İyi İnsan Olmanın Anatomisi

Yazı yazmayalı uzun zaman oldu. Hatta bayağı uzun zaman. Son normal yazımı Mayıs 2010’da yazmışım. Bu geçen zamanda yazı yazma yeteneğimde elbet bir düşüş olmuştur. Ama bir sürü yazı yazacak konu birikti. Artık tekrar eski sıklıkta yazmayı düşünüyorum bakalım.

Konu yine benim klasik konulardan. Topluma dair gözlemler, çıkarımlar vs. Bu yazıda iyilik ve iyi insan olma kavramlarını irdeleyeceğim. Hatta yazının içinde kendi çizdiğim vinyetlere de konuyu pekiştirmesi için yer vereceğim. Ama yazıya başlamadan önce bazı kavramların anlamını iyi anlamak gerekli:

İyi: İnsanların geneli tarafından istenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan.

İyi insan: İyilik yapma işini karakter haline getirmiş kişi.

Evet iyilik diye bir kavram doğada var. Güzel, sevimli, aydınlık gibi terimleri, iyilikle bağdaştırabiliriz. Bunun üstünde pek durmayacağım. Esas irdelemek istediğim şey ‘iyi insan’ olgusu.

Continue…