzüne indirilen şeytanın en büyük silahı sihir allahü alem deccal sihirdir ,cessase hadisinde adaya bağlanan ve ben mesih deccalım diyen varlıksihirin ta kendisidir ..

 • Şeyma akcan

  İlluminati sayesinde kıyamete yaklaşacağız illular eş cinselliği de yaymaya çalışıyor ve Hz. Lut’un kavminde de eş cinseller artmış ve artık o sapıklıkları yolda da yaptığı için Allah o kavmi yok etmiştir peki şimdi eşcinsellik yayılmış oluncak ve bizde bir çıkmaşa ulaşacağız Allah’ın yolunda oluruz inş. ama Kur’anda o felaketler olunca Allah iyi kullarını öldürecekmiş yani Müslüman olmayacak.. Peki ya Lut’un kavminde kim zararlı çıktı günahkarlar yani eğer ki dini görevleri yaparsak mesela huşuu içinde namaz kılarsak Allah ile aramıda perde olmaycak, yani içimize “Ben iyiyim, namaz kılıyorum ve huzurlu oluyorum madem Allah namaz kılarken kalplerimi temizliyor ben tarafımı seçtim” diyip şu hipnozculardan beynimizi ve ruhumuzu kurtaracağız:)

 • 9393

  herkes yalnış biliyo.. ortada bi illuminati olayları aldı başını gidiyo.. niye hiç kimse illuminatinin veya temsil ettikleri her ne ise; bizim işimize yarayacak (eğer dünyadaki aç insanları düşünüyorsanız ,paranını boşa harcamıyorsanız,dünyanın iyiliği için uğraşıyorsanız…vs) bir grup olarak düşünmüyorsunuz..çünkü böyle amaçları olan örgütleer kimse tarafından sevilmez..özellikle hükümetler tarafından.. ve bunuda bize kötü lanse etmelerinin sebebi bu diye düşünüyorum ben..adamlar EYY İNSANLIK UYAN ARTIK..diyo..biz ise yok deccal mış yok bunların hepsi iluminatinin işiymiş.. aslında evet hepsi illuminatinin işi..olacaklar da onların işi.. ya bu durumumuzdan daha kötü ne olabilirki.. gizliden yönetilmektense bırakında bilelim bizi kimler kullanıyomuşş.!!!

 • ömer

  iki teorin olduğunu söylemişsin.uzaylı ve zombi istilası.sence üçüncü bi ihtimal daha olabilir mi mavi ışık adı altında yapılabilecek bi proje ile ?

  • Uzaylı

   Bence bir de beyin kontrolü ihtimali var.HAARP’ı kullanıp önemli insanların beynini kontrol edip ülkeler arası savaşlar çıkarabilirler.Kendileri dışındakileri savaşa sokup krize sokabilirler ve bu sayede söz sahibi tek bir kişi olabilir.Bence en mantıklı teori bu ve uzaylı teorisi.

  • umut

   ama http://www.gevezesohbet.org öyle bişey yok

 • Ülgen Arcı

  Genelde görüşlerine katılıyorum.. Özellikle tek gözlü deccal’in aslında Illuminati olduğu konusunda. Artık bu bir gerçek.. Tek bir iyi açıklanması nokta var: Daha çok okuyup incelersen Komünizm’İn ve Faşizmin de gerçekte Illuminati tarafından shaneye konduğudur!

  • bilinmeyen adam

   Komünizmi bilmiyorum da evet faşizmi illuminati sahneye koymuştur doğrudur.

 • ĞITTIKLİ

  KAN SERUK….KELİMELERİNİZİ KANSER EDEN ÖZGÜRLÜK YENİLMEZDİR………….BULAŞIRSAN SONUN ŞİZOFRENİDİR.ŞU AN OLDUĞU GİBİ…………SEN KANSERSİN

 • türk

  bence ILLumminati amerikanlıların taptı şey.Mesela 1dolar dada var. :((((( :(((((( :(

 • Yunus Emre

  Akıl en büyük nimettir.İnsan onu kullanarak diğer tüm nimetlerini keşif edebilmelidir.Dostlar sağdan soldan duyduğunuz her şeye inanmayın.Ayırt edin.Ney doğru geliyorsa onu bulun.Yapabilirsiniz.Ben böyle derin teorilerinde hepsine katılmıyorum.Doğruluk payı olan şeyler olsa dahi çoğu %60’ı yanıltıcı.Şu var ki doğru olanda var yanlış olanda.Ama Dünya üstünde yalnızca ALLAH’ın dediklerine inanmamız gerekli.Sapkınlar elbette olacaktır.Amaçları hep saçma Dünya oluşturmak ve halkı koloni haline getirmek.Oyunlara gelmemek lazım.Okumak, araştırmak, incelemek lazım.Öyle insanlar var ki bu Alemde dinci sanırız o tebessüm dolu maskenin arkasından kafirler çıkabilir.Tanımak zaman alır.Hayatta amaçta şudur. İyiler ve kötüler arasında ki ayırım.Sizin gölnünüz temizse zaten problem azalır.Yüreği tertemiz olan insan doğru olan insandır.Ama şuda var inanmakta yetmiyor.Yapmak lazım.Bendede suç var sizde de suçlarımızı kabul etmekle batmayız korkmayın.Kibirlenmek yerine her geçen zamanın ardından geçmişe dönüp suçlarımıza bakıp onları düzeltmemiz gerekir.Sakın demeyin ben mi kurtaracam Dünyayı diye 1 kişi yapsa yiğidin teki ondan etkilenir.O yapsa başkası da ondan.Örnek olmak lazım.Örn:Sigara içme diyorsan sende içmemelisin.Doğruluğu bulalım,doğruluğu sevelim,doğru yolda kalalım.Allah sonumuzu hayır etsin!

 • yağmur

  ILLUMANATİ ye hiçbir zaman inanmadım ve asla inanmayacağım ama farklı boyalardan (kömür pastel boya v.b) göz şekilleri çizmek hoşuma gidiyor bu nası birşey anlayamıyorum

  • belgin

   KAAAAAPAK!KENDİNE LAF SOKTUN!

   • hazal

    manyakmısın? göz çizmek illüminati örgütünde olduğumuz anlamına gelmez.

 • ilke

  hz İsa, Meryem oğlu İsa mesih olarak dünyaya geldi ve Hakk’ın rahmetine kavuştu. Meryem oğlu İsa mesihin dünyaya geleceğini savunanlar,onu geldiğinde inkar eden ve öldürmeye çalışan küfürbaz Yahudilerdir.Meryem oğlu İsa mesih kitapla ve hikmetle gelmiş bir nebi ve resuldür,bir daha ancak mahşer günü dirilecektir.

 • Agresif Melek

  filmler hakkında yanıldığını bilmeni isterim.yazdığın tüm filmler yine şeytanilerin zeki,gizli bilinçaltı mesajlarla dolu filmleridir.filmleri tekrar incelersen ne demek istediğimi anlarsın.Lost un yapımcılarıni bir araştır,matrix in yaratıcısı iki kardeşi araştır,yüzüklerin efendisi desen yine iyi görünen ama alttaki mesajları iblise hizmet eden bir filmdir,star wars zaten başlı başına sembol filmidir,harry potter büyücülük,sihir kısacası kabalayı alttan alttan poh pohlayan yine azgın iblis yanlılarının projesidir.filmler hakkında yanılmanız normal çünkü mesajlar çok gizli ve zekice iliştirilmiş.

  • seytan

   o yanılmıyor bilerek yalan söylüyor cünkü yazıda iblisin kendını ınsanlıga bırsekılde duyurmak ıstamesı ve bu yazıda bunu yapıyor dıkatlice okudugunuzda onlara nasıl ulasabileseginizin yolları gösteriliyor yazıyı onlar hazırlamıs

 • EMİR ERDEM

  bence kıyamet yaklaştı çünkü hz.muhammet peygamberimizin dediği bütün alametler gerçekleşmeye başladı.

 • Sena Yıldırım

  amannn illuminati iğrenç oç ve piçli bir örgüt çok saçma şeyleri var bikere en büyük allahtır ne illuminatiymiş ne deccalmışş hepsi salak saçma şeyler böyle güce sahipler tamam belki gelecekte de planları işe yarıyabilir şuanda yaramakta da herkes allaha sığınsın bence o zaman hiçbişey olmaz arkadaşar ;)

 • Sena Yıldırım

  Camonnn İlluminatii hadii gelde planlarını bi yap ta uygula hadii camonnnn allah sizin cezanızın versin iilluminati inşallah en büyük şey başınıza gelirde bu grup dağılır pezvenk örgüt yaaa hepside akıl hastasıdır eminimki üyelerinde ne salak bi örgüt yaa amaçlarıdaa orospu bebeleri hepside piçler gebersinler inşallah cehennemde cayır cayır yanarlar AMİN…. dıtttttttttttttt

 • Evren Şen

  Eyw Saolasın Dostum. Çok iyi açıklamışsın. bnde az cok biliordum bunlarla daha iyi aydınlandım. Eyw.

 • Cavid

  Amin kardeşim cümlemizden

 • Veysel

  kardeşim verdiğin linkleri silmişler şerefsiz herifler

  • Mert

   Şaşırmana gerek yok.Konu illuminati oldu mu %99 silinir,%1 ise ya Arap ya Türkçedir.

 • Yabancı

  Yaklaşık 1.5 saat boyunca okudum,dediklerinden silinmeyenleri izledim ya da okudum.Çok bilgilendirici olmuş nette daha iyisi yok ellerine sağlık.

 • Migaki

  Dostum Allah senden razı olsun. Çalışmalarının devamını bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

 • irem

  çok güzel anlatmışsınız teşekkürler

 • ROSE RIDDLE

  ALLAH AŞKINA BUNLARIN HEPSİ DOĞRU AMA BİŞEY UNUTMUŞSUN YENİ DÜNYA DÜZENİ ALLAH IN PROFRAMINDA YER ALAN Bİ ÖGE BÖYLE BİŞEY BİZE ULAŞAMAZLAR BİZ ALLAH A İNANIYORUZ DİNİMİZ İSLAM KIYAMET KOPTUKTAN SONRA ONLAR ACI ÇEKECEK BN KURAN OKUYORUM VE POP TA DİNLEMEM BİZE NOLACAĞINI BİLEMEM MEDYUM DEĞİLİM AMA AMA BUNLAR DOĞRU BİLGİLER HEPSİNİ OKUDUM SAĞ OL UMARIM SONRAKİ YAZILARINDA BU SÖYLEDİĞİMİ DİKKATE ALIRSIN :d

 • rose rıddle

  aslında tam olarak okuyunca biz asla çok inançlı olamadık neden sanıyorsuz illuminati tabii ki bi dinden uzaklaştırmaya çalıştırdılar namalarını kılarken tabancayla ateş etmişler müslümanlara bunedir kardeşim amerika bu yazıyı okumadan önce en sevdiğim ülkelerdendi kfc tavuklarına biterdim ama şimdi çook üzüldüm gençliğimizin bu durumda olduğunu bilmiyodum illuminati hakkında çok şey duymuştum çoğunlukla rock ve metal dinlerim o pisliklere para kazandırmam fase food yiyecekler sanki illuminati gölündeyizde içinden çıkamıyoruz yemekler filmler müzikler herşey bu çok kötü bi iksir bunlarda bunun bi parçası bn de siteyi bi resmin web sayfasında buldum tüm linkleri sırayla izledim ve okudum düşündüm uyandığımı düşünüyorum sizde uyandınız baştan sona okuyanlar şimdi bu söz deccallere ve illuminati üyelerine
  ‘ siz pis ırkçılar beyin kontrölleri kendinizin tanrı olduğunu düşünen bencillersiz
  islam en güzel dindir deccal ölecek ve bizde barış içinde kalcağız kartlardakiler olmayacak çünkü bunlar saçma hepiniz kendinizi düşünyosuz pislikler sizi ‘

 • erktuğ ertuğrul

  gülen cemaatinin türkçe olimpiyatları adı altında düzenlediği tertibin başında ve sonunda çocukların okuduğu şarkıya dikkat edin. “Yeni bir dünya” sürekli geçer. tıpkı illuminaticilerin the new world order dedikleri gibi. lütfen tarafsız ve objektif bir gözle bu durumu değerlendirin ve internette benzer anahtar sözcüklerle arama yapın. kimin neye “hizmet” ettiğini göreceksiniz…

 • Yiğithan Erkmen

  Kendi düşüncemi belirtmek isterim. Hiçbir mason şeytana tapmaz bu bir. Her mason illuminati üyesi değildir bu iki. Ayrıca hiçbir semavi dinde kesinlik yoktur. Hatta Kuran’da harf dahi değişmedi deseniz bile değiştiğini kanıtlayabilirim. Saygı çerçevesinde her türlü tartışmaya da açığım.

  • obraniak

   tek kelime: kanıtla ;)

  • Kasım

   Kanıtla O Zaman

 • Şubat

  Öğrendiğim kadarıyla illimunati ye hizmet edenler hep bir gözünü kapatır ve iblisi taklit eder yani deccal tek gözü görüyor ancak bir de şu varki onlar her zaman sağ gözünü kapatıp sol gözünü açık bırakır bu yüzden Deccalın sağ gözü kör sol gözü sağlam diye bir izlenim oluştu bende.Saygılarla..

 • halimselim

  açılmayan çizgi film için link veriyorum izleyin ve anlatmak istediği mesajı anlamaya çalışın tüylerim diken diken oldu anladıkça..http://www.youtube.com/watch?v=gMmfaaiWMEs

  • vakulova

   Bu nedir artık? Çocuklara bunu mu izletiyorlardı ?

 • Mehmet Akif Kurt

  Gerçekten bundan önce ot gibi yaşadığımı anladım. Çok güzel bi çalışma ellerinize sağlık.

 • merve

  Bizi yaratan da öldurecek olan kisi yine ALLAH dir. Masonlar da elinde sonunda olecektir ama ALLAH a inanmayanlar için ahirette buyuk bir azap vardir.unutmayin islam dini bizi kurtarabilecek tek dindir.!

 • Deniz

  Düşüncelerimiz kesinlikle aynı ancak ben Dünyayı yönetenlerin Amerikayı maşa olarak kullanıp İsrail`de bulunduklarını düşünüyorum Rockefeller ve Rothschild ailesi gibi zenginler hiçbir zaman Dünya zenginler listesinde yer almaz sizinde dediğiniz gibi ortaya çıkmak için doğru zamanı bekliyorlar …Eklemek istiyorum deccalin iki gözünün arasında kafir yazacağı bilinir biryerde okuduğum kadarıyla incildede CFR diye geçtiğini duydum Council of Foreign Relations (CFR) bizdeki kafir kelimesinin bu konuyla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum…

 • mulsluman

  Yani isa peygamber gelicek ve huzur savaslar bitecek dostum Cok komik hikaye Sen Cok hollywood film izlemisin. SON PEYGAMBER EFENDIMIZ HZ MUHAMMED BASKA PEYGAMBER GELMEYECEK. DECCAL MESIH BUNLAR YAVUDI INANCI.BIZ MUSLUMAN +ALLAH+HZ.MUHAMMED +NAMAZ+KURAN TAMAM<<<<<<<Oku oku